Čo všetko odhalí kvalitná termovízia?

Čo všetko odhalí kvalitná termovízia?

Termovízia sa nevyužíva len na sledovanie pohybu osôb v dome, ako to môžeme vidieť v kriminálnych filmoch. Termovízne meranie má dôležité postavenie aj v stavebníctve. V nasledujúcom článku sa dozviete, v čom všetkom vám takéto meranie pomôže. Dozviete sa tiež, ako lokalizovať podzemné inžinierske siete.

Termovízne meranie
Moderné termovízne meranie sa stalo dôležitým nástrojom v stavebníctve. S jeho pomocou sa zisťuje rozloženie teploty na povrchu budov. Vďaka tomu je možné odhaliť poruchy v potrubí, inštalácii a murive aj stavebnej konštrukcii. Odhalí tiež tepelné mosty a skontroluje tesnosť okien. Včasným identifikovaním preto zabránite neželaným únikom tepla. Termovízne meranie vám tak prinesie energetickú a finančnú úsporu.

Lokalizácia káblov a ich porúch
Pri napájaní stavby na inžinierske siete ale tiež pri iných činnostiach, kedy potrebujete zistiť, kde sa nachádzajú inžinierske siete, vám pomôže lokalizácia káblov. Vďaka presnej identifikácii polohy sietí budete mať pri výkopových prácach istotu, že neprerušíte optickú linku či vodovodné potrubie. Lokalizácia káblov tiež zistí polohu podzemných elektrických sietí verejného osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení.

Táto služba je užitočná aj v tom prípade, ak je potrebné zistiť miesto poruchy sietí. Lokalizácia káblových porúch tak umožní rýchlejšie opravy prerušeného vodiča, poškodenej izolácie alebo zatečeného kábla.

Izolácie balkóna
Pri stavbe alebo rekonštrukcii balkóna je zasa potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj jeho izolácii na ochranu proti rôznym poveternostným vplyvom. Okrem použitia prípravkov na izoláciu balkóna, je dôležité aj jeho vyspádovanie pre odtok dažďovej vody. Vyspádovanie by malo byť minimálne 1°. Zabezpečíte tak odvedenie dažďovej vody mimo balkón.

Kompletná izolácia balkóna sa vykonáva pomocou špeciálnych hmôt. Pre ich použitím sa presvedčte, či sú vhodné práve na povrch vášho balkóna. Hmotu nanášajte podľa návodu na obale v odporučenej hrúbke. Výbornou voľbou sú moderné hydroizolačné hmoty, ktoré sú schopné naťahovať sa a zmršťovať v závislosti od vonkajšej teploty, čo zabezpečí dlhšiu životnosť a lepšiu ochranu balkóna.