Kategória: Dane

Aké dane a odvody pri predaji, prenájme či zdedení nehnuteľnosti

Daň z predaja nehnuteľností Príjem z predaja nehnuteľnosti je v súlade s §9 ods. 1 písm. a) ZDP v aktuálnom znení oslobodený od dane v prípade, ak uplynulo najmenej 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. Pri predaji nehnuteľnosti je potrebné zvážiť,