Alkohol počas tehotenstva? Ruská ruleta so zdravím dieťaťa

Alkohol počas tehotenstva? Ruská ruleta so zdravím dieťaťa

Celosvetovo približne 10 % žien počas tehotenstva konzumuje alkohol napriek všeobecne známym možným škodlivým účinkom na plod. V Európe sú priemerné čísla dokonca až na alarmujúcej úrovni jednej štvrtiny.

Riziko následného narodenia dieťaťa s fetálnym alkoholovým syndrómom (FAS) sa pritom pohybuje pri hodnote 1,5 %: v prepočte to znamená jeden prípad na 67 takýchto ohrození, referuje štúdia kolektívu Svetlana Popova, Shannon Lange, Charlotte Probst, Gerrit Gmel a Jürgen Rehm, výsledky zverejnil portál The Lancet Global Health. Zdravotné poškodenia pri FAS sú nezvratné.

Každoročné príde na svet 119 000 detí s FAS
Pri ťažkom alkoholizme matky charakterizovanom nadmernou konzumáciou na dennej báze riziko stúpa až na 30-45 %, upozornil Sterling K. Clarren v správe vypracovanej pre príslušnú americkú kongresovú komisiu už v 80. rokoch minulého storočia.

Globálne každý rok príde na svet okolo 119 000 detí s FAS, takto postihnutých je zhruba 15 z 10 000 živých novorodencov. Navyše, Majewski a spol. referujú, že tri štvrtiny detí s FAS stratí do piatich rokov svojho života matku práve vinou alkoholizmu a jeho fatálnych následkov na zdravie.

FAS sa prejavuje trvalým poškodením mozgu, dysmorfickými znakmi, poruchami rastu, vnímania i správania a intelektuálnymi aj emocionálnymi problémami. Lekári v rámci prevencie unisono tvrdia, že niet žiadnej bezpečnej hranice množstva vypitého alkoholu v tehotenstve. Jednoducho: alkohol by počas neho mal byť absolútne tabu.

„Neexistuje bezpečná hladina alkoholu u tehotných žien. Alkohol prechádza placentou a krvou do plodu a keďže ten ho nedokáže odbúrať, jeho koncentrácia je po 2 až 3 hodinách dokonca vyššia ako u matky,“ varuje Národný portál zdravia s odvolaním sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade. „Je to ako hranie ruskej rulety so zdravím vlastného dieťaťa,“ nadväzuje RÚVZ Košice.

Jedinou spoľahlivou prevenciou je abstinencia
Odporúčania napospol nabádajú na úplnú abstinenciu už v období cielených pokusov o otehotnenie. Jednou z troch základných skupín, ktoré napriek varovaniam konzumujú alkohol v tehotenstve, sú totiž – popri patologicky závislých, resp. ženách (napospol mladistvých) vedome zatajujúcich graviditu alebo majúcich sebadeštrukčné sklony – budúce matky, ktoré o svojom tehotenstve nevedia. Práve prvý trimester je pritom najrizikovejším obdobím, keď sa vyvíja mozog a ďalšie orgány, na čo môže mať alkohol veľmi nepriaznivý vplyv.

Pochopiteľne, požívanie alkoholu v tehotenstve zvyšuje aj pravdepodobnosť potratu či neskoršieho skonu na syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia u detí (SIDS), upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Polovica žien, ktorá môžu otehotnieť, konzumuje alkohol a zároveň polovica tehotenstiev je neplánovaných, siaha do štatistík web Baby Born Free.

Najmenší počet tehotných žien, ktoré pijú alkohol, sa vyskytuje v krajinách Blízkeho východu a juhovýchodnej Ázii, kde je abstinencia ako taká kultúrnou zvyklosťou či dokonca uzákonenou normou.
FAS je pod „dáždnikom“ skupiny následkov prenatálnej expozície alkoholom so skratkou FASD (spektrum alkoholových fetálnych porúch) rovnako ako napríklad pFAS (čiastočný fetálny alkoholový syndróm), ARND (poškodenie nervového systému) či ARBD (vrodené defekty spojené s alkoholom – napríklad cca každé ôsme takéto dieťa má rázštep vyžadujúci si sériu operácií).

Problémy so zákonom v priemere už vo veku 12,8 roka
Deväť z desiatich ľudí s FASD podľa Minnesota Organization on Fetal Alcohol Syndrome (MOFAS) trpí duševnou poruchou, 60 % má problémy so zákonom, pričom v priemere sa to začína diať už vo veku 12,8 roka, 50 % v adolescencii či dospelom veku vykazuje nevhodné sexuálne správanie.

Najčastejšími dysmorfickými prejavmi FAS sú malá hlava, úzke očné štrbiny, plochá stredná časť tváre, nízky chrbát nosa spojený s tvarom „zástrčky“ (vidieť dierky), problémy so svalovým tonusom, obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové chyby, poškodenie sluchu a zraku a spomenutý rázštep pery a podnebia.

Takisto MOFAS uvádza, že 5-ročné dieťa spadajúce do klasifikácie FASD je správaním na úrovni bežného 2-ročného, 10-ročné zodpovedá štandardnému 6-ročnému a 18-ročné sa behaviorálne dá porovnať s typickým 10-ročným. Odhady hovoria, že 10-20 % mentálnych retardácií je spôsobených práve konzumáciou alkoholu počas tehotenstva.

Nezodpovedná konzumácia ohrozuje aj iných
Významné sú aj ekonomické dopady FAS: švédska štúdia tria Lisa Ericsson, Lennart Magnusson a Bo Hovstadius referuje o ročnej celkovej priamej i nepriamej rozpočtovej záťaži 76 000 eur na dieťa vo veku do 17 rokov a dokonca 110 000 eur na dospelého.

Preventívnej a edukačnej činnosti v súvislosti s nežiaducim užívaním alkoholu hlavnými rizikovými skupinami, medzi ktoré patria spolu s neplnoletými a vodičmi aj tehotné ženy, sa v SR dlhodobo venuje občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko. Predseda predstavenstva Erik Čížek konštatuje: „Nevyhnutnosť pitia s rozumom spočíva aj v tom, že nezodpovedná konzumácia alkoholu môže ohrozovať životy iných ľudí. V prípade alkoholu a tehotných žien to platí azda najviac. Samozrejme, jeden pohárik v tehotenstve nemusí okamžite viesť k vzniku fetálneho alkoholového syndrómu, ale budúce mamičky by si mali uvedomiť, že alkohol, ktorý sa k dieťaťu dostáva vo vysokej koncentrácii, je veľmi nebezpečný a môže zapríčiniť množstvo rôznych zdravotných problémov – dokonca aj v neskoršom veku.“ S úplne rozvinutým FAS sa na Slovensku ročne narodí približne 250 detí.

Vedeli ste?
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je počnúc rokom 1999 pravidelne a nie náhodou v kalendári 9. 9. – dve deviatky totiž symbolicky poukazujú na dobu trvania tehotenstva.