Účinný nástroj na zvládanie mimoriadnych situácií: Moderné dopravné značenie zachraňuje životy na cestách

Účinný nástroj na zvládanie mimoriadnych situácií: Moderné dopravné značenie zachraňuje životy na cestách

Diaľničná sieť, súčasťou ktorej sú aj tunely, výrazne zrýchľuje a zjednodušuje dopravu. Zároveň je to však veľmi citlivé „teleso“, kde sú v prípade narušenia plynulosti dopravy ohrozené ľudské životy, zdravie a majetok. Zabrániť tomu pomáha rýchlo reagujúce LED premenné dopravné značenie.

Diaľnice a diaľničné tunely sú majstrovským dielom ľudského umu a technického pokroku. Zároveň sú však veľmi citlivým miestom, takpovediac, neuralgickým bodom, pretože aj z malej kolízie na diaľnici či v tuneli môže vzniknúť tragédia veľkých rozmerov.
Preto je nevyhnutnou súčasťou moderných inžinierskych stavieb LED premenné dopravné značenie, ktoré je pre motoristov dobre viditeľné za každého počasia a na ktorom sa dajú značky a výstrahy jednoducho, rýchlo a bezpečne meniť podľa toho, ako si to situácia vyžaduje. To pomáha udržať plynulosť, ale najmä bezpečnosť dopravy.
„Takéto moderné dopravné značenie je na diaľniciach a v tuneloch základným nástrojom na riadenie a usmerňovanie dopravy,“ hovorí Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií v spoločnosti PPA INŽINIERING, s. r. o. „Kľúčovým sa stáva v momente mimoriadnej alebo havarijnej situácie, kedy je nevyhnutné ochrániť životy ľudí, ich zdravie a zabrániť ďalším škodám na majetku.“

Ide o minúty
V prípade dopravnej nehody, požiaru, extrémnych poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré môžu ohroziť vodičov v tuneli či na diaľnici, je prioritou informovať ostatných o nebezpečenstve a regulovanie dopravy. Stať sa tak musí v podstate okamžite, v priebehu niekoľko málo minút. „Súčasné technológie umožňujú prostredníctvom premenného dopravného značenia informovať vodičov o nebezpečenstve v reálnom čase. Na najmodernejších LED PDZ značkách sa dá vopred nahrať neobmedzený počet symbolov a značiek, nielen najčastejšie používané povolenie alebo zákaz vjazdu vozidiel do jazdného pruhu, najvyššia povolená rýchlosť, varovanie pred poveternostnými podmienkami. Všetky sa dajú dynamicky meniť z riadiaceho centra,“ vysvetľuje I. Jamnický z PPA INŽINIERING.

Málo energie, veľká efektivita
Spoločnosť PPA INŽINIERING je výhradným zástupcom firmy DMV – výrobcu premenného dopravného značenia na báze LED – na Slovensku. DMV má pritom viacero unikátnych technických a technologických riešení. Napríklad minimálnu spotrebu elektrickej energie a zároveň zvýšenú efektivitu LED značenia. Symboly sú na ňom zobrazené najmodernejšou technológiou, takže sú dobre viditeľné a rozpoznateľné aj z väčšej vzdialenosti.
„V stresovej tiesňovej situácii je mimoriadne dôležitá jasná, prehľadná, dobre zrozumiteľná a vhodne zvolená symbolika dopravného značenia. A keďže vodiči si zmenu často nemusia všimnúť, naše LED premenné dopravné značenie má nielen výstražné ,blikače‘, ale aj funkciu takzvaného dýchania. Intenzita jasu značenia sa periodicky mení a tento dynamický prvok si vodič všimne,“ pokračuje vo vysvetľovaní I. Jamnický.

A čo keď zlyhá sieť?
LED PDZ značenie sa dá ovládať a monitorovať štyrmi rôznymi spôsobmi, aby fungovalo aj v lokalitách či situáciách, kde je pokrytie signálu telefónnymi operátormi slabé alebo z nejaké dôvodu zlyhá. Prvou možnosťou je ovládanie značenia cez počítač, tablet či smartfón, ktoré sú napojené na špeciálny softvér výrobcu.
Druhou metódou je používanie webovej aplikácie alebo softvéru DMV Cloud Control. „Cloudový systém umožňuje monitorovanie a ovládanie viacerých zariadení súčasne, spracúva udalosti a alarmy a dokáže nastavovať parametre značenia,“ objasňuje technickú stránku veci riaditeľ úseku dopravných technológií v spoločnosti PPA INŽINIERING. Všetky ovládané zariadenia sú, samozrejme, zobrazené na mape a k údajom o nich sa cez navigácie a iné systémy monitorujúce dopravnú situáciu môžu v reálnom čase dostať aj motoristi.
Treťou metódou, akou sa LED PDZ značenie ovláda a monitoruje, je SCADA server a štvrtou SMS správy. „Táto metóda je efektívna najmä na miestach, kde nie je vybudovaná ethernetová sieťová infraštruktúra alebo nie je dostatočne vybudovaná GSM sieť na rýchle mobilné dátové prenosy,“ ozrejmuje I. Jamnický.

Krátky čas, dobrý výsledok
Ako to celé funguje, sa dá vidieť napríklad v Tuneli Považský Chlmec, kde bola uvedená spoločnosť dodávateľom informačného systému diaľnice a premenného dopravného značenia v tuneli a priľahlom úseku diaľnice. „Systém je nastavený tak, aby značky reagovali skupinovo. To znamená, že ak nastane v tuneli problém, kedy je nutná jeho evakuácia, na LED PDZ značkách na diaľnici sa automaticky objaví značenie, ktoré odkloní dopravu. Na realizáciu dopravného značenia v tomto tuneli sme mali iba štyri mesiace, ale naši špecialisti to zvládli,“ usmieva sa I. Jamnický. Moderné premenné DMV značenie bolo v priebehu necelých dvoch mesiacov namontované, oživené, odskúšané a uvedené do prevádzky. Jeho komfort si denne užívajú motoristi na tomto vyťaženom úseku diaľnice a, hoci nikto nechce maľovať čerta na stenu, určite pomôže zachrániť aj nejeden život či predísť väčším škodám na majetku.