Konzervatívne investície ako výhodnejšia alternatíva k termínovaným vkladom.

Konzervatívne investície ako výhodnejšia alternatíva k termínovaným vkladom.

Investovanie peňazí predstavuje veľkú spoločenskú tému. Ľudia neustále hľadajú efektívne spôsoby nielen na to, aby svoje peniaze ochránili pred infláciou, ale aby im ich investované peniaze zarábali ďalšie peniaze a výhodne sa zhodnocovali.

Ako zvykneme na Slovensku investovať a aké investičné možnosti používame zo všetkých základných spôsobov investovania?

Tip: Prečítajte si článok o 11 tipoch – od investovania do podielových fondov po vkladné knižky – ako výhodne investovať peniaze v roku 2019.

Bežné účty a termínované vklady.
Termínované vklady patria medzi najobľúbenejšie spôsoby, akými ľudia na Slovensku zvyknú investovať svoje peniaze. Aj keď je otázne, či sa v tomto spojení dá slovo investícia vôbec použiť. Prečo?

Prečo sa pri termínovaných vkladoch nedá hovoriť o investovaní peňazí.
Investícia znamená podľa najrôznejších definícií toto:
Investovanie predstavuje použitie finančných zdrojov, na krátkodobé či už dlhodobé obdobie s úmyslom zhodnotiť dané finančné prostriedky a najmä kvôli dosiahnutiu zisku či výnosu.
Investícia môže takisto predstavovať akékoľvek vloženie peňazí, času, energie do niečoho či do nejakej aktivity, najmä kvôli očakávaniu budúceho prospechu.

Termínované vklady a bežné účty ako investičný nástroj?
Výhody termínovaných vkladov.
Bežné účty sú veľmi obľúbené najmä kvôli dostupnosti peňazí. O to viac sú obľúbené termínované vklady, ktoré síce neponúkajú taký prístup k peniazom, ako ho ponúkajú bežné účty, no navyše ponúkajú vyššie zhodnotenie peňazí v porovnaní s bežnými účtami.

Ďalšou výhodou termínovaných vkladov je v ich dostupnosti. Tieto bankové produkty ponúka takmer každá banka na Slovensku. Vklad a vedenie takéhoto termínovaného účtu by malo byť u väčšiny bánk zadarmo.

A celkovo ľudia dôverujú týmto bankovým produktom pravdepodobne najmä vďaka tomu, že finančné prostriedky uložené na termínovanom vklade sú chránené systémom ochrany vkladov do výšky 100 000 Eur.

Nevýhody termínovaných vkladov.
Jednou z najväčších nevýhod termínovaných vkladov môže byť to, že prístup k peniazom nemáme kedykoľvek – peniaze na tento účet môžeme vložiť vždy na určité obdobie – termín.

Takýto účet takisto nemôžeme používať na bežný platobný styk, nemôžeme ním bežne platiť a nemôžeme si naň ani nechať posielať výplatu a podobne.

Toto bolo všeobecné zhrnutie výhod a nevýhod termínovaných vkladov.

No k tej najväčšej nevýhode – ktorú si mnoho ľudí pri svojom investovaní do týchto bankových produktov ani neuvedomuje – sme nepovedali ešte ani slovo. Aká je teda najväčšia nevýhoda termínovaných vkladov a bežných účtov?

Nízke úročenie termínovaných vkladov sa nedá nazvať investovaním a zhodnocovaním peňazí.
Tak nízke úročenie, ako ponúkajú termínované vklady sa nedá nazývať investíciou z veľmi jednoduchého hľadiska. Kvôli inflácii.

Priemerná miera inflácie versus úročenie termínovaných vkladov.
Priemerná ročná miera inflácie dosiahla v marci roku 2019 hodnotu 2,5 % – ako uvádza zdroj Štatistický úrad Slovenskej Republiky.

Priemerné úročenie termínovaných vkladov s viazanosťou na jeden rok pritom sotva presahuje jedno percento. Pri dvojročných termínovaných vkladoch je to len o pár stotín percent viac. A bežné účty ponúkajú ešte nižší úrok, ako termínované vklady.

Z toho vyplýva, že úroky daných bankových produktov zďaleka nepokryjú ani priemernú ročnú infláciu.

Ako potom môže byť reč o nejakom zhodnotení peňazí a nebodaj ešte o výhodnej investícií?

Akú bezpečnú alternatívu môžeme použiť namiesto termínovaných vkladov?
Ako pomerne bezpečnú investíciu môžeme použiť rôzne podielové a ETF fondy. Konkrétnym príkladom relatívne bezpečných fondov sú:

•    Prvý realitný fond IAD.
•    Prvá penzijná, stabilný fond o.p.f.

Detailnejšie informácie a príklady ďalších bezpečných investícii môžeme nájsť v tomto článku o bezpečných investíciách s lepším zhodnotením ako na termínovaných vkladoch.

Myslime tiež na to, že jednou z najlepších investícií je neustále zvyšovanie našej vlastnej finančnej gramotnosti, či zvyšovanie uvedomenia a celkovo zvyšovanie inteligencie.