NA SLOVENSKU JE DOSTUPNÝ PRVÝ POLYSTYRÉN S “EKO PREUKAZOM”

NA SLOVENSKU JE DOSTUPNÝ PRVÝ POLYSTYRÉN S “EKO PREUKAZOM”

Spoločnosť ISOVER sa stala prvým výrobcom penového polystyrénu na Slovensku, ktorý vlastní Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD). Developeri a stavebníci si môžu vybrať z dvanástich druhov výrobkov.

Až 12 výrobkov z kategórie penový polystyrén spoločnosti ISOVER má environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD). Ide o podrobný preukaz konkrétneho výrobku o jeho vplyve na životné prostredie a je výsledkom hodnotenia životného cyklu produktov. „Penový polystyrén je veľmi obľúbený materiál a v stavebníctve sa často využíva. EPD je dôležitým predpokladom pre schémy úrovne LEED a BREEAM. Vysoké environmentálne hodnotenie našich produktov je výsledkom dlhodobej systematickej prípravy, ktorej súčasťou je, napríklad zber odrezkov,“ hovorí marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER Alexander Prizemin. Prvé hodnotenia životného cyklu produktov (LCA) spoločnosť uskutočnila už v 90. rokoch minulého storočia.

V rámci procesu verifikácie EPD posudzuje nezávislá organizácia vlastnosti materiálu, vplyv výrobku na životné prostredie od ťažby suroviny a výroby produktu až po jeho použitie a likvidáciu. Ak materiál spĺňa všetky kritériá, získa prestížny „eko preukaz“. Toto označenie dáva stavebníkom informáciu, že výrobky, ktoré si vyberajú produkujú menej odpadu alebo majú nižšiu uhlíkovú stopu. ISOVER je zatiaľ jediný výrobca penového polystyrénu na Slovensku, ktorý má toto vyhlásenie na svoje produkty.

„Použité stavebné výrobky odzrkadľujú celkovú kvalitu budovy. Architekti, projektanti, developeri aj stavebníci sa usilujú o to, aby výsledkom ich práce bola budova s prívlastkom udržateľná. Dnes si vďaka overeným EPD nezávislou treťou stranou môžu vybrať aj medzi našimi výrobkami z expandovaného polystyrénu, ktoré ich vďaka svojej hodnovernosti môžu posunúť bližšie k splneniu vyšších kritérií napríklad pri certifikáciách LEED alebo BREEAM,“ vysvetľuje Vladimír Balent, špecialista na úspornú výstavbu zo spoločnosti ISOVER.

Druhá šanca pre polystyrén
Penový polystyrén, známy aj ako expandovaný polystyrén (EPS), tvorí z 98 % vzduch. Vyznačuje sa vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, nízkou objemovou hmotnosťou, mechanickou odolnosťou, nízkou absorpciou vody, ľahkou manipuláciou a vysokou ohňovzdornosťou. Penový polystyrén je 100 % recyklovateľný materiál.
Podľa dostupných údajov sa v roku 2017 v Európe zrecyklovalo 27 percent odpadu z expandovaného polystyrénu, pričom podiel zrecyklovaného EPS v stavebníctve dosiahol 8,6 percent. EUMEPS, európske združenie výrobcov EPS sa zaviazalo, že do roku 2030 zabezpečí úplnú recyklovateľnosť tohto materiálu. Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (EPS SR), ktoré je členom EUMEPS, očakáva, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie expandovaného polystyrénu na Slovensku dosahovať viac než 50 percent.

K naplneniu cieľa významne prispieva člen združenia ISOVER, ktorý ako jediný výrobca na trhu poskytuje ekologickú službu Zber odrezkov polystyrénu EPS. „Môžu ju využiť všetci zákazníci, ktorí si zakúpia polystyrén na zateplenie domu a nevedia, čo so zvyškovými odrezkami. Poskytujeme im vrecia, do ktorých odložia nepoužiteľné časti polystyrénu. Vrecia následne na vlastné náklady odvezieme, odrezky opätovne spracujeme a vrátime do obehu v podobe nových výrobkov,“  dodáva Alexander Prizemin.