Americký súd potvrdil nebezpečenstvo glyfosátu

Americký súd potvrdil nebezpečenstvo glyfosátu

Federálny súd v Spojených štátoch rozhodol, že známy herbicíd s obsahom glyfosátu Roundup spôsobuje rakovinu. Na Slovensku sa jeho zákaz vzťahuje iba na plošnú aplikáciu na desikáciu plodín, nie však na predaj produktu. Napriek tomu sa ho niektoré firmy rozhodli stiahnuť z predaja skôr, ako sa potvrdili jeho škodlivé účinky na zdravie človeka.

Glyfosáty sú najrozšírenejšie voľne dostupné herbicídy na ničenie buriny. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, ktorá spadá pod Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO, ich v roku 2015 zaradila medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka (skupina A2) s odôvodnením, že glyfosáty môžu spôsobovať rakovinu u ľudí a vedú k vzniku non-Hodgkinovských lymfómom. Naopak Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska agentúra pre chemické látky označili glyfosát za neškodnú látku.

Európsky parlament v roku 2017 odhlasoval predĺženie licencie na používanie glyfosátu o päť rokov. Za schválenie, používanie či zákaz herbicídov s obsahom glyfosátu však zodpovedajú v únii jednotlivé členské štáty samostatne. Na Slovensku platí zákaz plošného používania herbicídov s obsahom glyfosátu na urýchlenie dozrievania niektorých plodín od roku 2016, v Čechách od 1. januára 2019.

Zodpovedný prístup k ochrane zdravia
Na poklese spotreby pesticídov s obsahom glyfosátov sa podieľajú spoločnosti, ktoré nebezpečné herbicídy zo svojej ponuky úplne stiahli. Ako prvá pristúpila k tomuto kroku spoločnosť HORNBACH, ktorá už na jar 2016 prestala svojim zákazníkom ponúkať všetky prípravky obsahujúce glyfosát. „Už v marci 2016 sme z našej ponuky vyradili celý rad prípravkov na likvidáciu buriny obsahujúci glyfosát, akými sú napríklad Roundup, Dominator alebo Kaput, teda najpoužívanejšie herbicídne prípravky. Urobili sme tak úplne dobrovoľne, pretože chceme fungovať v súlade so životným prostredím a nechceme prispievať k poškodzovaniu zdravia našich zákazníkov a spoluobčanov,” hovorí Daniel Brychta, odborník z oddelenia záhrady v projektových predajniach HORNBACH.

„Naši zákazníci si pestujú domácu zeleninu a ovocie pre vlastnú spotrebu. Chemicky ošetrené plodiny si môžu kúpiť vo všetkých supermarketoch, ale úrodu z vlastnej záhradky alebo balkóna chcú zdravú bez chémie, preto je pre nich jediným akceptovateľným spôsobom biologická ochrana,” vysvetľuje Daniel Brychta z HORNBACHu. „Všetky herbicídy s nebezpečným glyfosátom sme nahradili vhodnejšími prípravkami na biologickej báze. Napríklad glyfosát v Roundupe bol nahradený kyselinou octovou, rovnako tak spoločnosť AgroBio vo svojich prípravkoch používa fluroxypyr – kyselinu octovú, účinnou látkou v likvidátore buriny COMPO je kyselina pelargónová,” dodáva.

Projektové predajne HORNBACH dlhodobo vyznávajú zodpovedný prístup k ekológii. Ich sortiment spĺňa vysoké štandardy často presahujúce všeobecne stanovené normy. Aktívne, cielene a dlhodobo sa hlásia k hodnotám, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zdravie populácie a priateľské k včelám.

Všetky podrobnosti a rady, ako sa starať o svoj dom a záhradu zodpovedne voči svojmu okoliu, zákazníkom radi vysvetlia odborníci vo všetkých predajniach. Poradia tiež s výberom adekvátnych náhradných prípravkov, ktoré sú šetrné nielen k zdraviu, ale aj k životnému prostrediu.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.hornbach.sk.
Pridajte sa k nám na Facebooku – https://www.facebook.com/HornbachSK/