Domestos odovzdal šeky určené na úpravu školských toaliet

Domestos odovzdal šeky určené na úpravu školských toaliet

Piaty ročník súťaže Domestos pre školy sa dočkal svojho finále. Ocenenie si z rúk zástupkyne značky Andrey Netri a ambasadorky súťaže Miriam Kalisovej prebralo päť základných a štyri materské školy.  Značka tak na rekonštrukciu sociálnych zariadení venovala 23 900 euro.

Záujem o súťaž narastá
To, že stav školských toaliet nie je vždy ideálny, nie je žiadnym tajomstvom.  Značka Domestos sa preto už päť rokov snaží o premenu hygienického zázemia v školách a škôlkach. Narastajúci záujem zo strany zapojených škôl svedčí o tom, že stále je čo zlepšovať. „Vďaka projektu môže denne navštevovať kompletne zrekonštruované školské toalety až 7 000 detí, záujem škôl však stále narastá. To nás na jednu stranu teší, na druhej strane to ale znamená, že je tu stále veľký počet škôl, ktoré by renováciu potrebovali,“  komentuje úspech súťaže brand manager značky Domestos Vojtěch Buřič. Okrem finančného príspevku určeného na rekonštrukciu toaliet sa projekt prostredníctvom rôznych interaktívnych úloh sústredí aj na budovanie hygienických návykov detí.

Vyhrať mohli aj malé školy
Domestos pre školy dáva šancu veľkým aj malým školám. Víťaznou malou školou sa stala základná škola Sklené Teplice. Malotriednu základnú školu v tomto školskom roku navštevuje celkom deväť detí. V mnohých projektoch by práve veľkosť školy mohla byť prekážkou, Domestos pre školy však nezohľadňuje len celkový počet aktivít, ktoré škola splnila, ale taktiež prepočet na žiaka. „S našim počtom žiakov nemôžeme konkurovať veľkým školám. Z tohto dôvodu bol pre náš úspech v súťaži zásadný práve prepočet na žiaka“, komentuje riaditeľka ZŠ Sklené Teplice Mgr. Erika Mokrošová. S ostatnými zástupcami škôl a škôlok sa zhodla, že značnou komplikáciou pri žiadostiach o dotácie a príspevky, býva často administratívna záťaž. „Veľmi dôležitá je preto veľká motivácia jednotlivých pedagógov, ktorí sa venujú projektu aj vo svojom voľnom čase. Určite by nám pomohlo aj aktívnejšie zapojenie zo strany rodičov“, komentuje riaditeľka víťaznej základnej školy Udavské Mgr. Miroslava Pauliková. To, že osud školských toaliet nie je ľahostajní ani rodičom, naopak potvrdzujú manželia Burzíkovci. Tí materskú škôlku Slovenské Pravno do projektu prihlásili a svojím aktívnym zapojením sa im na rekonštrukciu toaliet podarilo získať 2700 euro.