Samsung Electronics nahradí plastové obaly udržateľnými materiálmi

Samsung Electronics nahradí plastové obaly udržateľnými materiálmi

V rámci svojej politiky udržateľnosti hodlá spoločnosť Samsung minimalizovať množstvo používaných obalov a nahradiť ich ekologicky udržateľnými materiálmi.

Spoločnosť Samsung oznámila, že tento rok spustí prechod od plastových obalových materiálov k papieru a ďalším ekologicky udržateľným materiálom.

Od prvej polovice roka 2019 budú obaly používané v súčasnej dobe pri výrobkoch a príslušenstve spoločnosti Samsung – od mobilných telefónov a tabletov až po domáce spotrebiče – nahradené ekologicky udržateľnými materiálmi, medzi ktoré patria recyklované plasty, bioplasty či papier. Spoločnosť Samsung Electronics v rámci týchto zmien vytvorila zvláštnu pracovnú skupinu, ktorá je poverená návrhom a vývojom, nákupom, marketingom a kontrolou kvality inovatívnych obalov.

Pri mobilných telefónoch, tabletoch a nositeľnej elektronike nahradí Samsung plastový materiál používaný na balenie tvarovanou buničinou a pri príslušenstve budú plastové obalové vrecká nahradené ekologickými materiálmi. Samsung taktiež zmení dizajn nabíjačiek telefónov, pri ktorých nahradí lesklý povrch matným, takže nebude potrebné naďalej používať plastovú ochrannú fóliu, čo taktiež prispeje k nižšej spotrebe plastov.

Plastové obaly používané na ochranu povrchu domácich spotrebičov, ako sú televízory, chladničky, klimatizácie a práčky, ako aj ostatných kuchynských spotrebičov, budú taktiež nahradené obalmi obsahujúcimi recyklované materiály a bioplasty, ktoré sú vyrobené z plastových odpadov a materiálov nepochádzajúcich z fosílnych palív, ako je škrob alebo cukrová trstina.

Pokiaľ ide o papier, spoločnosť Samsung bude do roku 2020 používať na obaly a príručky len vláknité materiály certifikované globálnymi environmentálnymi organizáciami, ako sú Forest Stewardship Council, Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme a Sustainable Forestry Initiative.

„Samsung Electronics pristupuje k riešeniu ekologických problémov dnešnej spoločnosti, ktorá zápasí s vyčerpávaním prírodných zdrojov a nadmerným množstvom plastových odpadov,“ uviedol Gyeong-bin Jeon, vedúci Globálneho centra spokojnosti zákazníkov spoločnosti Samsung. „Sme odhodlaní recyklovať používané suroviny a minimalizovať znečistenie pochádzajúce z našich produktov. Prejdeme na ekologicky udržateľné materiály, aj keď to pre nás bude znamenať rast nákladov.“

V súlade so svojou politikou cirkulárnej ekonomiky si spoločnosť Samsung Electronics stanovila strednodobý realizačný plán, podľa ktorého bude už budúci rok používať len papierové obalové materiály certifikované iniciatívami na ochranu lesov. Do roku 2030 hodlá spoločnosť Samsung využiť 500 tisíc ton recyklovaných plastov a zhromaždiť 7,5 milióna ton vyradených výrobkov (oboje v úhrne od roku 2009).