Nový zákon, ktorý zisťuje kam putujú verejné zdroje

Nový zákon, ktorý zisťuje kam putujú verejné zdroje

Určite ste si už neraz všimli, že niektoré výstavby diaľníc a budov boli z rôznych dôvodov pozastavené. Kauzy, ktoré denne plnili stránky všetkých médií. Ak ste sa potom chceli dozvedieť viac, vždy išlo o odkazovanie na tretiu osobu. Spolupráca, ktorá nemala so samotným projektom nakoniec nič spoločné. Aby sa týmto veciam zabránilo, vláda sa rozhodla uviesť do platnosti jeden zákon, ktorý by mal čoskoro priniesť prvé výsledky

Spolupráca pod kontrolou
Základom celého problému je spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom. Väčšinou sú to známe projekty, na ktoré potrebuje ich realizátor nemalé financie. Tie môže získať od štátu, alebo iného verejného orgánu. Spomínali sme budovanie diaľnic, tiež sem môže patriť revitalizácia verejných priestranstiev a budov, ktoré budú slúžiť verejnosti. Veľmi veľa známych projektov, ktoré sa však už od 1. 2. 2017 musia riadiť podľa noriem protischránkového zákona. Jednou zo základných je, registrovať sa do zoznamu partnerov verejného sektora, ak budete čerpať sumu z verejných zdrojov vo výške viac ako 100 000 €. Zoznam slúži na lepšie kontrolovanie a plnenie povinností z oboch strán.

Nutné to bolo aj z toho dôvodu, že financie vyplácané z verejných zdrojov, ktoré sa touto formou poskytli, tvorili zhruba 20 % z celkového objemu verejných finančných zdrojov. Nie je to však len o samotných peniazoch a narábaní s nimi, dôležitá je aj správa majetku, ktorý spadá pod verejný sektor. Jedným z dôvodov bolo aj odkrytie osôb, ktoré mali mať majetkovo osobný prospech z takýchto objednávok.

Protischránkový zákon je nová záležitosť, ktorá svoje výsledky určite prinesie. Prinajmenšom by to mala byť transparentnosť, tá je stále častejším problémom v našej spoločnosti.