Ako správne udržiavať a starať sa o vaše plastové okná

Ako správne udržiavať a starať sa o vaše plastové okná

Tipy na jednoduchú starostlivosť o okná
Tak ako každá súčasť domu alebo bytu, sú aj okná GEALAN vystavené bežným vplyvom, ktorým nieje možné zabrániť.
Aby sme zaistili funkčnosť okien na dlhú dobu, vyžadujú okná určitú starostlivosť a údržbu. Preto si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Starostlivosť
Materiál, z ktorého je vyrobený rám plastových okien GEALAN nevyžaduje údržbu a ľahko sa čistí. K udržaniu trvalo bezchybného povrchu odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny na čistenie:
Čistenie rámov
Na čistenie rámov okien sú vhodné všetky jemné čistiace a umývacie prostriedky, napr. Dor, Pril, Rei atď., ktoré sa riedia vodou a sú bežne dostupné v domácnostiach. Najlepšie je však na čistenie Vašich nových okien používať špeciálne vyvinutý čistič GEALAN. Tento čistič plastových okien môžete získať u svojho odborného predajcu okien. Môžete ním odstrániť aj stvrdnuté nečistoty.

Čierne tesnenia zo syntetického kaučuku z materiálu APTK nesmú prísť do styku s koncentrovanými čistiacimi prostriedkami alebo olejovými substanciami. Pri používaní čistiacich prostriedkov na sklo (napr. Ajax – čisté sklo, Sidolin – bez šmúh) musíte dbať na to, aby čierne tesnenia neboli príliš silno namáčané.

Zvyšky tekutiny na ráme by ste mali okamžite odstrániť čistou vodou. V žiadnom prípade nesmiete Vaše okná čistiť hrubými prostriedkami, ktoré spôsobujú poškriabanie (ako ATA alebo VIM). Rovnako nesmiete používať pomocné
prostriedky, ako sú napríklad drôtenka alebo čistič hrncov. Nepoužívajte, prosím, nikdy na čistenie organické alebo chemické rozpúšťadlá, ako sú kyseliny všetkých druhov. Hrozí tu nebezpečenstvo, že sa odlepí vrchná vrstva.
Pri farebných povrchoch nepoužívajte na čistenie lieh.

Údržba
Úlohou údržby je zachovať na dlhú dobu funkciu okna, t.j. jeho úžitkovú hodnotu.
Preto firma GEALAN odporúča vykonávať pravidelne raz ročne nasledujúce údržbové práce:
– Prekontrolujte dobrý chod a obsluhovateľnosť kovania, všetky pohyblivé diely odporúčame namazať kvapkou oleja na šijacie stroje.
– Skontrolujte tesnosť medzi krídlom a rámom, prípadne nechajte poškodené tesnenia vymeniť.
– Skontrolujte kanáliky na odvod vody a v prípade, že sú otvory zanesené nečistotami, vyčistite ich.
– Skontrolujte upevňovacie skrutky kovania.

Správne vetranie
Škody spôsobené vlhkosťou sa vyskytujú v prípade, že nie je do miesnosti privádzaný dostatočne chladný a suchý čerstvý vzduch zvonka. Pri starších oknách sa nemuselo vetrať tak často, pretože netesnosti stavebných prvkov a okien podporovali samovoľnú nutnú výmenu vzduchu. Pri budovách s modernými plastovými oknami je koeficient výmeny vzduchu podstatne nižší, čo si vyžaduje dodatočné manuálne vetranie, inak dochádza k nežiaducim škodám spôsobeným vlhkosťou, ktorá je zapríčinená parou, ktorá vzniká v kuchyni a v kúpeľni, prípadne parou, ktorú vydáva človek v spánku.

Ako správne vetrať a vykurovať
Je to úplne jednoduché. Je nutné zabrániť nadbytočnej vlhkosti a jej nepríjemným účinkom. Nasledujúce tipy nám dajú správny návod.
Vetrajte izby podľa využívania a podľa ročnej doby v priebehu dňa tri až štyrikrát, vždy po dobu 10-15 minút. Počas vetrania by mali byť okná úplne otvorené a vykurovanie vypnuté. Po zatvorení okien môžete podľa potreby opäť zapnúť vykurovanie. Tým sa postaráte aj o dobrú klímu na bývanie.

Zabezpečte správnym používaním okien, aby nedochádzalo k žiadnym škodám. Svoje okno nikdy nepoužívajte na to, aby ste naň upevňovali iné predmety. Zabráňte tomu, aby sa pri čistení skla a rámu zaťažovalo krídlo rámu. Hmotnosť okna by tak mohla byť príliš veľká a okno by sa mohlo vytrhnúť z rámu. Pri čistení dbajte na správnu polohu rebríka a nevykláňajte sa z okna bez zaistenia.