Ostro sledované vetranie

Ostro sledované vetranie

Vysoké nároky na energetickú úspornosť budov smerujú k zmenám v konštrukčnom riešení aj v technickom vybavení budov. Novinkou, na ktorú si musíme zvykať je napríklad aj to, že pri  stavbe nových rodinných domov je dnes už prakticky nevyhnuté rátať s riadeným vetraním.

Pokiaľ ide o konštrukčné riešenie stavby, hlavný dôraz sa kladie na minimalizovanie výmeny tepla medzi vnútorným a vonkajším prostredím.  K tomu dochádza najmä prestupom tepla cez obvodový plášť, ale tiež výmenou vzduchu.  Zatiaľ čo únikom tepla, alebo naopak prehrievaniu je možné predísť dostatočnou tepelnou izoláciou a kvalitnými okennými výplňami, výmena vzduchu a splnenie požiadavky hygienickej normy je pre život priam nevyhnutná. Možno práve preto sa jeho negatívnym dopadom na energetickú bilanciu dlho nevenovala patričná pozornosť.

Pri budovách energetickej triedy A1 sme sa už dostali na hranicu, kedy musí byť aj výmena vzduchu prísne kontrolovaná a riadená funkcia. Práve vetranie je totiž poslednou rezervou, kde ešte môžeme hľadať cestu k ďalším úsporám energie. „Pri starších budovách predstavovala tepelná strata vetraním cca 25-35 % z celkovej tepelnej straty objektu. Pri využívaní kvalitných stavebných materiálov a postupov výstavby nízkoenergetických domov a domov s takmer nulovou potrebou tepla, kedy je tepelná strata prestupom cez konštrukciu menšia sa podiel tepelnej straty vetraním objektu zvýšil na cca 35–60 % z celkovej tepelnej straty objektu,“ upozorňuje Ing. Peter Muškát, pracovník technickej podpory pre značku Buderus.

Veľkým prínosom pri znižovaní spotreby energie je využívanie riadeného vetrania s rekuperáciou. Zatiaľ čo sa ventilačná jednotka  stará o kontinuálnu výmenu vzduchu spolu s filtráciou prachu a peľu z vonkajšieho ovzdušia, rekuperačný výmenník tepla zabezpečuje odovzdávanie tepla z odpadového vzduchu do čerstvého vzduchu bez toho, aby sa tieto dva prúdy zmiešali.  Z odpadového vzduchu sa systémom rekuperácie využije až 85 – 90 % tepla. Takýto systém vetrania dobre slúži aj v lete, kedy umožní vetranie bez zbytočného prehrievania interiéru „V noci, keď sa vonku ochladí, je možné intenzívne prevetrávať interiér chladnejším vzduchom. Umožňuje to automaticky spínaná obtoková klapka, vďaka ktorej privádzaný chladný vzduch obchádza rekuperačný výmenník tepla, takže  nedochádza k jeho ohrievaniu odsávaným vzduchom z interiéru. Ochladením vnútorného priestoru počas letných nocí a využitím akumulačnej schopnosti objektu je tak možné dosiahnuť, že počas horúceho dňa vydrží v dome príjemné prostredie o niečo dlhšie,“ radí Ing. Muškát.

Medzi mimoriadne efektívne vetracie jednotky patrí napríklad Logavent HRV2, ktorý dosahuje  elektrický pomer účinnosti až 36,1 (1 kWh elektrickej energie postačuje na prípravu 36,1 kWh tepla). Na zabezpečenie ešte väčšieho komfortu sú ako príslušenstvo k dispozícii senzory pre meranie koncentrácie CO2, senzor vlhkosti a senzor VOC pre meranie kvality vzduchu. Netreba sa obávať ani šírenia chorôb cez ventilačné potrubia, pretože tie sú neustále prefukované a sú opatrené antibakteriálnou vrstvou.

Zdroj foto: Buderus
1/ Vetracia jednotka Logavent HRV2 značky Buderus ponúka jednoduché riešenie pre zdravú vnútornú klímu a vysokú kvalitu bývania aj so zatvorenými dverami a oknami.
2/ Vďaka prachovému a peľovému filtru je vetracia jednotka zárukou vysokej kvality vzduchu.