Právne služby a investovanie – kedy ich spojiť?

Právne služby a investovanie – kedy ich spojiť?

Aj keď v ideálnom prípade by ste mali právne rady hľadať pri všetkých možnostiach investovania – veď predsa istota je istota, existujú situácie, kedy to nie je také akútne. Snáď najlepším príkladom sú bankové vklady, ktoré sú na Slovensku bežné a volí ich väčšina ľudí na bežné zhodnocovanie svojich úspor. Reálne k nim nepotrebujete špeciálne poradenstvo, pretože princíp ich fungovania je jednoduchý. Sporiaci účet býva doplnkom bežného účtu a jeho výhodou sú vyššie úrokové sadzby ako pri bežnom účte, avšak nižšie ako pri termínovanom. Nespornou výhodou sporiaceho účtu je, že si naň môžete posielať ľubovoľnú mesačnú sumu a kedykoľvek z neho môžete čerpať bez finančnej sankcie. Pri termínovanom účte ide o jednorazový vklad, ktorý umožní dočasné úrokové zhodnotenie, ktoré je vyššie ako pri sporiacom účte, avšak v prípade predčasného výberu prichádzajú aj sankčné poplatky.

Typy investovania, pri ktorých sa vám zídu právne služby
Ďalšie možnosti investovania by sa dali jednoducho rozdeliť do dvoch základných skupín – investície do reálnych aktív a investície na kapitálovom trhu, avšak v realite je ich omnoho viac. Pri týchto typoch sa už odporúča minimálne základná právna konzultácia, keďže sa pri nich na jednej strane zvyšujú potenciálne výnosy, ale na druhej strane aj riziká.

Investície do reálnych aktív
Pod týmto pojmom sa rozumejú hmatateľné veci, akými sú napríklad nehnuteľnosti, umelecké diela alebo cenné kovy. Investovanie do nehnuteľností je v našich končinách veľmi populárnou metódou, pomocou ktorej sa dajú prakticky jednoducho zhodnotiť úspory. Či už ide o byt, priemyselné priestory alebo napríklad apartmán v lyžiarskom stredisku, treba vždy myslieť na to, že trhy s nehnuteľnosťami sú nevyspytateľné. O niečo zriedkavejšie je pustiť sa do komodít ako napríklad drahé kovy (najčastejšie zlato) alebo vytvoriť si zbierku umenia či iného investičného zberateľstva, ktoré rokmi naberá na hodnote. Najmä vďaka tomu, že takýto typ investícií je nestály a neustále sa mení, právne služby sú vhodným spôsobom, ako ich riadiť alebo vyberať uvážene.

Investície na kapitálovom trhu
V rovnakej situácii, pre ktorú je typické vysoké riziko (vďaka premenlivosti) a zároveň vyššia pravdepodobnosť zisku, je aj trh s cennými papiermi na burze alebo aj mimo nej, ale tiež aj možnosť investovať do podielových fondov. Jednoduchosť podielových fondov spočíva v tom, že sú dostupné priamo v správcovských spoločnostiach, ktoré sa o ne starajú. S tým sú však aj logicky spojené poplatky, ktoré sú často nemalé. Investovanie do akcií, na druhej strane, vyžaduje aspoň základné znalosti finančnej analýzy, pretože pri ňom je potrebné vyberať si akcie na základe finančných výsledkov spoločnosti.

Investovanie je hra, ktorú treba hrať s rozvahou
Existujú rôzne kancelárie poskytujúce právne služby v Bratislave či v iných mestách Slovenska, ktoré sa špecializujú aj na problematiku investovania a sú schopné fundovane poradiť a naviesť klienta na cestu čo najpriaznivejšieho konečného výsledku. V takýchto kanceláriách sa najčastejšie poskytuje poradenstvo s kolektívnym investovaním, refinancovaním úverov či pravidlami a ochranou pri investovaní do cenných papierov. Dôležité je sledovať referencie právnickej kancelárie, ktoré vám mnoho napovedia o jej dôveryhodnosti, skúsenostiach a úspechoch, aby ste zabezpečili svoje peniaze v čo najvyššej možnej miere.