NÁJDITE SO SVOJÍM PSOM SPOLOČNÚ REČ, RADÍ TRÉNER NA MODERNÝ VÝCVIK PSOV

NÁJDITE SO SVOJÍM PSOM SPOLOČNÚ REČ, RADÍ TRÉNER NA MODERNÝ VÝCVIK PSOV

Komunikácia so psom je dôležitým spôsobom, ako prejavovať lásku a starostlivosť o svojho psa. Vytvára hlboký vzťah a väzbu medzi majiteľom a psom, čo má pozitívny vplyv na obidve strany. Zo začiatku môže byť ťažké porozumieť si navzájom a to aj preto, že každý pes je jedinečný a aj komunikácia s ním môže byť jedinečná. Pozitívna motivácia je dnes populárnou metódou výcviku psov, ktorá sa snaží viac porozumieť potrebám psov a pracovať s ich prirodzenými inštinktami. Používa pozitívne stimuly a odmeňovanie za správanie, namiesto trestov. Naučte sa spoločne s Pedigree a s Jánom Löwom, dlhoročným trénerom psov bývalým policajným inštruktorom a odborníkom na psychológiu a komunikáciu psov, , ako správne komunikovať so psom vďaka pozitívnej motivácii.

Moderné komunikačné techniky so psom

Komunikácia so psom sa samozrejme líši od komunikácie s ľuďmi. Psy komunikujú hlavne prostredníctvom tela, zvukov, vizuálnych signálov a vôní. Správna komunikácia so psom, okrem vytvárania harmonického puta, uľahčuje a zlepšuje výcvik, podporuje správne správanie, zlepšuje emocionálne a fyzické zdravie psa, zvyšuje jeho spokojnosť, znižuje stres a pomáha identifikovať nepohodlie a zdravotné problémy psa.

Moderné metódy komunikácie so psom sa rovnako vyvíjajú s rozvojom vedy, technológií a nových výskumov. „Moderné metódy zdôrazňujú hlavne význam pozitívnej motivácie psov a výcvik bez používania trestov. Čoraz viac trénerov napríklad využíva výcvik klikaním, ktorý využíva zvuk klikera na označenie správneho správania sa, po ktorom nasleduje odmena formou maškrty. Zaujímavými podpornými výcvikovými technikami sú napríklad výcvikové hry, hádanky a simulátory, na cvičisku a doma, ale aj online,“ hovorí Ján Löw.

Pozitívna motivácia

Niektorí ľudia nesprávne komunikujú so psom a používajú na zviera rôzne formy fyzického a psychického nátlaku, ako napríklad cukanie, trhanie, plesknutie vôdzkou, novinami a podobne. Viac akceptovanou, účinnou a etickou metódou výcviku psov je pozitívna motivácia. „Táto metóda je založená na odmeňovaní psa za správne správanie. Príklady pozitívnej motivácie zahŕňajú odmeňovanie psa hračkami alebo maškrtami, keď sa vráti na zavolanie, správne vykoná povely alebo sa správa priateľsky voči iným psom a ľuďom. Týmto spôsobom sa pes učí spojiť si pozitívne skúsenosti s týmito správaniami a je motivovaný ich opakovať,“ tvrdí Ján Löw a poukazuje na hlavé zásady tejto metódy.

Základom je komunikovať so psom pozitívne a vyjadrovať mu lásku a starostlivosť. Dôležitá je pritom dôslednosť, čiže používanie rovnakých povelov a signálov, priateľský a pokojný hlas, vľúdny očný kontakt, dobré gestá a reč tela. Majiteľ by mal odmeniť psa, okamžite po tom, ako vykoná želané správanie. Následná hlasová pochvala a pohladenie môžu byť veľmi silným stimulom, ktorý upevní jeho správanie. Začnite odmenou za malé kroky k žiaducemu správaniu. Postupujte postupne a zvyšujte náročnosť. Každý pes sa učí iným tempom, a preto je potrebná trpezlivosť. Ján Löw odporúča majiteľom psov absolvovať tiež tréningy pozitívnej komunikácie a motivácie, dokonca aj tým, ktorí nad psom ešte len uvažujú.

Reč tela a signálov psov

Reč tela a signály psov sú dôležitým spôsobom, ako tieto zvieratá komunikujú medzi sebou a s ľuďmi. Porozumenie týchto signálov je kľúčom k efektívnej komunikácii a vytváraniu silného vzťahu so psom. „Najčitateľnejším indikátorom nálady psa je pre väčšinu ľudí jeho chvost. Poloha uší môže poskytnúť informácie o tom, čo pes cíti. Našpúlené uši môžu signalizovať záujem alebo pozornosť, zatiaľ čo spustené uši môžu znamenať strach alebo neistotu. Oči psa môžu tiež vyjadrovať jeho emócie. Priateľské a uvoľnené oči sú často znakom šťastia a dôvery. Naopak, tvrdý pohľad alebo zdvihnuté biele oči môžu signalizovať úzkosť alebo stres,“ vysvetľuje Ján Löw. Nos a jazyk zas pes používa na skúmanie sveta okolo seba. Pohyby ako sú behanie, skákanie alebo pohybovanie uvoľneným telom, môžu vyjadrovať jeho radosť a nadšenie. Gestá, ako je pokladanie labky na koleno človeka alebo jeho ťahanie, môžu byť spôsobom, ako požiadať o pozornosť.

Zvuky, ktoré pes vydáva, sú ďalším spôsobom komunikácie. Štekot, vrčanie, kňučanie, zavíjanie alebo iné zvuky môžu vyjadrovať rôzne emócie a potreby psa. Napríklad štekot môže byť vyjadrením radosti, frustrácie alebo strachu,“ dopĺňa viac informácií o štýle komunikácie psov Ján Löw.

Trumf vo forme maškŕt a odmien

Pochvala a odmeny sú silným motivátorom pre psov, napríklad v podobe malej maškrty. Je dobré ich mať stále pri sebe. Skvelým pomocníkom pri venčení so psom je takzvané odmeňovacie vrecko s maškrtami, ktorý sa dá pripnúť na opasok. Veľkosť maškŕt závisí od veľkosti psa – čivava zvládne maškrtu vo veľkosti polovice hrášku, bernardín tri hrášky ako jednu maškrtu. Odmeniť psa je dobré vždy, akonáhle urobí čokoľvek dobre a správne. Zviera sa neustále učí a denne nás pozoruje, preto je vždy príležitosť na krátke cvičenie psa, a teda aj príležitosť odmeniť jeho správanie.