Spoločnosť McCain prijala ambiciózne záväzky v oblasti ochrany životného prostredia

Spoločnosť McCain prijala ambiciózne záväzky v oblasti ochrany životného prostredia

Poznáte legendárne hranolčeky, ktoré sa pripravujú pečením v rúre bez oleja? Presne tak, ide o značku McCain, ktorá doslova prepísala postup prípravy hranolčekov v slovenských domácnostiach. Viete však o tom, že spoločnosť McCain podporuje generácie farmárov na celom svete a spoločne aplikujú princípy udržateľného a regeneratívneho poľnohospodárstva. „Dúfame, že zdieľaním našich zámerov so svetom inšpirujeme ostatných, aby sa zapojili,“ povedal Max Koeune, prezident a generálny riaditeľ McCain Foods Limited.

Firma McCain je aktívna aj v oblasti ochrany životného prostredia a konania v prospech miestnych komunít. Vychádza tak z hesla bratov McCainovcov: „Dobrá etika je dobrý biznis.“ V dnešnej dobe plnej výziev pre potravinársky priemysel v podobe klimatických zmien a rastu populácie ide firma McCain dobrým príkladom. Prijala ambiciózne záväzky v 4 oblastiach, ktoré chce splniť do rokov 2025 a 2030:

Udržateľné a regeneratívne poľnohospodárstvo

Spoločnosť spolupracuje s 1 600 farmármi, z ktorých 80 % spolupracuje s McCain viac ako 10 rokov. A niektorí z nich dokonca pochádzajú z tretej generácie farmárov! McCain tiež poskytuje pestovateľom poradenstvo a technickú podporu pre tie najlepšie možnosti pestovania zemiakov. Okrem toho sa od roku 2016 na 13 pilotných farmách v celej Európe aplikujú a vyvíjajú efektívne a inovatívne poľnohospodárske postupy pestovania  zemiakov, ktorých cieľom je optimalizácia výnosov, zlepšenie ochrany pôdy, biodiverzita a ďalšie dôležité súčasti udržateľného poľnohospodárstva. Spoločnosť McCain sa zaviazala, že do roku 2030 bude na 100 % celosvetovej plochy, na ktorej sa pestujú McCain zemiaky (takmer 150 000 hektárov), využívať regeneratívne poľnohospodárske postupy.

Efektívne využívanie zdrojov vo výrobe

Po úspechu z rokov 2016 – 2019, kedy sa spoločnosti McCain podarilo znížiť emisie CO2 na tonu hotového výrobku o 4 %, sa zaviazala, že do roku 2030 zníži emisie CO2 o 50 %.

McCain sa môže pochváliť aj tým, že v 80 % továrňach na výrobu hranolčekov je implementovaná technológia na opätovné využitie energie vo výrobnom procese. Spoločnosť si predsavzala, že do roku 2030 bude 100 % závodov plne využívať obnoviteľnú energiu.

Obaly produktov a ich recyklácia sú taktiež predmetom ochrany životného prostredia a záväzkov, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala. Dnes je 95 % všetkých obalových materiálov McCain recyklovateľných. V záväzkoch, ktoré majú byť splnené do roku 2025, spoločnosť uviedla, že 100 % obalov McCain bude recyklovateľných, opätovne použiteľných alebo kompostovateľných.

Viac než len dobré jedlo

„Starostlivosť o životné prostredie je súčasťou plánu spoločnosti McCain, pretože naše produkty sú nielen chutné, ale aj šetrné k planéte,“ Erwin Pardon, regionálny prezident McCain pre kontinentálnu Európu.

Spoločnosť už od roku 2011 na prípravu svojich výrobkov nepoužíva palmový olej. Na predsmážanie zemiakov používa výhradne slnečnicový olej, ktorý je zdravšou a ekologickejšou variantou. Zámerom McCain je priniesť do roku 2025 viac organických, vegánskych a bezlepkových produktov.

Prosperujúce komunity

McCain bojuje proti hladu a sociálnemu vylúčeniu. Spolupracuje s potravinovými bankami v Európe a v súvislosti s touto činnosťou sa zapája do rôznych aktivít v prospech komunít. Taktiež rozvíja s lokálnymi komunitami dobrovoľnícke kampane, ktorých súčasťou sú aj zamestnanci spoločnosti McCain.

Viac informácií o spoločnosti McCain nájdete na www.mccain.sk.