Akútna výzva pre firmy a inštitúcie: podajte si projekt v kybernetickej bezpečnosti.

Akútna výzva pre firmy a inštitúcie: podajte si projekt v kybernetickej bezpečnosti.

EK uvoľní stovky tisíc až milióny eur na spolufinancovanie

Bratislava 12. januára 2022

Výzvy Európskej komisie na podanie projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti platia aj pre slovenské subjekty.   Program Digitálna Európa ponúka finančné prostriedky na tréningové  centrá, budovanie stredísk bezpečnostných operácií, vzdelávanie a aj projekty v súvislosti s bezpečnostnou legislatívou.

Malé a stredné podniky si môžu podávať projekty inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti so spolufinancovaním od jedného až do päť miliónov eur. Najväčší objem európskych financií je určený na budovanie stredísk bezpečnostných operácií (SOC), o ktoré sa môže uchádzať verejný aj súkromný sektor.

Úspešné projekty by mali posilniť kybernetickú bezpečnosť infraštruktúry 5G sietí, či podporiť rozvoj a služby tréningových centier. Mimoriadne aktuálne sú výzvy, ktoré reflektujú povinnosti organizácií v súvislosti so smernicou EU pre sieťovú a informačnú bezpečnosť NIS. Prevádzkovatelia základných služieb, národné či sektorové jednotky na riešenie kybernetických incidentov (CSIRT) a poskytovatelia digitálnych služieb tu môžu získať až miliónové granty na podporu implementácie smernice.

Výzvy v šiestich oblastiach sú otvorené do 15. februára 2023 a projekty sa vyznačujú transparentnou a rýchlou administráciou a implementáciou Tím Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti preto pripravil pre potenciálnych záujemcov webinár pod názvom Ako správne napísať projekt a získať európske financovanie.

„Výzvy z programu Digitálna Európa nie sú zaťažené byrokraciou, ako to je obvyklé z eurofondov, vyhodnocujú sa veľmi operatívne v Bruseli a komunikácia je v online rozhraní,“ vysvetľuje Ivan Makatura generálny riaditeľ Kompetenčného centra.

Granty v objeme 154-miliónov eur sú určené na posilnenie kybernetickej bezpečnosti únie a organizácie z členských krajín sa o ne môžu uchádzať samostatne alebo v konzorciách. Výška podpory projektov zo strany EÚ je zväčša 50 percent, pre malé a stredné podniky až 75 percent rozpočtu.

Počínajúc rokom 2021 je povinnosťou členských štátov EU zriadiť národné koordinačné centrum, ako súčasť európskej siete pod kuratelou Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií. V Slovenskej republike má podľa zákona štatút národného koordinačného centra Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Medzi jeho úlohy patrí aj identifikácia a riešenie profesionálnych výziev v jednotlivých odvetviach a podpora komunity kybernetickej bezpečnosti.

 

Webinár Ako správne napísať projekt a získať európske financovanie bude v utorok 17. januára 2023 v slovenčine a účasť je bezplatná pre široký okruh záujemcov. Na webinári predstavíme aj činnosti a fungovanie Národného koordinačného centra.

Link na webinár: https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:7010987736564174848/