Získajte overené tipy pre bezpečný a dokonale chránený domov

Získajte overené tipy pre bezpečný a dokonale chránený domov

Neoprávnený vstup do vlastných štyroch stien je veľkým šokom pre mnohých ľudí, mladých aj starých. Narušenie súkromia, strata pocitu bezpečia či dokonca vážne psychické následky, ktoré môžu nastať po vlámaní, spôsobia postihnutým často viac problémov ako čisto materiálne škody.

Skúsenosti polície ale ukazujú, že sa pred takouto situáciou dá pomerne účinne chrániť. Viac ako tretina prípadov vlámaní uviazne, a to nielen kvôli zabezpečovacím zariadeniam. Vlámaniu sa dá predísť aj korektným správaním a všímavým susedom.

Tipy na ochranu proti vlámaniu od polície

Ak sa chcete vyhnúť nečakaným návštevám, dávajte pozor na nebezpečné alebo podozrivé situácie. Počas dňa nechajte vchod do viacgeneračných domov zatvorený. Skôr ako stlačíte kľučku moderných dverí, skontrolujte, kto chce vstúpiť do domu.

Venujte pozornosť cudzím ľuďom v dome alebo na susednom pozemku. Zabezpečte, aby dvere do pivníc a podkrovia boli v bytových domoch vždy zamknuté.

Postarajte sa o byt susedov, ktorí sú dlhšie preč, napríklad vyprázdnením schránky. Ide o vytvorenie zabývaného dojmu. V prípade nebezpečenstva a v naliehavých prípadoch ihneď volajte políciu.

Technické bezpečnostné opatrenia, ktoré odrádzajú zlodejov

Ak chcete mať svoj domov úplne pod kontrolou bez ohľadu na to, kde sa aktuálne trávite príjemnú dovolenku, je najlepšie, ak si do interiéru ale aj na pozemok nainštalujete špeciálny kamerový systém. Jeho služby oceníte pri ochrane majetku a svojej bezpečnosti vo vysokej miere.

Nebezpečenstvom a veľkou hrozbou nemusí byť len človek, ale aj niektorý zo živlov. Najčastejším rizikom v domácnostiach je však požiar. Preto nielen v prípade vašej neprítomnosti vybavte váš domov univerzálnou požiarnou signalizáciou. Môcť včasnou reakciou zachrániť majetok a strechu nad hlavou pred ohňom je vždy jednoduchšie, ako čeliť fatálnym následkom rozsiahleho požiaru nehnuteľnosti!

Ak sa budete pri ochrane domu a pozemku týchto rád držať, nemalo by vám hroziť žiadne nebezpečenstvo.

Zdroj obrázka: Pixel-Shot/Shutterstock.com