Technológie HP Indigo urýchľujú prechod k riešeniam podporujúcim Priemysel 4.0

Technológie HP Indigo urýchľujú prechod k riešeniam podporujúcim Priemysel 4.0

Spoločnosť HP Inc. predstavila nové možnosti, akými môžu poskytovatelia tlačových služieb ďalej rozvíjať svoje podnikanie založené na digitálnych technológiách, a uviesť do praxe riešenia v rámci Priemyslu 4.0. Umožnia im to zdokonalené automatizované nástroje, ktoré vďaka lepšej konektivite a vyššej produktivite umožnia poskytovateľom tlačových služieb prejsť do online prostredia a podporiť rast zákazníkov.

„V uplynulom roku prebehli v zákazníckom segmente rozsiahle zmeny. Stretávali sme sa aj s výzvami v súvislosti s pandémiou. Pre našich zákazníkov využívajúcich produkty Indigo sa stal hlavným faktorom prispievajúcim k rastu prechod na Priemysel 4.0. Títo zákazníci zavádzajú postupy s vysokou mierou automatizácie a prechádzajú na obchodné modely v režime online, umožňujúce zadávanie tlače priamo z webu,“ uviedol Haim Levit, viceprezident a generálny riaditeľ divízie Indigo spoločnosti HP.

HP pripisuje túto dynamiku najmä pokračujúcemu silnému rastu v oblasti priamej tlače etikiet a obalových materiálov, ktorá zaznamenala oproti roku 2019 nárast o 36 %. Rovnako prispelo aj pokračujúce zotavovanie sa komerčného sektora z nepriaznivých dôsledkov pandémie.

PrintOS Site Flow, riešenie na komplexné riadenie výroby, umožňujúce dosiahnuť plnú automatizáciu, prispelo v priebehu roka 2021 k explozívnemu nárastu počtu zákazníckych objednávok. Zákazníci HP sa pripojili k viac ako 600 značkám po celom svete a napojili sa na nespočetné množstvo online objednávkových systémov a platforiem elektronického obchodovania. Pomocou služby Site Flow môžu všetci poskytovatelia tlačových služieb každý deň automaticky prijať, spracovať a odoslať neobmedzený počet zákaziek. Site Flow pomáha počas celého procesu obmedziť počet možných prekážok, znižuje nutnosť ľudských vstupov aj objem ľudskej práce a zostáva nezávislý od zariadení a produktov, čo sú základné princípy, na ktorých je Priemysel 4.0 postavený.

Site Flow využívajú denne stovky poskytovateľov tlačových služieb a v roku 2021 bol prostredníctvom tohto riešenia zaznamenaný 65 % nárast počtu zákaziek.[1] Prostredníctvom tejto zabezpečenej online platformy, ktorá je k dispozícii v 45 krajinách, bolo spracovaných viac ako 460 miliónov zákaziek[2] na dodávku tlačových produktov, ako sú fotoknihy, kalendáre, pozvánky či blahoželania.

Nové riešenia pre Priemysel 4.0 prispievajú k rastu prostredníctvom automatizácie a vyššej efektivity

Postupy a riešenia pre Priemysel 4.0 umožňujú poskytovateľom tlačových služieb, využívajúcim HP Indigo, spracovať tisíce zákaziek na digitálnu tlač denne. HP preto pokračuje v investíciách a rozširovaní obchodných príležitostí pre poskytovateľov tlačových služieb.

Súčasťou toho je aj predstavenie platformy PrintOS Integration Hub @ hp.io. Ide o portál, na ktorom HP poskytuje technické informácie týkajúce sa integrácie so zariadeniami a riešeniami HP Indigo s možnosťou automatizácie čo najväčšieho počtu dodávateľov. Vzhľadom na nárast objednávok zadávaných online musia poskytovatelia tlačových služieb zvýšiť mieru automatizácie prostredníctvom mnohých systémov, od riešení pre odosielanie, tlač, dokončovacie práce a plnenie až po dopravu a sledovanie.

„Automatizácia je jediným spôsobom, ako trvalo zvládať veľké počty maloobjemových zákaziek a zároveň plniť očakávania zákazníkov ohľadom kvality a časového harmonogramu,“ uviedol Gershon Alon, vedúci divízie HP Indigo Solutions. „Zákazníci majú problémy s najímaním a udržaním kvalifikovaného personálu. Automatizácia medzi dodávateľmi zvyšuje efektivitu pracovnej sily a umožňuje vykonať s existujúcimi zamestnancami a zdrojmi oveľa viac práce.“

Príkladom automatizácie, ktorá pomáha dodávateľom, je vylepšená integrácia riešenia PrintOS Production Pro DFE pre komerčnú tlač, a systému Heidelberg Prinect, ktorý automatizuje výrobu a predchádza ľudským chybám. Zákazníci vďaka tomu teraz môžu používať jednotný automatizovaný pracovný postup pre analógové úlohy rovnako ako pre úlohy digitálnej tlače Indigo a spravovať ich zo svojho systému Heidelberg MIS.

„Lepšie prepojenie medzi systémom Heidelberg Prinect a tlačovými strojmi HP Indigo umožňuje používateľom riešení spoločnosti Heidelberg integrovať systém Prinect Business Manager (MIS), ofsetovú predtlačovú prípravu a digitálne tlačové stroje do jedného pracovného postupu,“ hovorí Christopher Berti, viceprezident pre produktový manažment systému Prinect. „Prináša to výhody v podobe vyššej efektivity, maximálneho využitia pôvodných investícií (napr. do ofsetového predtlačového systému) a flexibility používania rovnakého pracovného postupu pre oba segmenty tlače: ofsetovú aj digitálnu. Pomáhame odstrániť hlavnú prekážku na ceste ku komplexnej integrácii tlačových prevádzok.“

Hlavnou oblasťou, na ktorú sa HP Indigo zameriava, je aj automatizácia kontroly výsledných farieb. Okrem už podporovanej certifikácie farieb Idealliance G7 teraz systém PrintOS Color Beat automatizuje tiež certifikáciu farieb Fogra pre novú generáciu komerčných etiketovacích a baliacich strojov HP Indigo, ako je HP Indigo 100K, HP Indigo 15K, HP Indigo 12000 VP, HP Indigo 25K a HP Indigo 35K.

Údaje o farbách FograCert PSD umožňujú poskytovateľom tlačových služieb získať plne automatizované overenie podľa najpoužívanejších farebných štandardov Fogra, ktoré požadujú odberatelia tlačových produktov za účelom potvrdenia, že tlačový stroj spĺňa najprísnejšie farebné štandardy. Zhoda danej tlačovej úlohy je certifikovaná podľa Fogra PSD, ProcessStandard Digital (ISO/TS 15311-2) a získané údaje je možné jednoducho zaslať zadávateľovi, tímu zodpovednému za značku alebo tímu kontroly kvality tlačových produktov.

Systém Automatic Alert Agent 2.0 pre tlačové stroje HP Indigo Series 4 (HP Indigo 12000 a 15K): Tento inline kontrolný systém skenuje každý vytlačený hárok a porovnáva ho s digitálnym tlačovým súborom, aby automaticky identifikoval prípadné tlačové chyby. Ihneď tiež odkláňa chybné archy do odpadu a tlačí ich znova. Všetko prebieha v reálnom čase bez ľudského zásahu a bez prerušenia výroby. Systém využíva pokročilé algoritmy umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) pre Priemysel 4.0, ktoré zvyšujú jeho presnosť a rýchlosť, čím pomáha poskytovateľom tlačových služieb zvýšiť produktivitu aj ziskovosť.