Inovácia nikdy nekončí – Synology 2022 AND BEYOND

Inovácia nikdy nekončí – Synology 2022 AND BEYOND

Spoločnosť Synology zverejnila svoje ďalšie plány pre vývoj lokálnych a cloudových riešení, vrátane vydania systému DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3 a výraznú aktualizáciu služieb C2 Backup, C2 Identity, C2 Password, C2 Storage a C2 Transfer. Synology rovnako poodhalilo nové zaujímavé funkcie pre jednotlivé produkty, ktoré ďalej vylepšujú súčasné používateľské prostredie, spoľahlivosť a škálovateľnosť.

Lokálne úložisko

Správa objemných dát

Nový DSM 7.1 ponúka vylepšený výkon na väčšie pohodlie pri zdieľaní súborov vďaka zavedeniu podpory viackanálového protokolu SMB a systému DFS. Spoločnosti s viacerými pracoviskami môžu využívať adresáre Hybrid Share podporované službou C2 Storage za účelom zníženia nárokov na dátovú priepustnosť a zjednodušenie spolupráce. V spojení s jednotným súborovým portálom Synology Drive a prepracovanou mobilnou aplikáciou majú vzdialené tímy úplnú kontrolu nad svojimi dátami bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

Veríme, že pre správcov systémom by viacero používateľov a zariadení nemalo znamenať viac režijných nákladov na správu. Cloudové riešenie pre monitorovanie a riešenie problémov Active Insight, ktoré bolo uvedené spolu s DSM 7.0, je rozšírené o nové funkcie. Úlohy Hyper Backup z každého zariadenia je možné sledovať priamo z Active Insight, čo zabezpečí, že sa na zálohovanie nikdy nezabudne. Podrobnejšie informácie o aktualizáciách systému a analýza prihlasovacej aktivity dávajú prednosť dôležitým informáciám.

Nové možnosti riadenia šírky pásma a rozšírenie klientské spúšťače v službe Active Backup for Business v kombinácii s podporou nasadenia Virtual DSM v Mail Plus poskytujú IT tímom viac nástrojov pre zníženie zložitosti prevádzky. DSM 7.1 ďalej zavádza podporu pre úplné zálohovanie systému DSM, ktorá správcom poskytuje ďalší spôsob ochrany a obnovenia celých zariadení Synology.

Rýchlejší, jednoduchší a bezpečnejší

Surveillance Station 9.0 od teraz disponuje vylepšeným používateľským rozhraním, ktoré používateľom poskytuje všetky potrebné nástroje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. V novom Monitorovacom centre sú sústredené všetky dôležité informačné kanály, služba ponúka pohodlné ovládanie prehrávaní a upozornení. Lepšie integrácie máp umožňujú efektívnejšie monitorovať aj nasadenie na viacerých miestach, čo bezpečnostným tímom poskytuje presné informácie a praktické grafické znázornenie v situáciách, kedy záleží na každej minúte.

Vďaka novému sprievodcovi sprevádzkovaním je aj nastavenie kamier jednoduchšie ako predtým. S využitím možnosti importu a kopírovania nastavení je možné behom niekoľkých minút nasadiť stovky kamier.

Vylepšenie Central Management System (CMS), vrátane flexibilných možností aktualizácie zariadení, súčasného duálneho záznamu a podpory protokolov HTTPS/SRTP, uľahčujú zabezpečenie a zaistenie odolnosti každej inštalácie.

Nová služba Synology C2 Surveillance umožní domácnostiam aj firmám simultánne a bezpečne zaznamenávať zábery z bezpečnostných kamier do cloudu C2. Pri strate záznamu neprekračujúceho päť sekúnd zabezpečí služba C2 Surveillance, že záznam bude vždy k dispozícii a to aj v prípade nehody alebo odcudzenia lokálneho systému.

Nové zariadenie DVA1622 NVR sprístupňuje súpravu pokročilých dohľadových analytických funkcií spoločnosti Synology s umelou inteligenciou, ako je rozpoznávanie tvárí a konanie osôb, takže tieto funkcie môžu využívať aj menšie predajne alebo dokonca menšie či domáce kancelárie. Spolu s aplikáciou Surveillance Station 9.0 získavajú zariadenia NVR radu DVA taktiež funkcie rozpoznávania registračných značiek.

Viacgigabitové bezdrôtové pripojenie, siete VLAN a ďalšie funkcie

SRM 1.3 a smerovač Synology RT6600ax s Wi-Fi 6 prinášajú rýchlejšiu prácu v sieti a výrazne rozširujú možnosti správy siete. SRM 1.3 sa dodáva s plnou podporou siete VLAN prostredníctvom intuitívneho rozhrania, ktoré môže ktokoľvek použiť k rozdeleniu a oddeleniu svojich zariadení, vrátane senzorov IoT a ďalších potencionálne nebezpečných zariadení.

Vlajková loď v podobe trojpásmového smerovača RT6600ax je jedným z prvých zariadení, ktoré podporuje rozšírené spektrum 5,9 GHz a poskytuje omnoho viac priestoru a neprerušovanú prevádzku pre zariadenia využívajúce pásmo 160 MHz. Port 2.5GbE zabezpečuje podporu pre rýchlejší uplink a pripojenie k internetu.

Prepracovaná aplikácia DS router prináša takmer všetky možnosti správy SRM do chytrého telefónu. Vytváranie nových bezdrôtových sietí, konfigurácia rodičovskej kontroly alebo filtrovanie webov, nastavenia schém riadenia prevádzky a ďalšie funkcie sú od teraz k dispozícii na niekoľko klikov.

A ešte viac

Spoločnosť Synology ďalej oznámila výskum a vývoj škálovateľných súborových serverov, ktoré budú spĺňať ešte náročnejšie požiadavky, či už pôjde o kapacitu, dostupnosť služieb alebo potreby správy dát.

Cloud

Bezpečný cloud, pre všetko

Produkty C2 Backup, C2 Identity, C2 Password a C2 Transfer, ktoré boli uvedené na trh iba pred niekoľkými mesiacmi, predstavujú samostatné služby, ktoré riešia špecifické potreby IT jednoduchým a dostupným spôsobom.

C2 Backup zjednodušuje zálohovanie zariadení a zásadných firemných dát a to aj v prípade tímov pracujúcich vzdialene. Kompletné zálohovanie systému (bare-metal) spoločne s pohodlným obnovením na úrovni súborov prostredníctvom intuitívneho online portálu zabezpečujú rýchlu a flexibilnú ochranu dát.

Služba C2 Identity nahrádza tradičné adresárové služby bezpečným hybridným prístupom s nízkou latenciou, kde servery C2 poskytujú správu, služby jednotného prihlasovania (SSO) a lokálne nasadené uzly LDAP pre miestne, výlučne intranetové servery a zariadenia. Zahrnuté funkcie správy zariadení so systémom Windows a macOS poskytujú správcom nástroje potrebné k zabezpečeniu svojich tímov.

Služba C2 Password uľahčuje správu hesiel a je dostupná pre všetkých. Služba je pre jednotlivcov zdarma a za zdieľanie hesiel až medzi šiestimi účtami zaplatíte iba 4,99 USD za rok – to všetko bez obmedzenia počtu pripojených zariadení.

Služba C2 Transfer umožňuje jednoduché a bezpečné zdieľanie citlivých súborov s externými stranami. Okrem overenia identity služba C2 Transfer taktiež lokálne šifruje všetky súbory, takže sa dáta nikdy nedostanú do nepovolaných rúk, aj keď dôjde k odhaleniu zdieľaných odkazov.

Spoločnosť Synology neustále uvádza nové funkcie pre jednotlivé služby C2, čím maximalizuje pohodlie a škálovateľnosť riešení na vyžiadanie bez toho, aby používateľov zaťažovala ich údržbou. Rôzne možnosti uloženia dát vrátane nového dátového centra na Taiwane, ktoré bolo nedávno pridané k existujúcim dátovým centrám vo Frankfurte a Seattli, umožňujú správcom dosiahnuť maximálny súlad s miestnymi predpismi pre ukladanie dát. V roku 2022 predstaví spoločnosť Synology službu C2 Object Storage pre aplikácie kompatibilné so službou S3.