Electrolux prináša vysávač vyrobený zo 100 % recyklovaných materiálov

Electrolux prináša vysávač vyrobený zo 100 % recyklovaných materiálov

Electrolux urobil ďalší dôležitý krok smerom k trvalej udržateľnosti s novým prototypom. V spolupráci so Stena Recycling vytvoril vysávač vyrobený zo 100 % recyklovaných a opätovne použitých materiálov. Použité plasty a komponenty pochádzajú napríklad z fénov, iných vysávačov či počítačov. Týmto projektom Electrolux odpovedá na dôležité otázky o recyklovaní a vnáša svetlo do problematiky opätovného využitia recyklovateľných častí domácich spotrebičov.

Každý rok sa celosvetovo vyprodukuje viac ako 400 miliónov metrických ton plastu, ale len menej ako 12 % z nich pochádza z recyklovaných materiálov. Aj preto majú výrobcovia problém získať prístup k bezpečným a kvalitným recyklovaným materiálom. Electrolux ako prvý v roku 2010 upozornil na svetový nedostatok recyklovaných plastov formou projektu Vac from the Sea. Objem produktov, ktoré sú vyrábané z recyklovaných materiálov, sa zvýšil, ale stále ostáva príliš nízky.

S cieľom urýchliť využívanie recyklovaných materiálov sa Electrolux spojil so Stena Recycling v projekte s názvom Circular Initiative (Cirkulárna iniciatíva). Cieľom je zistiť viac o možnostiach dosiahnutia rovnováhy dopytu po recyklovaných a nových materiáloch. Prvým hmatateľným výsledkom tohto projektu je inovatívny vysávač vyrobený zo 100 % recyklovaných a opätovne použitých komponentov zo spotrebiteľskej elektroniky. Tento prototyp bol vytvorený s cieľom objavovať možnosti cirkulárnej produkcie domácich spotrebičov.

V Electroluxe sme sa zaviazali znížiť náš klimatický vplyv do roku 2030 a trvalá udržateľnosť je jedným zo spôsobov ako tento cieľ dosiahnuť. Naša spolupráca so Stena Recycling je jednou z našich dôležitých iniciatív. Pomáha nám posúvať samých seba aj celé odvetvie vpred vďaka zdieľaniu poznatkov a inováciám. Chceme podporovať zákazníkov v prijímaní udržateľných rozhodnutí. Aby sme boli úspešní, potrebujeme cirkulárnu výrobu brať seriózne,“ povedal Jonas Samuelson, generálny riaditeľ spoločnosti Electrolux.

Henrik Sundström, riaditeľ udržateľnosti spoločnosti Electrolux, dodáva: „Tento projekt zvýraznil viaceré aspekty, na ktoré prihliadame v našej snahe o trvalú udržateľnosť. Od samotného dizajnu produktu a použitých materiálov až po nové obchodné modely existuje mnoho regulačných požiadaviek a otázok o kvalite a bezpečnosti, na ktoré musíme poznať odpovede. Musíme dosiahnuť rovnováhu medzi zvyšovaním množstva recyklovaného a opätovne použitého materiálu pri výrobe produktov a ich optimalizáciou na ďalšie recyklovanie na konci ich životného cyklu.“

Materiál z použitých fénov, vysávačov a počítačov pochádza z nórskych domácností. Využitie týchto výrobkov umožnilo v rámci projektu študovať dĺžku života recyklovaných produktov a ich komponentov a získať viac informácií o spotrebiteľskom správaní a postojoch zákazníkov k recyklácii.

Švédsky priemysel má ideálne podmienky na to, aby sa stal lídrom na poli trvalej udržateľnosti. Máme na to know-how, technologicky vyspelé závody a spoločnosti, ktoré sú ochotné zaujať vedúcu pozíciu na poli cirkulárnej produkcie. Som hrdý na úspechy, ktoré sme dosiahli v spolupráci s Electroluxom. Je to dôležitý krok smerom k budúcnosti, kde udržateľné materiály budú hrať dôležitú rolu vo výrobe. V rámci našej iniciatívy sa o naše skúsenosti delíme s našimi partnermi a spoločne vytvárame inovatívne a trvalo udržateľné riešenia,“ povedal Kristofer Sundsgård, generálny riaditeľ spoločnosti Stena Recycling.

Do roku 2030 budú výrobky značky Electrolux obsahovať minimálne 50 % recyklovaných materiálov. Na ceste za trvalou udržateľnosťou budú poznatky získané pri výrobe prototypu poskytovať dôležité informácie pre všetky budúce inovácie z dielne Electroluxu.

Stena Recycling zbiera vyhodené spotrebiteľské elektronické výrobky a spracúva ich na materiály, ktoré sú použité na výrobu nových produktov alebo energií.

Prototyp vysávača vznikol v rámci iniciatívy Electrolux Better Living Program, ktorá pomáha tvoriť lepší a udržateľný život pre spotrebiteľov po celom svete do roku 2030.

Viac informácií nájdete na www.electrolux.sk