Spoločné stanovisko výrobcov nápojov a zástupcov maloobchodu k druhej výzve MŽP SR na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému

Spoločné stanovisko výrobcov nápojov a zástupcov maloobchodu k druhej výzve MŽP SR na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému

Výrobcovia nealkoholických nápojov, minerálnych vôd a piva  (AVNM a SZVPS) spolu so zástupcami obchodu (SAMO a ZOSR) vítajú vyhlásenie druhej výzvy Ministerstva životného prostredia SR na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému.

Štyri záujmové združenia – AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR – spolu zastupujú najvýznamnejších domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov nápojov. Podniky v nich združené spoločne umiestňujú na trh viac ako 80 % všetkých jednorazových nápojových obalov, a preto im zo Zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje vyplýva povinnosť vytvoriť, spravovať a financovať zálohový systém.

Vzhľadom na to, že dňa 24.9.2020 bol v NR SR prijatý návrh zákona, ktorým sa posúva účinnosť Zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z 1.1.2023 na 1.1.2022, čas zostávajúci ministerstvu na výber Správcu sa skrátil z 27 mesiacov na 15 mesiacov a čas pre výrobcov a obchodníkov na prípravu a prispôsobenie sa novým podmienkam bude za ideálnych podmienok 12 mesiacov.

Zástupcovia výrobcov nápojov a maloobchodu sú stále pripravení urobiť maximum a zavedenie zálohovania jednorazových obalov v SR dôkladne pripraviť. Najbližších 30 dní využijú na to, aby spoločnými silami predložili ministerstvu návrh, ktorý bude spĺňať podmienky stanovené platnou legislatívou, vyhlásenou výzvou a odrážať cenné skúsenosti zo zahraničia.  Ich cieľom je vytvoriť na Slovensku funkčný a udržateľný zálohový systém, na ktorom sa budú ochotne zúčastňovať aj spotrebitelia, systém ktorý umožní zvýšiť mieru zberu,  zvýšiť mieru využitia recyklovaných materiálov v nových obaloch systémom „z fľaše do fľaše“  a zároveň prispeje k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v našej krajine.

Zástupcovia výrobcov nápojov a maloobchodu si však dovoľujú upozorniť na to, že nielen vzhľadom na výrazné skrátenie času na implementáciu, ale aj vzhľadom na nepredvídateľný vývoj mimoriadne vážnej pandemickej situácie v SR a EÚ, nie je možné zaručiť dodržanie stanovených termínov. Apelujú preto na ministerstvo životného prostredia SR, aby najneskôr do konca roka 2020 vybralo správcu zálohového systému a následne tejto novej neziskovej organizácii poskytlo všetku podporu nevyhnutnú na vybudovanie tohoto komplexného projektu za súčasných sťažených podmienok.