73% seniorov nie je spokojných s výškou svojho dôchodku

73% seniorov nie je spokojných s výškou svojho dôchodku

Mladým ľuďom odkazujú, aby sa nespoliehali len na štát

Takmer tri štvrtiny seniorov nie je spokojných s výškou svojho starobného dôchodku a viac ako 60 % chýbajú peniaze. Vyplýva to z prieskumu investičnej platformy Fondee medzi 525 seniormi. Väčšina z nich v prieskume mladším generáciám odkázala, aby sa na štátny dôchodok nespoliehali, vyhli sa tak nepredvídateľným zmenám v odvodoch a začali sa pripravovať včas. Fondee preto spúšťa nový zvýhodnený typ účtu na zhodnocovanie úspor na starobu.

63% dôchodcom sa po odchode do dôchodku znížila životná úroveň

Takmer traja zo štyroch seniorov sú nespokojní s výškou svojho štátneho dôchodku. Medzi ženami podiel nespokojných vzrastá až na 76 %. „Stojí za tým fakt, že ženy mávajú v priemere nižšie dôchodky ako muži,” vysvetľuje spoluzakladateľka investičnej platformy Fondee Eva Hlavsová. „Situáciu nezmenili ani opatrenia na Slovensku v podobe rodičovského dôchodku alebo v Česku tzv. výchovné, ktorých cieľom bolo prilepšiť si na dôchodku. Neprispievajú k tomu ani zmeny v dôchodkovom systéme,“ dodáva. Viac ako 63 % respondentov uviedlo, že s odchodom do dôchodku sa znížila ich životná úroveň.

Približne 64 % opýtaných uviedlo, že nemajú iný príjem, než je štátny dôchodok. Len 6 % respondentov čerpá tretí pilier, 14 % si na dôchodku pomáha peniazmi zo sporiaceho účtu a 10 % úsporami zo stavebného sporenia. Približne 6% má príjem z akcií či dlhopisov a 5 % dostáva peniaze z nájmu vlastnej nehnuteľnosti.

Tieto výsledky sú podľa mňa alarmujúce. Nielenže prevažná väčšina seniorov nemá iný príjem ako je štátny dôchodok, ale tí, ktorí sa na dôchodok pripravili, tak zvolili nevhodný spôsob. Výnos sporiacich účtov či stavebného sporenia spravidla neprekonajú infláciu a pokiaľ si niekto sporí na dôchodok dlhodobo, existujú lepšie spôsoby, ktoré z peňazí neukrajujú, ale ich skôr zhodnocujú,” vysvetľuje Hlavsová.

Pripravte sa včas, odkazujú seniori mladým

Okolo 59 % seniorov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, uviedlo, že mladšie generácie by sa na štátny dôchodok nemali spoliehať. Podobný podiel (58 %) uviedol, že by sa na starobu mali začať pripravovať včas. Vyše 41 % potom odkazuje, že nemajú podceňovať množstvo peňazí, ktoré je v starobe potrebné.

Celý život som pracovala ako učiteľka. Po nástupe na dôchodok som nepociťovala veľkú zmenu, lebo som mala úspory. Dnes mám 91 rokov a keby mi nepomáhali vnúčatá, nemala by som dosť na pokrytie všetkých výdavkov, veľkú časť dôchodku miniem na lieky. Šetrili sme najmä deťom, ktorým sme založili vkladné knižky. Na nás sme v tom čase nemysleli, čo bola chyba a dnes by sme to asi riešili inak,“ hovorí seniorka Helena z Trenčianskeho kraja.