Rozprávajte sa s deťmi o emóciách a životných hodnotách

Rozprávajte sa s deťmi o emóciách a životných hodnotách

Rozprávajte sa s deťmi o emóciách a životných hodnotách

„Načúvajme deťom, spoliehajme sa na svoju intuíciu, buďme rodičmi, ktorí sú tu pre svoje deti, sprevádzajme ich a buďme im príkladom vlastným životom.“

Petra Arslan Šinková

Známa detská psychologička Petra Arslan Šinková, ktorú môžete poznať aj z televíznej obrazovky, je autorkou mimoriadne úspešnej knižnej série, ktorá sa zaoberá emóciami detí. Mami, oci, vážim si toMami, oci, ľúbte ma sú knižnými novinkami, ktoré rodičom pomôžu naladiť sa na svoje deti, vnímať ich potreby a aj uznať pocity smútku alebo hnevu, keď niečo nemôžu mať alebo dostať hneď. Pomocou nádherne ilustrovaných príbehov Katarínou Gasko knihy otvárajú aj tému ozajstných životných hodnôt, úcty k tomu, čo v živote máme, či ako bezpečne vyjadriť hnev. Rodičia nájdu za každým príbehom odporúčania a praktické rady, ako s dieťaťom komunikovať. Obe knižky vychádzajú vo vydavateľstve Fortuna Libri, viac na www.fortunalibri.sk.

Hodnoty v dnešnom svete

„Každá rodina vyznáva isté hodnoty a snaží sa ich vštepiť aj svojim deťom. V dnešnej dobe, keď majú deti možnosť navštevovať krúžky a vlastniť hračky od výmyslu sveta, je náročné učiť ich tým pravým hodnotám. Všetko je na dosah ruky a akoby sa rodičia báli deti vystavovať akejkoľvek frustrácii. Sú potom príliš chránené a zvyknú si na to, že všetko za ne niekto vyrieši a dostanú čokoľvek, čo si želajú. Umožnime im však prekonávať aj malé frustrácie, ktoré ich posilnia a naučia vyrovnávať sa s prekážkami, s ktorými sa stretnú. Sprevádzajme deti a buďme pri nich, keď sa v živote potknú, aby sa mali o koho oprieť, keď budú vstávať… Ale umožnime im vstať samým…,“ uvádza Petra Arslan Šinková v úvode knihy Mami, oci, vážim si to.

Mami, oci, vážim si to je už piata kniha zo série Mami, oci. Ako autorka sama hovorí, je dôležité, aby sme boli vo výchove detí dôslední a nastavili im hranice, ktoré im dajú istotu a pocit bezpečia. Máme deti naučiť prevziať zodpovednosť za svoje správanie a vyjadriť vďaku. Pri čítaní knihy sa

O autorke

Petra Arslan Šinková je detskou psychologičkou s dlhoročnou praxou. Od roku 2008 vedie v Bratislave dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 až 7 rokov – Fantastickú škôlku. Začiatkom roka 2016 otvorila predškolskú prípravku s názvom Fantastická predŠKOLA a v roku 2018 Súkromnú základnú školu Fantastická. Je zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. Ťažiskom práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí. Po celom Slovensku vzdeláva a organizuje semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a pre učiteľov. Oboznamuje ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti už u detí v predškolskom veku – s metódou Dr. Brigitte Sindelarovej. Od roku 2019 pôsobí ako odborný konzultant pre Nadáciu Markíza. Je autorkou viacerých knižných publikácií na rozvoj schopností a emócií detí v predškolskom a školskom veku. Je šťastnou mamou dvoch detí.

Partner projektu: