Nie sú už vaše stroje pri práci efektívne? Vieme, ako to môžete to zmeniť

Nie sú už vaše stroje pri práci efektívne? Vieme, ako to môžete to zmeniť

Nie sú vaše stroje pri práci efektívne? Napriek tomu, že sú vybavené tými najlepšími technológiami a súčiastkami, po čase môžu svoje služby vypovedať aj tie najlepšie mechanizmy. Nakoľko sú ale pomerne často súčasťou nepretržitého chodu nejednej spoločnosti, je potrebné zaistiť, aby sa niečo podobné nestalo a efektivita výroby alebo práce bola zaistená na dlhú dobu. Vieme, ako na to.

Je veľmi dôležité dbať na funkčnosť strojového zariadenia, rýchlosť jeho práce, údržbu a školenie operátorov, ktorí tieto zariadenia obsluhujú.

Zlepšite funkčnosť stroja

Tento bod je kľúčom k zaisteniu efektívnosti priemyselných strojov, pretože zaisťuje ich funkčnosť. Znamená to, že na efektívnejšiu prácu je potrebná dobrá spolupráca medzi človekom a strojom.

Umožní operátorovi lepšie pochopiť stav stroja a lepšie sa prispôsobiť úlohám, ako je inštalácia, monitorovanie, diagnostika a údržba strojového zariadenia, ktoré používa. Zlepšiť funkčnosť stroja tiež môžete tak, že mu dodáte nový pohon TMP 71 alebo opravíte inú dôležitú súčiastku!

Pokúste sa zvýšiť rýchlosť

Zistenie poklesu rýchlosti a vykonanie nápravných opatrení podľa potreby a včas môže zabrániť veľkým problémom. Aby to bolo možné, sú potrebné pravidelné kontroly, aby zariadenie fungovalo správne pri maximálnej kapacite tak dlho, ako je to možné, aj keď je to možné len vtedy, keď sú kontroly a opravy vykonávané automaticky automatizovanými programami.

Dbajte na pravidelný servis a údržbu

Aby poskytovalo zariadenie dlhodobo dobrý výkon, je dôležité, aby bolo zariadenie udržiavané v dobrom prevádzkovom stave a pri správnej funkcii.

V súčasnosti nám vývoj nových technológií značne uľahčuje priemyselnú údržbu zariadení a strojov, aj keď bez zanedbania odporúčaní výrobcu každého predmetného komponentu alebo zariadenia, ktoré je súčasťou strojového zariadenia.

Je potrebné vziať do úvahy, že na zlepšenie účinnosti priemyselných strojov je potrebné zvážiť činnosti zahŕňajúce 3 hlavné typy priemyselnej údržby:

  • Opravná údržba: Môže ísť o jednoduché úpravy dielov, ktoré sú vyhodnotené ako problematické, opotrebované, chybné alebo zle nainštalované, až po výmenu najdôležitejších pohyblivých dielov alebo výmenu špeciálnych lineárnych vedení.
  • Preventívna údržba: Pozostáva z plánovaných činností, ako sú pravidelné kontroly, dopĺňanie a výmena kvapalín, opravy a testy s cieľom znížiť frekvenciu porúch a aby výroba neznižovala svoj výkon.
  • Prediktívna údržba: Tento typ zahŕňa monitorovacie a diagnostické činnosti pre zariadenia a priemyselné stroje. Personál sa špecializuje na vykonávanie štúdií, ktoré umožňujú diagnostikovať akúkoľvek anomáliu a prijať potrebné opatrenia na vyriešenie poruchy.

Zaškoľte personál

Aby všetko správne fungovalo, používatelia zariadení a strojov musia mať dostatočné znalosti na bezpečnú manipuláciu s nimi. Ľudia, ktorí obsluhujú výrobné stroje, sú jednou z hlavných osôb zodpovedných za ich výrobu a nie je produktívne zaťažovať ich nepodstatnou prácou, kým plnia svoju funkciu.

Osoba, ktorá obsluhuje stroj, musí poznať jeho produktivitu, výkon a odpad, čo jej umožňuje ho zlepšovať. Na to je potrebné vyškoliť operátorov priemyselných strojov so špecifickými znalosťami každého predmetného stroja, ako aj okolitých podmienok“.

Ak na tieto dôležité body nezabudnete, vaša výroba a úspech podniku by nemali byť zníženou efektivitou práce vôbec ohrozené.

Zdroj obrázka: winnievinzence/Shutterstock.com