Nepodceňujte ho: Dôležitý význam a úloha poľovníctva v našej spoločnosti

Nepodceňujte ho: Dôležitý význam a úloha poľovníctva v našej spoločnosti

Myslíte si, že poľovníctvo, ktoré bolo mimochodom v minulosti jediným a základným zdrojom našej obživy, sa dnes zaoberá drancovaním prírody a lovom zvierat vo voľnej prírode? Omyl! Úlohami dobrých poľovníkov je prírodu chrániť a prispieť rôznymi krokmi k bezpečnosti zvierat, prírody a ľudskej populácie.

Aby ste mali o práci týchto ľudí lepší prehľad, poďme sa spoločne na dôležitý význam poľovníctva, kvalitného poľovníckeho oblečenia a úloh poľovníkov pozrieť podrobnejšie.

Zabezpečenie zachovania prirodzených biotopov

Čoraz častejšie sa presviedčame, že zásah človeka do prírody je tak obrovský, že si ním svoju budúcnosť len zbytočne zhoršujeme. A práve poľovníci patria vďaka svojím dlhoročným skúsenostiam, praxi a znalostiach o prírode k ľuďom, ktorí negatívny dopad činnosti ľudí na prírodu aj vďaka použitiu profesionálnych puškohľadov eliminujú.

Udržiavajú vlhké biotopy, úhor a živé ploty, vytvárajú divoké lúky, polia a ekologické pásy a bránia zarastaniu vysokohorských pasienkov. Počas nepriaznivých podmienok pomáhajú zvieratám a prírode preklenúť náročné obdobie. Starajú sa o šetrné kŕmenie voľne žijúcich zvierat a pomáhajú im tak prečkať ťažké a čoraz náročnejšie podmienky nevyspytateľnej prírody.

Prijímanie opatrení na predchádzanie úrazom zveri

Napriek všetkému úsiliu, uhynie podľa štatistík na cestách ročne okolo 70-tisíc zvierat. Poľovníci na tento účel umiestňujú pozdĺž vozovky na okrajoch lesov alebo známych hraničných priechodoch varovné reflektory a značenia, aby zabránili zraneniu zveri na ceste.

Ochrana zveri a starostlivosť o udržiavanie prirodzených biotopov zaberá poľovníkovi väčšinu času. Skutočný lov zveri je len malá časť práce poľovníka. V tejto súvislosti by sme mali na poľovníkov pozerať ako na dozor nad tým, čo všetko sa v našej prírode a lesoch deje.

Podobne, ako mi svoju peňaženku a životné prostredie chránime kvalitným repasom dpf filtra od škodlivých sadzí a emisií, poľovníci svojím dohľadom zaisťujú ochranu prírody, zvierat a ľudí pred šírením nebezpečenstiev, ktoré z charakteru tohto biotopu vyplývajú.

Zdroj obrázka: Mark Bridger/Shutterstock.com