Znevýhodnení mladí ľudia na štarte profesijnej dráhy bojujú s množstvom prekážok, projekt To dáš! pomáha búrať bariéry tisícom z nich

Znevýhodnení mladí ľudia na štarte profesijnej dráhy bojujú s množstvom prekážok, projekt To dáš! pomáha búrať bariéry tisícom z nich

Už 10 tisícom mladých znevýhodnených ľudí pomohol na Slovensku a v Česku projekt To dáš! zameraný na podporu sebavedomia a kľúčových zručností potrebných pri vstupe do samostatného života a hľadaní prvého zamestnania. Za štyri roky jeho existencie ním prešli detí z detských domovov, študenti stredných a vysokých škôl zo sociálne slabých rodín či vylúčených oblastí alebo mladé matky z azylových domov. Projekt osobne podporil aj celý rad zamestnancov spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Práve ona medzinárodný projekt do Českej republiky a na Slovensko priniesla a jej spolupracovníci sa už viac ako štyri roky osobne podieľajú na príprave workshopov alebo pôsobia ako mentori. Sú tak súčasťou medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je do roku 2025 preškoliť celkovo milión ľudí v 28 krajinách sveta.

Vstup do samostatného života a prvé zamestnanie sú dôležitým míľnikom pre každého človeka. Nie všetci sa ale pri tomto veľkom kroku môžu oprieť o psychickú alebo dokonca materiálnu podporu rodiny. Mnohým mladým ľuďom z nestabilného ekonomického či rodinného prostredia komplikujú vstup na trh práce ťažkosti, ktoré si ich rovesníci s dobrým zázemím často ani nevedia predstaviť – často si neveria, majú nízke povedomie o možnostiach pracovného uplatnenia sa alebo nevedia, ako sa pripraviť na pohovor a obstáť v ňom. A keď už nejaké zamestnanie získajú, väčšinou okolo seba nemajú nikoho, kto by ich v dôležitých prvých týždňoch podporil a motivoval v snahe pokračovať. Aj tí najšikovnejší tak často hneď na začiatku zbytočne strácajú vyhliadky na dobré profesijné uplatnenie sa.

„Dôsledky počiatočného neúspechu sa môžu s človekom ťahať celý život. Nie každý má ale rovnakú štartovaciu pozíciu. A pretože je škoda, aby zostal nevyužitý talent a potenciál tisícov mladých ľudí len preto, že sa práve nemajú v prvých týždňoch a mesiacoch svojho samostatného života o koho oprieť, rozhodli sme sa im pomôcť,“ uviedol Ladislav Jelen, CSR & Community Manager z Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, ktorá v roku 2017 priniesla projekt To dáš! do Českej republiky a o rok neskôr ho rozšírila aj na Slovensko.

Projekt, ktorý vznikol v rámci medzinárodnej iniciatívy Youth Empowered podporuje formou tréningov, workshopov, mentorovania a ďalších aktivít sebavedomie a zručnosti mladých znevýhodnených ľudí a pomáha im so vstupom do pracovného života. Do vzdelávacích a motivačných aktivít sa v úlohe vedúcich a mentorov zapájajú dobrovoľne tiež zamestnanci Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, ktorí mladým ľuďom odovzdávajú svoje skúsenosti, motivujú ich a vedú ich k záujmu o vlastný rozvoj a kariéru.

„Projekt To dáš! je založený na osobnej komunikácii a interakcii, čo, žiaľ, nejakú dobu nebolo možné. Spolu s partnermi sa nám ale podarilo pružne zareagovať a nájsť dočasné riešenie v podobe presunutia akýchkoľvek možných aktivít do online prostredia, za čo sme boli nesmierne vďační. Osobný kontakt je však aj pre mladých technologicky pokročilých ľudí do veľkej miery nenahraditeľný, preto nás veľmi teší, že sme sa od septembra mohli na niekoľkých akciách vrátiť k prezenčnej forme programu,“ doplnil Ladislav Jelen z Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

V spolupráci so strategickým partnerom, ktorým je na Slovensku getCLIENTS, sa tak projekt To dáš! bude aj tento rok na jeseň ďalej snažiť mladým ľuďom vytvoriť vhodné podmienky pre úspešné hľadanie si práce a jej následné udržanie. Už od samého začiatku stavia na spolupráci a synergii s ďalšími organizáciami, ktoré podporujú a pomáhajú mladým ľuďom uspieť. Odborný tím lektorov je poskladaný z koučov, lektorov a prednášajúcich, ktorí majú nielen bohaté vedomosti, ale aj cit pre potreby cieľových skupín. Aj preto getCLIENTS nadväzuje spoluprácu s ďalšími organizáciami, ktoré pracujú s mladými znevýhodnenými ľuďmi a poznajú ich špecifické potreby. „Pod vplyvom pandémie sa dynamicky mení nie len trh práce, nároky firiem na zamestnancov a očakávania uchádzačov, ale aj samotné skupiny znevýhodnených mladých ľudí. Pri získavaní a udržaní práce musia rôzne bariéry prekonávať aj mladí ľudia pracujúci v segmentoch najviac zasiahnutých krízou, mladí ľudia, ktorí vyštudovali neperspektívne odbory, žijúci v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou či slobodné mamičky. Program To dáš! reaguje na tieto aktuálne zmeny a výzvy tak, aby mal čo najväčší pozitívny dopad na život mladých ľudí,“ uviedla Katarína Podracká z getCLIENTS.

Na Slovensku bola k programu To dáš! prizvaná aj Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu, ktorá je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám na Slovensku. Organizácia má program SOS na pomoc mladým dospelým, ktorý zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež podporu tým, ktorí potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote. Práve pri ňom bol priestor na veľmi prospešnú spoluprácu a prepojenie s programom To dáš!

„Naši mladí dospelí, ktorí už absolvovali aktivity v rámci programu, si pochvaľujú najmä individuálny prístup a pomoc pri riešení konkrétnych problémových situácií. Organizátori presne porozumeli tomu, že najdôležitejšie v celom procese je vybudovanie vzájomnej dôvery,“ dodáva Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu.

Pre úspešnú účasť znevýhodnených mladých ľudí do pracovného života je dôležitá aj podpora a porozumenie zamestnávateľa. V rámci projektu bola pre nich preto vytvorená špeciálna metodika. Tú pripravila spoločnosť Accenture, ktorá je nielen odborným partnerom pre metodiku, ale aj poradcom pre riadenie celého projektu To dáš!. Partnerom v právnych záležitostiach je spoločnosť Bříza & Trubač. Strategickým partnerom v Českej republike je Nadácia Terezy Maxovej deťom a vďaka nej aj Medzinárodná federácia koučov.