Zabudnite na obmedzenia a bariéry a pomôžte si pri budovaní kariéry

Zabudnite na obmedzenia a bariéry a pomôžte si pri budovaní kariéry

Znalosť angličtiny alebo akéhokoľvek iného jazyka, dokonca aj na úrovni mierne pokročilých, je jedným z najdôležitejších bodov pri výbere zamestnanca na voľné a lepšie platené pracovné miesto.

Manažéri ľudských zdrojov veľkých podnikov na základe skúseností tvrdia, že dobrá znalosť angličtiny alebo iných cudzích jazykov má v 90 % prípadov pozitívny vplyv na plat.

Dobrá znalosť cudzieho jazyka

Samozrejme, na pohovor si treba vybrať vhodné oblečenie,  pevnú tašku cez rameno a prísť včas. Dobrý dojem má predsa svoj zmysel. Nič iné, okrem dobrého vzdelania a praxe, vám pri stúpaní na vrchol kariérneho rebríčka však nepomôže tak dobre ako znalosť cudzieho jazyka.

Dobrá znalosť angličtiny, ktorú prejavíte pri uchádzaní sa o nové zamestnanie, môže viesť k väčšej šanci získať vysnívané zamestnanie a plat vyšší o 10 až 20 %.

Ak ste sa ho nestihli dobre naučiť v mladosti, môžete to dobehnúť v dobrej jazykovej škole bez najmenších obáv a starostí.

Prečo je tak dôležitá?

S angličtinou zabudnete na všetky bariéry a môžete sa tešiť z lepšej kariéry. Záujem o zamestnancov, ktorí ovládajú a vedia v praxi cudzí jazyk aj používať, je veľmi veľký. Mnohé spoločnosti sa nielen vďaka internetu stali medzinárodne úspešnými, takže komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi je nutná.

Rýchly kurz angličtiny sa vám vyplatí aj preto, aby ste boli schopní efektívne vykonávať úlohy, ktoré vám budú zverené a monitorovať rýchlo sa meniace podnikateľské prostredie. To znamená, že musíte sledovať aj inovácie v medzinárodnej legislatíve alebo konkrétnej oblasti činnosti.

V akých profesiách je angličtina najužitočnejšia?

V dnešnej dobe je stále menej profesií, kde si môžete vybudovať úspešnú kariéru bez znalosti angličtiny. Naopak, potrebujete ju takmer všade a najviac v nasledujúcich profesiách.

Oblasť informačných technológií

Všetky spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom obchodných aplikácií (pre mobilné platformy aj pre PC) alebo počítačových hier, musia bezpodmienečne ovládať angličtinu na vysokej úrovni. V oblasti IT je veľmi ťažké pracovať bez angličtiny, pretože drvivá väčšina spoločností pôsobí na medzinárodnom trhu, sú zahraničnými zastúpeniami alebo majú zahraničných kurátorov.

Banková sféra

Ak si plánujete vybudovať kariéru v bankovníctve, znalosť angličtiny vám umožní získať vyššie platy a rýchlejšie sa pohybovať po kariérnom rebríčku.

Vysvetľuje to skutočnosť, že väčšina moderných bánk sa pokúša prilákať kapitál na západné trhy. Aby to urobili, sú nútení pracovať čo najtransparentnejšie a pracovať s vykazovaním v súlade s normami IFRS. A výkazy IFRS sú spravidla pripravené v angličtine.

Medicína

Plodná spolupráca domácich lekárov so zahraničnými kolegami je možná len vtedy, ak zamestnanci ovládajú cudzí jazyk. Medicína v zahraničí sa vyvíja rýchlejšie, kvalitná a včasná výmena skúseností so zahraničnými kolegami preto priamo závisí od jazykovej prípravy lekárov a ich odbornej spôsobilosti.

Angličtina je jazykom profesionálnej komunikácie, preto bude profesionálny rozvoj v konkrétnej oblasti medicíny takmer nemožný bez požadovanej úrovne znalosti jazyka. Pre moderného lekára je teda angličtina zásadným atribútom.

Predaj a marketing

Obchodné oddelenie akejkoľvek spoločnosti v priebehu času rozširuje svoje trhy s výrobkami prostredníctvom zahraničnej expanzie. Komunikácia so zahraničnými klientmi vyžaduje od predávajúceho nielen technické a ekonomické školenie, ale aj schopnosť slobodne komunikovať so zahraničnými zástupcami.

Plynulá angličtina bude užitočná aj pre ľudí na voľnej nohe, novinárov, finančníkov, inžinierov a zástupcov iných odborov. Tak to s jej výhodami skúste aj vy a neoľutujete.

Zdroj obrázka: Deflector Image/Shutterstock.com