Október je v znamení kybernetickej bezpečnosti. Škoda, že iba jeden mesiac

Október je v znamení kybernetickej bezpečnosti. Škoda, že iba jeden mesiac

Pandémia, digitalizácia, práca a vzdelávanie na diaľku a nepostačujúce digitálne zručnosti upriamujú pozornosť na kybernetickú bezpečnosť používateľov aj organizácií.

Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo proste  nedbanlivosť používateľov.

Jednoduchá rada znie – Uvažuj skôr, než klikneš.

Október je vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti od roku 2012. Organizátormi sú Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a Európska komisia s podporou členských štátov EÚ a stoviek partnerov z rôznych oblastí. Kampaňou sa snažia posilniť vnímanie bezpečnostných hrozieb a propagovať kybernetickú bezpečnosť na všetkých úrovniach.

Na európsku mapu k prvému dňu mesiaca Slovensko pripísalo dve desiatky aktivít, kam patria semináre pre profesionálov, konferencie pre podnikateľov, kyberbezpečnostná hra, súťaž, online tréningy a webináre. Podujatia organizujú vzdelávacie agentúry, odborná komunita alebo tretí sektor.

Ivan Makatura, generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, však upozorňuje: „Za budovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti nesú zodpovednosť školy a zamestnávatelia. Na Slovensku im v tom však výrazne pomáhajú neziskové organizácie.“

Najčastejšími praktikami útočníkov sú manipulácia, vydieranie, nátlak alebo iné metódy sociálneho inžinierstva. Platí to na použitie výpočtovej techniky v domácom prostredí aj v práci. Najviac ohrození sú používatelia, ktorí majú najnižšiu úroveň digitálnych zručností: deti a seniori.

Kampaň ENISA sa riadi heslom Think Before U Click – Uvažuj skôr, než klikneš. V roku 2021 sú hlavnými témami prvá pomoc a usmernenia, čo robiť, ak sa niekto stane obeťou kybernetického útoku, a návod, ako si zabezpečiť domov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti.

Praktické letáky a rady bude Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti distribuovať počas októbra ministerstvám, školám, manažérom kybernetickej bezpečnosti vo firmách a obciam a mestám.

#ThinkB4UClick