Superjednoduchá biológia, ktorá vás nadchne

Superjednoduchá biológia, ktorá vás nadchne

Keby ste mali túto knihu v škole, určite by ste biológiu zvládali s chuťou a ľavou zadnou. Vo vydavateľstve Ikar pod značkou Príroda vyšla Superjednoduchá biológia, ktorá je neoceniteľným pomocníkom nielen pre všetkých školákov, ale zaujme aj dospelákov a všetkých, čo už sú zo školy preč.

Je to veľmi podrobná a prehľadná príručka pre druhý a tretí stupeň škôl z prestížneho vydavateľstva Dorling Kindersley. Ich encyklopédie a obrazové publikácie sú už tradične kvalitne graficky spracované, ale najmä obsahovo.

Na tejto knihe spolupracovali desiatky odborníkov a nájdete v nej všetko od buniek – ako fungujú, cez dýchanie, výživu, nervový systém, hormóny, rozmnožovanie, genetiku, evolúciu až po zdravie človeka ako také. Čiže rôzne nákazlivé choroby, vírusy, bakteriálne a hubovité ochorenia, rakovina, testovanie liekov. Proste všetko, čo sme sa kedy učili na biológii. Ale tentoraz podané jednoducho, zrozumiteľne, v súvislostiach so zhrnutím toho najdôležitejšieho. A k tomu množstvo ilustrácií a schém, takže už pri listovaní Superjednoduchej biológie budete mať radosť.

Kniha Superjednoduchá biológia je  rozdelená do 18 väčších kapitol, pričom jednotlivé témy sú vždy zhrnuté v časti Kľúčové fakty, čo je zvlášť užitočné pre opakovanie. Biologické procesy sú znázornené atraktívnymi ilustračnými, ľahko pochopiteľnými schémami, a veľmi prehľadne sú v publikácii vysvetlené aj jednotlivé vedecké koncepcie.

  • Príručka obsahuje všetky dôležité témy učebných osnov z biológie.
  • Názorne vysvetľuje jednotlivé vedecké koncepcie.
  • Každá téma je zhrnutá v časti Kľúčové fakty, čo vám pomôže pri príprave na testy.
  • Biologické procesy sú znázornené pomocou jednoduchých schém.
  • Vynikajúca pomôcka pri práci v škole, aj pri domácich úlohách.

Superjednoduchá biológia je prvá kniha zo série, najbližšie vyjde Superjednoduchá chémia.

Milan Buno, knižný publicista