Aký bol Adolf Hitler? A naozaj túžil ovládnuť svet?

Aký bol Adolf Hitler? A naozaj túžil ovládnuť svet?

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi jeden nemecký kritik spočítal, že o Hitlerovi a o Tretej ríši bolo napísaných viac než 120-tisíc kníh a článkov, pričom tento počet sa odvtedy výrazne zvýšil. Biografia z vydavateľstva Ikar Hitler: Posadnutý túžbou ovládnuť svet prináša tri veľké a vzájomne prepojené nové tvrdenia.

„Simms má v knihe mnohé nové aspekty, predovšetkým vojnová korešpondencia z rokov 1914 až 1918. S ňou pracoval vlastne prvý viac do hĺbky, analyticky a je prístupná v Bavorskom vojenskom archíve,“ hovorí historik z SAV Michal Schvarc, ktorý si knihu prečítal.

PODCAST. Vypočujte si veľký rozhovor s historikom M.Schvarcom o novinke Hitler: Posadnutý túžbou ovládnuť svet. Buď na Spotify alebo na Apple podcasty.


V moderných dejinách nenájdeme kontroverznejšiu a pravdepodobne ani väčšmi nenávidenú postavu, akou je Adolf Hitler. Zverstvá, ktoré napáchal nacistický režim Nemeckej ríše počas druhej svetovej vojny už opísalo mnoho renomovaných historikov.
Profesor Brendan Simms prináša širší pohľad na Hitlerove pôsobenie a názory. Okrem jeho vražednej nenávisti, zameranej voči židovskému obyvateľstvu, sa zameriava aj na Hitlerovu túžbu ovládnuť svet a boj proti anglo-americkému obyvateľstvu a globálnemu kapitalizmu.

Biografia Hitler: Posadnutý túžbou ovládnuť svet prináša tri veľké a vzájomne prepojené nové tvrdenia.
Po prvé, hlavným záujmom Hitlera počas celej jeho kariéry bol skôr anglo-americký a globálny kapitalizmus než Sovietsky zväz a boľševizmus.
Po druhé, že Hitlerov názor na nemecký volk (národ) – aj keď bol očistený od Židov a iných „nežiaducich“ ľudí – bol veľmi nejednoznačný, pričom odrážal pocit menejcennosti v porovnaní s „Anglosasmi“.
Po tretie, že sme sa z veľmi pochopiteľných dôvodov príliš zamerali na Hitlerovu vražednú „negatívnu eugeniku“ proti Židom a iným „nežiaducim“ ľuďom, a nie dosť na to, čo považoval za svoju „pozitívnu eugeniku“, ktorú navrhol tak, aby „povýšil“ Nemcov na úroveň ich britských a amerických rivalov. To znamená, že nám uniká miera, do akej bol Hitler limitovaný celosvetovým bojom nielen proti „svetovému židovstvu“, ale aj proti „Anglosasom“.

 „Odporúčam túto knihu čitateľom, ktorí majú radi históriu. Napriek tomu, že ju napísal profesor z Cambridgskej univerzity, nie je napísaná takým ťažkým štýlom, ako by ste možno čakali. Je napísaná takým ľahším perom,“ dodáva historik z SAV Michal Schvarc, ktorý si knihu Hitler: Posadnutý túžbou ovládnuť svet prečítal.

Brendan Simms je profesor dejín medzinárodných vzťahov na Cambridgeskej univerzite. Medzi jeho najvýznamnejšie monografie patria Unfinest Hours: Britain and the destruction of Bosnia, ktorú zaradili do užšej nominácie na Cenu Samuela Johnsona, a Europe: The Struggle for Supremacy, 1453 to the Present, ktorá vyšla v roku 2013 a zaznamenala priaznivé ohlasy.

Milan Buno, knižný publicista