Rok s obrazovkami, rok v lockdowne. Ako sme ho prežili a čo nás trápi?

Rok s obrazovkami, rok v lockdowne. Ako sme ho prežili a čo nás trápi?

Spýtali sme sa slovenskej online populácie, čo ju bolí po roku lockdownov a či ešte nie je otrávená z práce s počítačmi, tabletmi a smartfónmi. A výsledok skrátene? Pália a režú ich oči, bolí ich chrbát, trpia bolesťami hlavy a závratmi a opúchajú im nohy.

Reprezentatívny prieskum internetovej populácie Slovenska od pätnásť rokov realizovala v marci agentúra Nielsen Admosphere Omnibus pre značku ASUS.

Štvrtina populácie vníma používanie IKT indiferentne, štvrtina ešte nie je „otrávená“ a necelá polovica je „otrávená“ z používania IKT a neustáleho pozerania sa do obrazoviek.

„Informácia o vysokom percente ľudí, ktorí už majú averziu voči pozeraniu do obrazoviek smartfónov, tabletov a počítačov, korešponduje aj s inými výskumami, ktoré dokumentujú výrazné zvýšenie počtu používateľov aj času stráveného pred obrazovkami, či už na online platformách alebo hraním videohier,“ komentuje výsledky Michal Božík, psychológ a výskumný pracovník.

Neprekvapuje ani to, že negatívne efekty lockdownu častejšie uvádzajú mladí ľudia. Chýbajú im ešte návyky správneho používania technológií tak, aby im to nespôsobovalo problémy – čiže nemajú internalizované pravidlá, ako si robiť pravidelné prestávky, ako správne sedieť pri jednotlivých zariadeniach, alebo si nevedia vytvoriť štruktúrovaný režim.

Bolí nás všeličo

Respondenti vo všetkých vekových skupinách uviedli pri práci s počítačom alebo iným zariadením s obrazovkou viacero zdravotných problémov. Takmer polovicu populácie trápia unavené, páliace oči a súčasne tretinu trápia bolesti chrbta.

Zdroj: pre značku ASUS realizoval Nielsen Admosphere Omnibus, SR, 15+, marec 2021

Ohrozenými skupinami sa stali najmä mladí ľudia  vo vekovej skupine 15 – 24 rokov a ženy. Viacej zdravotných ťažkostí uvádzajú ženy ako muži a až niekoľkonásobnú kombináciu zdravotných problémov potvrdila najmä najmladšia skupina respondentov.

Boľavé oči

Ani hlavného odborníka MZ SR na oftalmológiu Petra Žiaka, prednostu Očnej kliniky JLF UK a UNM Martin, výsledky neprekvapili. „Pálenie a rezanie očí pri používaní počítačov, tabletov a mobilov v čase pandémie COVID-19 nie je pre nás oftalmológov nič nové. Tieto problémy poznáme už dlhé roky. Vyskytujú sa často u ľudí, ktorí s IKT pracujú dlho, čiže niekoľko hodín. V čase covidu však pribudli študenti a učitelia, pretože prebieha online výučba. Sám mám v súčasnosti veľa mladších pacientov s týmito problémami.“

ASUS prieskum sa zároveň pýtal, čo považujú respondenti pri práci s počítačom, mobilom alebo tabletom za zdraviu škodlivé. Modré svetlo z obrazovky sa umiestnilo na druhej priečke ohrození, hneď za nesprávnym sedením.

Modré svetlo obrazoviek je vlastne prevaha modrej zložky v podsvietení obrazoviek. Toto svetlo nám priamo neškodí, podobne ako svetlo modrej oblohy pri jasnom slnečnom dni. Farbu svetla podvedome vnímame špeciálnym typom fotoreceptorov v sietnici, ktoré sú citlivé práve na modrofialovú zložku svetla. To nám poskytuje informáciu o tom, či je ráno, deň alebo večer.  „Pokiaľ v podvečerných alebo vo večerných hodinách pracujeme s obrazovkou s prevahou modrého svetla, môže nás aktivovať a môžeme potom horšie zaspávať,“ varuje Peter Žiak.

Riešením je eliminácia modrého svetla v dĺžke a dobe používania obrazoviek alebo nová generácia OLED displejov, ktoré redukujú vyžarovanie modrého svetla až o 70 percent. V predchádzajúcej generácii sa používali prídavné filtre na obrazovky, ktoré však skresľovali farby.

Boľavý chrbát

Bolesti chrbta trápia viac ako tretinu populácie, ale nesprávne sedenie správne vyhodnotila populácia ako najväčšie ohrozenie pri práci s IKT prostriedkami.

Prečo  bolí chrbát pri práci s počítačom, mobilom či tabletom?

„Ak dlho zotrvávame v jednej polohe, tak telo začne prejavovať známky nepokoja, vôle migrovať stres. Migrovanie stresu alebo prenesenie napätia vidíme napríklad, keď dlhodobo sedíme s opretou hlavou o zápästie. Po pätnástich minútach sa začne hlásiť zápästie, o chvíľu rameno, krk a máme veľkú potrebu zmeniť túto polohu. Obrátime sa a to je práve tá migrácia stresu,“ vysvetľuje fyzioterapeut Tomáš Malárik z rehabilitačného centra Fyzio Klinik.

Takže, už ste to určite počuli, ale Tomáš Malárik starostlivo opakuje znovu a znovu: „Do každodennej rutiny treba zaradiť pravidelný pohyb a správny oddych. Pri práci s počítačom môžete sedieť aj stáť, a ak pozeráte do mobilu, dajte si ho na úroveň očí.“

A povzbudzuje nás: „Ak človek niečo začne robiť inak, zmena sa dostaví takmer ihneď.“

Reprezentatívny prieskum na tému, ako vníma svoju duševnú a fyzickú kondíciu internetová populácia Slovenska, realizovala v marci 2021 agentúra Nielsen Admosphere pre značku ASUS (Omnibus, populácia od 15 rokov).