Syndróm karpálneho tunela: Nová civilizačná choroba?

Syndróm karpálneho tunela: Nová civilizačná choroba?

Po náročnom dni sa tešíte do postele na výdatný spánok, ktorý obnoví sily. Ale beda, po chvíli sa zobudíte na nepríjemné pocity v ruke, ako je tŕpnutie prstov a bolesť, a na spánok môžete rovno zabudnúť. O slovo sa prihlásil karpálny tunel.

O karpálnom tuneli ste už určite počuli. Ide o relatívne úzky kanálik v oblasti zápästia, ktorým prechádzajú šľachy ohýbačov prstov spolu s cievami a nervami, ako je „nervus medianus“ a „ulnaris“. Tieto štruktúry sú uložené na kostiach predlaktia a zápästia, ktoré kanál lemujú zo spodnej strany. Je tu pomerne malý priestor, kde môže veľmi ľahko dôjsť k útlaku jeho štruktúr, najmä prebiehajúcich nervov. „Syndróm karpálneho tunela je v súčasnosti veľmi časté ochorenie, určite je to najčastejšie ochorenie ruky. Spôsobené býva preťažením končatiny a hoci postihuje obidve pohlavia, oveľa častejšie ním trpia ženy,“ hovorí MUDr. Jana Kubicová Košťálová z Chirkoz Medical Clinic.

Ako sa prejavuje?

Odborníci stále nemajú jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo sú ochorením postihnuté viac ženy. Môže to byť spôsobené tým, že ženské svaly a šľachy sú predsa len slabšie ako mužské, prípadne tým, že ich ruky sú sústavne namáhané – fungujú v práci a potom aj v domácnosti. Isté je však, že syndróm karpálneho tunela je jednou z najčastejších chorôb z povolania a vzniká ako dôsledok preťažovania rúk manuálnou prácou, ako bývalo napríklad pri dojení kráv, pri nosení a dvíhaní ťažkých bremien… Jednou z príčin je v súčasnosti dlhodobá práca na počítači a používanie klávesnice a myši.

Nie každá bolesť ruky automaticky znamená, že ide o danú diagnózu. Syndróm karpálneho tunela sa prejavuje ako:

  • „mravčenie“, brnenie a pálenie v jednej alebo oboch rukách,
  • znížením citlivosti prstov,
  • a/alebo nešpecifickými bolesťami ruky.

Tieto príznaky pociťuje človek aj v priebehu dňa, najmä pri záťaži, alebo v noci, keď si pacienti musia typicky zvesiť ruku z postele a vytriasť ju, aby im ťažkosti ustali.

Vitamíny alebo operácia?

„Tento problém nikdy neprejde sám, takže odporúčam vyhľadať odborníka, aby posúdil, či ide skutočne o útlak nervu v karpálnom tuneli, a navrhol adekvátny spôsob liečby,“ radí odborníčka z Chirkoz Medical Clinic. „Pokiaľ to stav dovoľuje, uprednostňujeme konzervatívnu liečbu v podobe podávania injekcií s vitamínmi B1 a B12, ktoré sa aplikujú do svalu. Ak prvá kúra zaberie, pokračujeme s mesačnými prestávkami v ďalších dvoch. Ak prvá kúra nezaberie, je nutný operačný zákrok, keď sa mechanicky uvoľní utlačený nerv“.

Zákrok sa robí v lokálnej anestézii, operovaný môže ísť v ten istý deň domov, ale určite sa musí po dvoch dňoch dostaviť na preväz na účel odstránenia drenáže. „Postup tejto operácie je viac-menej po celé roky ten istý, menia sa len pohľady jednotlivých chirurgov na prístup, respektíve veľkosť rezu pri operácii. Laparoskopický zákrok sa u nás nepreferuje pre obmedzenú vizualizáciu nervu, respektíve limitovaný prístup k operačnému poľu, čo nie vždy umožní adekvátnu revíziu a uvoľnenie nervu zo zrastov. Na našom pracovisku sa prikláňame ku klasickej operácii s použitím väčšieho či menšieho chirurgického prístupu podľa zváženia operatéra,“ vysvetľuje MUDr. Jana Kubicová Košťálová.

Je výsledok operácie trvalý?

Podľa skúseností pani doktorky, pokiaľ pacient nemá ďalšie pridružené zdravotné problémy alebo ochorenia na ruke a nedôjde ku komplikáciám pri hojení rany (ako potenciálny rozpad u pacientov s cukrovkou a pod.), pacient nepotrebuje žiadnu špeciálnu rehabilitáciu. Ruku postupne rozcvičí a rozhýbe aj sám. V prípade komplikácií pri hojení jazvy väčšinou nebýva problém so zvládnutím danej situácie, aj keď niekedy je nevyhnutná druhotná operačná revízia s uvoľnením nervu z jazvy a zrastov, ktorá sa už musí vykonať v celkovej anestézii.

Úspešne zavŕšená konzervatívna liečba či operácia však nie sú zárukou toho, že problém so syndrómom karpálneho tunela sa už nevráti. „Ak sa bude ruka naďalej preťažovať, všetko sa môže zopakovať,“ upozorňuje lekárka. Riziko hrozí nielen starším ľuďom, ťažkosti s rukami sa čoraz častejšie vyskytujú aj v mladších vekových kategóriách, ako sú tridsiatnici. „Tých máme v našej ambulancii čoraz viac (ide najmä o prácu s PC). Určitou prevenciou môže byť používanie rôznych anatomických podložiek pod zápästie pri práci s počítačovou myšou a ruky nepreťažovať, čo je najmä v dnešnej dobe málo reálne.“

Asi jediný prípad, keď je nerv v karpálnom tuneli utláčaný iba dočasne a problém po čase môže zmiznúť sám, je tehotenstvo. „Áno, niektoré ženy v dôsledku hormonálnych zmien v gravidite môžu cítiť tŕpnutie alebo brnenie prstov a strácať v nich citlivosť, čo však zvykne po pôrode odznieť. Pomáhajú aj doplnkové prostriedky ako vitamínové kúry na dosiahnutie hormonálnej rovnováhy,“ uzatvára odborníčka.