Reťazec KRAJ spustil projekt na zber PET fliaš a plechoviek, peniaze pôjdu na podporu zelene

Reťazec KRAJ spustil projekt na zber PET fliaš a plechoviek, peniaze pôjdu na podporu zelene

Prvá predajňa KRAJ, ktorá má automat na zber PET fliaš a plechoviek, sa nachádza v Devínskej Novej Vsi. Pilotný projekt má za úlohu pripraviť zákazníkov na nový systém zberu nápojových obalov, a tiež je skúškou pre samotnú spoločnosť.

Ako uvádza Ministerstvo životného prostredia, ročne skončí na skládkach alebo voľne pohodených v prírode až 400 miliónov PET fliaš. Miera ich recyklácie dosahuje na Slovensku iba 60 % a práve povinné zálohovanie od roku 2022 má za cieľ vyzbierať prostredníctvom recyklačných zariadení v obchodoch až 95 % z nich. Spoločnosť Terno real estate sa rozhodla spustiť pilotný projekt na zber PET fliaš a plechoviek začiatkom roka 2021. Jej prvý vratný automat nájdu obyvatelia Devínskej Novej Vsi v predajni KRAJ.

„Rozhodli sme sa vyskúšať automat na PET fľaše a plechovky na vlastnej koži už teraz, aby sme sa vopred pripravili na povinný zber. Otestujeme si tak fungovanie i logistiku s ním súvisiacu o rok skôr, nech vieme poskytovať kvalitné služby pre našich zákazníkov už od prvého týždňa roku 2022,“ vysvetľuje Stanislav Čajka, riaditeľ spoločnosti TERNO real estate, pod ktorú spadajú predajne Terno i KRAJ. Pilotný projekt v predajni KRAJ v Devínskej Novej Vsi si už teraz získal na popularite. Peniaze za vrátené obaly budú počas pilotného projektu použité ako dotácia na obnovu a skrášľovanie zelene v mestskej časti Devínska Nová Ves.

Automat funguje na jednoduchom princípe. Zákazníci prinesú nestlačené PET fľaše a plechovky aj s pôvodnou etiketou. Po vložení do zariadenia ich automat identifikuje rovnako ako pri vrátení sklenených fliaš od piva. Vďaka inteligentnej detekcii vie vratný automat sám rozlíšiť, o aký druh nápojového obalu ide – či je to sklo, PET fľaša alebo plechovka. Po ukončení vkladania vratných obalov zákazníci v pilotnom projekte však neobdržia vratný lístok s vyčíslenou sumou, tak ako sú zvyknutí pri sklenených fľašiach. TERNO real estate odvedie sumu 2 centy za každú fľašu, resp. plechovku na účet mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá bude investovaná do zveľaďovania miestnej zelene. Odpad následne putuje na recykláciu do spoločnosti OLO.