Toto je návod na prežitie v 21.sotorčí. Všestrannosť

Toto je návod na prežitie v 21.sotorčí. Všestrannosť

 

Budúcnosť patrí všestranným, hoci dnes vidíme a počujeme všade naokolo – špecializujte sa. Omyl! Prehodnoťte svoje kroky v osobnom živote, aj v tom kariérnom, a vychovávajte takto aj svoje deti. Cez všestrannosť vedie cesta k úspechu v ktorejkoľvek oblasti.

Začítajte sa do novinky Všestrannosť.
David Epstein, autor prevratnej knihy Športový gén, skúmal pri písaní svojej novej knihy najúspešnejších svetových športovcov, umelcov, hudobníkov, vynálezcov a vedcov. Zistil, že vo väčšine odvetví – obzvlášť v tých komplexných a nepredvídateľných – vynikajú všestranní jedinci, nie špecialisti.

Svoju cestu si síce často vyberú neskoro a preskakujú z jednej činnosti na druhú, namiesto toho, aby sa sústredili na jednu, ale zároveň sú tvorivejší, svižnejší a dokážu vytvoriť prepojenia, ktoré ich špecializovanejší kolegovia nevidia.

Autor zisťuje, že nezvládnutie skúšky je najlepší spôsob učenia sa. Tí, čo často menia prácu, majú nakoniec kariéru, ktorá ich najviac napĺňa. Vynálezcovia s najväčším vplyvom prechádzajú z jednej oblasti do druhej namiesto toho, aby prehlbovali svoje vedomosti v jedinom odbore. V čase, keď sa odborníci čoraz viac izolujú, a počítače získavajú schopnosti kedysi vyhradené úzko špecializovaným ľuďom, sa bude stále viac dariť tým, čo dokážu myslieť širokospektrálne a využiť rozmanité skúsenosti.

„Z dôvodov, ktoré nedokážem vysvetliť, ma David Epstein dokáže donútiť mať potešenie z toho, keď mi povie, že vo všetkom, čo som si o niečom myslel, som sa mýlil,“ povedal o knihe Všestrannosť svetoznámy Malcolm Gladwell, autor kníh Výnimoční a Bod zlomu.

A New York Times Book Review hodnotí túto knihu nasledovne: „Rozprávanie príbehov je také dramatické, narábanie s faktami také zručné a lekcie tak pozoruhodne formulované, že je celý čas potešením čítať túto knihu… bohatú na obsah, ktorý vás prinúti zamyslieť sa.“

David Epstein je držiteľom viacerých novinárskych cien za príspevky o športe a vede. Pracoval ako investigatívny reportér pre magazín Sports Illustrated, kde písal o športovej vede, medicíne a olympijských športoch. Dnes pracuje ako investigatívny reportér pre neziskovú organizáciu ProPublica. Po úspešnej knihe Športový gén, ktorú sprevádzala povesť najprevratnejšej športovej knihy poslednej dekády, napísal knihu Všestrannosť. Zameral sa v nej na výkony ľudí v najrozmanitejších oblastiach a na to, ako šírka ich záujmov ovplyvnila ich úspech.