Hľadajú eko-hrdinov! Odmenia najlepšie diplomovky o zelených technológiách

Hľadajú eko-hrdinov! Odmenia najlepšie diplomovky o zelených technológiách

/Skalica, 18. januára 2023/ Študenti môžu zabojovať v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu o obnoviteľných zdrojoch energie. Vyhlásila ju medzinárodná spoločnosť Vaillant Group, ktorá je lídrom na trhu v oblasti vykurovacích technológií v Európe. Na troch najúspešnejších „eko-hrdinov“ čaká finančná odmena 1 000 €, 750 € a 500 €.

Jednoduchý registračný formulár nájdu študenti na webovej stránke www.vaillant.sk. Neskôr do súťaže nahrajú hotovú diplomovku. Posudzované budú iba diplomové práce odovzdané do 31.5.2023. Odborná komisia zložená z predstaviteľov troch slovenských univerzít a zástupcu spoločnosti Vaillant Group vyhodnotí zaregistrované práce a vyberie z nich tri najlepšie. Autori troch víťazných prác budú mať príležitosť odprezentovať svoju prácu na Konferencii Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP). Účastníci konferencie následne rozhodnú o finálnom poradí výhercov.

Výhody pre študentov

Naša budúcnosť je v obnoviteľných zdrojoch. Vaillant Group je medzinárodná, spoločensky zodpovedná firma, ktorej záleží na podpore mladých talentov a presadzovaní ekologických riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. V prípade záujmu študentom poskytne odborné konzultácie na témy súvisiace s využitím tepelných čerpadiel, solárnych systémov a podobne. „Súťaž je pre študentov vysokých škôl výbornou príležitosťou na spoluprácu, s možnosťou neskoršieho profesného uplatnenia v oblasti vývoja či výroby zelených technológií,“ upresnila Mária Prachárová, marketingová manažérka spoločnosti Vaillant Group Slovakia.