Chcete bývať udržateľne? K šetreniu energií pomôže vonkajšia izolácia 

Chcete bývať udržateľne? K šetreniu energií pomôže vonkajšia izolácia 

| Bratislava, 22. mája 2022 | – Ako dokáže pomôcť vonkajšia izolácia bývať udržateľne? Existujú dve odpovede na túto otázku. Z hľadiska jednotlivca ide o využitie expandovaného polystyrénu v ETICS (v kontaktnom vonkajšom tepelnoizolačnom systéme), ktorý sa používa na zateplenie budov a pomáha šetriť energie v domácnostiach, z celospoločenského hľadiska je pozitívom fakt, že ide o 100 % recyklovateľný materiál, vďaka čomu ho možno neustále spätne spracovávať.

Stúpanie cien energií a celkový pohľad na vývoj svetovej klimatickej situácie utvrdzuje v tom, že je najvyšší čas hľadať efektívne riešenia aj v stavebnej oblasti. Riešením môže byť využívanie recyklovaných zdrojov a vylepšovanie súčasných technológií s ohľadom na zdravie planéty. Tento vývoj neobišiel ani oblasť výroby EPS. Nemeckí vedci totiž prišli na spôsob, ako efektívne recyklovať expandovaný polystyrén pochádzajúci nielen zo zatepľovania, ale aj z demolácií.

Odpad z EPS zo zatepľovania

Stavebná činnosť je jednou z oblastí priemyslu, pri ktorej vzniká tiež veľké množstvo odpadu – deje sa to aj pri zatepľovaní budov, kedy vzniká odpad z expandovaného polystyrénu.

V súčasnosti je povedomie o jeho možnosti recyklácie stále dosť nízke, čo sa prejavuje jeho umiestnením  do nesprávneho  odpadu. Niekedy ho možno vidieť v žltých kontajneroch, alebo v komunálnom odpade. Je to veľká škoda, pretože ide o 100 % recyklovateľný materiál. Preto Združenie EPS SR a jeho členovia naštartovali procesy, pri ktorých sa odoberá odpadový polystyrén na ďalšie spracovanie a následné využitie.

Aké kroky predchádzajú recyklácii expandovaného polystyrénu?

Po ukončení výstavby alebo obnovy domu je cieľom čo najrýchlejšie vyčistiť a skultivovať okolie. Kam by ľudia teda mali odniesť odpad z expandovaného polystyrénu?Odrezky z EPS je potrebné po ukončení výstavby zaniesť na zberný dvor. Ich vyhodenie do žltých kontajnerov alebo komunálneho odpadu zamedzí možnosti recyklácie. Čo je veľká škoda, pretože expandovaný polystyrén je 100 % recyklovateľný materiál,” vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Okrem toho, fyzická osoba alebo firma môže po dohode s recyklátorom priniesť odpadový polystyrén priamo do jeho prevádzky. Ďalšou možnosťou je odber odpadu na stavbe. Po vzájomnej dohode dodá recyklátor dodávateľovi požadovaný počet bagov, do ktorých dodávateľ vloží polystyrén. Po ich naplnení ich recyklátor odvezie dopravnými prostriedkami na to určenými.

Združenie EPS na Slovensku dlhodobo otvára témy, ktoré sa týkajú nielen minimalizácie produkcie odpadov, ale aj zvýšenia podielu ich recyklácie. Dopĺňa Marta Strapková: „Dnes na Slovensku dochádza k recyklácii približne 30 % EPS. Veríme, že v roku 2025 by sa mohol tento podiel zvýšiť na viac ako 50 %.”

Výsledný produkt recyklácie možno využiť viacerými spôsobmi

Uplatnenie recyklovaného polystyrénu závisí od stupňa predchádzajúceho znečistenia. A možno ho použiť na rôzne účely. Prvotným využitím je výroba nových tepelnoizolačných dosiek – odpadový stavebný EPS sa môže pridávať v určenom  množstve do výroby nového výrobku pri zachovaní rovnakej kvality dosiek. Okrem prvotného využitia ho možno použiť taktiež:

  • ako prímes k iným stavebným materiálom – používa sa na výrobu mált, zásypov, ľahkých poréznych tehál, betónu, izolačných omietok a pod.,
  • ako prímes na výrobu keramiky,
  • na výrobu kulís a dekorácií,
  • na výrobu polotovarov v reklamnom i nábytkárskom priemysle,
  • výroba náplní do tulivakov – ako prídavok do primárneho materiálu,
  • ako prímes pôdy a slúži na jej prevzdušnenie.

Odpad z EPS z demolácií

Po skončení životnosti stavieb sa pristúpi k ich demolácii, pri ktorej vznikne stavebný odpad. Jeho súčasťou je aj odpad z použitých EPS dosiek, ktorý obsahuje v minulosti použitý retardér horenia HBCDD. Tieto možno následne recyklovať novou technológiou PolyStyreneLoop, ktorá získala prestížne ocenenie inovatívnych technológií za rok 2021.

Nová nemecká technológia, o ktorú sa postaral známy Fraunhofer Institut, prináša významný posun v otázke recyklácie expandovaného polystyrénu – umožňuje odstrániť spomaľovač horenia z použitého EPS a očistený produkt vracia do obehu na opätovné spracovanie.

Prvý recyklačný závod tohto druhu bol otvorený pred niekoľkými mesiacmi v Terneuzene v Holandsku.

www.recyklujempolystyren.sk