Sigmund Freud analyzuje známych umelcov a spisovateľov

Sigmund Freud analyzuje známych umelcov a spisovateľov

Štúdie rakúskeho lekára a psychiatra Sigmunda Freuda zahrnuté vo výbere Umenie a psychoanalýza sú venované psychoanalytickej interpretácii podstaty umeleckej tvorby, funkcie umenia a osobnosti umelca.

Na základe analýzy rozprávok, divadelných hier Shakespeara, Ibsena a ďalších spisovateľov a textov podáva autor originálne vysvetlenie vzťahov postáv a ich konania.
Venuje sa aj osobnosti a postavám z diel Dostojevského a Goetheho. Štúdie o Michelangelovej soche Mojžiša a o fantastických poviedkach E. T. A. Hoffmanna patria k tomu najlepšiemu, čo psychoanalýza priniesla k analýze podstaty umenia a umeleckej tvorby.

Freud napríklad priznáva, že nie je síce žiadnym znalcom umenia, je iba laik, ktorého však nesmierne priťahuje obsah umeleckých diel. Ani nie tak forma, či technické kvality, na ktorých si zakladajú samotní umelci, ale obsah. „Umelecké diela však na mňa silne pôsobia, najmä literatúra a plastiky, zriedkavejšie maľby. To mi bolo podnetom, aby som pri vhodných príležitostiach strávil pri nich dlhé hodiny a usiloval sa ich mne vlastným spôsobom pochopiť, t. j. objasniť sám sebe, čomu vďačia za svoj účinok,“ vysvetľuje S.Freud.

Racionalistická a analytická povaha jeho ducha ho ženie dopredu a za každú cenu chce pochopiť, analyzovať daný objekt, rozpitvať ho…lebo akoby len tak ho vedel vzrušiť a naplniť jeho estetické očakávania. Chce vedieť, čo a prečo ho vlastne tak vzrušuje na literárnom diele, plastike, či obraze.

„Kiežby sme aspoň v nás alebo u ľudí nám podobných mohli nájsť aktivitu nejakým spôsobom príbuznú s básnickou tvorbou!“ povzdychol si Sigmund Freud. „Jej preskúmanie by nám dávalo nádej, že získame akési prvotné pochopenie tejto tvorby. A skutočne, takáto vyhliadka tu existuje – básnici sami radi zmenšujú vzdialenosť medzi ich typom a bežnou ľudskou bytosťou; veď nás tak často uisťujú, že v každom človeku drieme básnik a že posledný básnik zomrie až s posledným človekom.“

Umenie a psychoanalýza je zaujímavé čítanie o literatúre, maliarstve v súvislosti s psychoanalýzou. Freud napríklad uvádza niektoré charakterové typy z psychoanalytickej práce. Ak lekár lieči neurotika, nezameriava sa na jeho charakter, ale chce zistiť, čo znamenajú jeho symptómy.

Milan Buno, knižný publicista