Môžeme dosiahnuť bod, kedy naše budovy vymažú svoju celkovú stopu

Môžeme dosiahnuť bod, kedy naše budovy vymažú svoju celkovú stopu

„Keby sme zaviedli naše stavebné štandardy – ventiláciu, filtráciu a prenosné čističe vzduchu – prenos COVID-19 by sa výrazne znížil,“ povedal Joseph Allen, docent a riaditeľ programu zdravých budov na Harvardskej univerzite na konferencii VELUX Build for Life. Architektonické podujatie zamerané na budúcnosť sa konalo od 15. do 17. novembra a vystúpilo na ňom viac ako 90 rečníkov, ktorí prezentovali svoje najnovšie výsledky výskumu o zdravých budovách v post-covidovej ére, udržateľnej architektúre a úlohe stavebného priemyslu pri znižovaní uhlíkovej stopy.

„Ak čítate o ohnisku nákazy, zvyčajne ide o interiér a nedostatočne vetrané a filtrované miesta. V budovách, ktoré majú ventiláciu a filtráciu vylepšenú inými kontrolnými mechanizmami, vidíme len veľmi málo, ak vôbec nejaké šírenie,” povedal Joseph Allen, ktorý zdieľal virtuálne pódium s Johnom Macomberom, docentom Harvardskej univerzity. Diskutovali o najnovšom výskume a vedeckom konsenze o zdraví v budovách v období pandémie a po nej.

Profesori z Harvardu sa tiež podelili o výsledky svojej novej globálnej štúdie, v ktorej sa zaoberali kognitívnym fungovaním pracovníkov pri vysokom znečistení vonkajšieho ovzdušia. „V tejto štúdii sme empiricky preukázali, že keď je znečistenie vonkajšieho ovzdušia vysoké a správne prevádzkujete systém, máte dobré filtre a dobré vetranie, môžete výrazne znížiť úroveň znečistenia ovzdušia v interiéri. Ak svoju budovu spravujete správne, môže sa stať útočiskom a môžete sa tak úplne oddeliť od toho, čo sa deje vonku,“ povedal Allen, ktorý je odborníkom na to, ako kvalita vzduchu v interiéri ovplyvňuje ľudské zdravie a poznanie. Dodal, že podľa ďalšej štúdie, ktorú vykonali, viedla nižšia koncentrácia častíc k lepšiemu výkonu kognitívnych funkcií u pracovníkov a mala aj vážne zdravotné výhody, okrem iného zníženie počtu hospitalizácií a kardiovaskulárnych chorôb.

Ústrednú úlohu v architektúre 21. storočia bude mať drevo

Konferencia Build for Life – hybridné podujatie, ktorá sa konala v dánskom hlavnom meste, spojila odborníkov z odvetvia a svetových lídrov, ktorí diskutovali o najväčších výzvach a príležitostiach v dnešnom stavebnom priemysle a skúmali silu denného svetla pri vytváraní zdravých a odolných budov.

Diskusia rakúskeho architekta Juriho Troya sa zamerala na to, prečo je dobrý dizajn rozhodujúci pre udržateľnosť a dlhú životnosť. „Všade, kde je to možné, musíme stavať viac s obnoviteľnými materiálmi. Toto je jediná možnosť, ak staviame nové… môžeme dosiahnuť bod, kedy naše budovy môžu vymazať svoju celkovú stopu,“ vysvetlil a poukázal na to, že napríklad drevo umožňuje šetriť uhlík vo svojej štruktúre tým, že ho správnym spôsobom využíva. Odborník sa s publikom podelil aj o to, že drevo bude mať ústrednú úlohu v architektúre 21. storočia. „V budúcnosti by sme mali stavať len preto, aby sme prispeli k zlepšeniu problému klimatickej zmenyi. Architektúra by nemala byť súčasťou problému, ale stať sa súčasťou riešenia,“ dodal Troy, ktorého vlajkovým projektom bol 100 % uhlíkovo neutrálny dom – Sunlighthouse, 2010 – v Rakúsku.

Synus Linge, spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ EFFEKT Architects, bol medzi prednášajúcimi, ktorí sa podelili o veľké paradoxy bývania, ktoré on a jeho tím skúmali. Paradoxom udržateľnosti je, že kým mestská populácia rastie a bytový fond sa zdvojnásobuje, musíme do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie, aby sme sa vyhli dramatickým zmenám. Paradox cenovej dostupnosti znamená, že počet domácností sa do roku 2050 zdvojnásobí – s 3 miliardami ľudí, ktorí potrebujú domov – ale iba 7 % má prístup k formálnemu financovaniu bývania. Živý paradox odhaľuje, že aj keď sme viac prepojení a žijeme bližšie k sebe, depresia je teraz najrozšírenejšou chorobou na svete. Dánsky architekt preto svoju tvorbu zameriava na zdravé bývanie.

Predstavil svoj najnovší projekt, ktorý je vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou VELUX „Living places Copenhagen“, v ktorom chce ukázať, že v praxi je možné navrhnúť a postaviť zdravé domy pre ľudí aj planétu. „Čo ak by naše domy mohli zlepšiť zdravie ľudí aj planéty prostredníctvom starostlivého výberu materiálov, stavebných techník, nástrojov a konfigurácie dizajnu vnútorných a vonkajších priestorov? To zahŕňa pohľad na denné svetlo: ako získame správny typ denného svetla a ako prepojíme prírodu s našimi oknami?,“ spýtal sa a dodal, že riešeniami, ktoré máme dnes po ruke, môžeme radikálne zmenšiť pôdorys našich budov, pravdepodobne na 70 – 75 %. Piatimi princípmi, ktoré podporujú tento nový spôsob budovania sú: zdravé, zdieľané bývanie, zjednodušenie, prispôsobivosť a škálovateľnosť. Projekt ukáže premenu zo samoty – samostatných prímestských domov – na komunitu, po ktorej podľa architektovho výskumu túžia mnohí Dáni.

Stavebný sektor produkuje takmer 40 % ročných globálnych emisií CO2

Konferencia sa začala prejavom Davida Briggsa, generálneho riaditeľa skupiny VELUX, ktorý práve prišiel z Konferencie OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP26) a bol „nadšený skutočnosťou, že sa veľa hovorilo o úlohe stavebníctva a zastavanom prostredí“ v súvislosti so zmenou klímy. Už dlho je známe, že stavebný sektor produkuje takmer 40 % ročných globálnych emisií CO2.

„Dúfame, že inšpirujeme aj ostatných… chceme byť nápomocní stavebnému priemyslu nadväzovaním partnerstiev pri riešení týchto výziev… a pomáhať blahu ľudí, ktorí žijú v týchto budovách,“ povedal Briggs a dodal že cieľom spoločnosti VELUX je znížiť uhlíkovú stopu a pomôcť ukázať, že v stavebníctve je to možné. Spoločnosť preto minulý rok odštartovala svoju stratégiu udržateľnosti, ktorá obsahuje ambiciózne ciele. Okrem iného sa chce do roku 2041 stať celoživotne uhlíkovo neutrálnou. Predstavil aj model Build For Life Compass, ktorého cieľom je uviesť nápady do praxe. Briggs je v spoločnosti tri desaťročia a bol svedkom toho, ako sa zhromažďovanie vedomostí – prostredníctvom partnerstiev s výskumníkmi a architektmi – stalo „súčasťou DNA spoločnosti VELUX“.

Mnohé z prezentácií a panelových diskusií s najväčšími menami stavebného priemyslu si môžete bezplatne znova pozrieť TU: https://vimeo.com/veluxbuildforlife

Viac o konferencii sa dozviete: https://buildforlife.velux.com/