AgeVolt v spolupráci so študentmi Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hľadá najlepšie riešenie nabíjania elektromobilov ako súčasť verejného priestoru

AgeVolt v spolupráci so študentmi Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hľadá najlepšie riešenie nabíjania elektromobilov ako súčasť verejného priestoru

Zámerom spoločnosti AgeVolt je priniesť na trh riešenie, ktoré odbúra všeobecné obavy z dostupnosti nabíjania a s tým spojený dojazd, ale ktoré bude tiež udržateľné z pohľadu konkurenčného prostredia a stabilnej energetickej siete. Rovnako dáva priestor mladým študentom a študentkám dizajnu realizovať ich vízie a zapojiť do inovatívnej tvorby e-mobility.

Elektromobilita je jednou z top tém nielen v rámci zámeru dekarbonizácie dopravy, ale aj v súvislosti s elektrifikáciou a technologickým obrodením Európy. Európa môže byť znovu lídrom vzhľadom na finančnú silu európskych výrobcov automobilov a ich schopnosť premeniť výskum a vývoj na strategické inovácie. V súvislosti s elektrifikáciou vzniká aj veľká šanca pre rozvoj technologického a energetického sektora. Očakáva sa, že novovznikajúce spoločnosti využijú nové príležitosti, zatiaľ čo tie etablované môžu zmenu skôr využiť na transformovanie podnikania.

Napriek všeobecnému zámeru Európskej komisie o podporu elektromobility je však zjavná slabá politická podpora na lokálnej úrovni a taktiež mnohé obavy laickej i odbornej verejnosti spojenej najmä s obavami o dojazd, nabíjanie, cenu, energetickú stabilitu a likvidáciu starých batérií.

„Riešením ako uskutočniť takýto zámer je masívne rozšírenie jednoduchých a cenovo dostupných nabíjacích staníc s pokrytím aspoň 35 % parkovacích miest v mestách a obciach, pričom tieto budú majetkom obyvateľov mesta, obchodných prevádzok, miest, obcí a ďalších. Títo budú jednoduchým spôsobom poskytovať službu nabíjania cez zdieľaný portál (podobne ako Airbnb),“ uviedol zakladateľ spoločnosti AgeVolt, Ján Zuštiak. „Platforma pritom zabezpečí, aby elektromobily počas nabíjania slúžili ako regulačný nástroj pre elektrickú sieť, čím sa docieli vyregulovanie elektrickej siete. Ovplyvňovaním zdanlivo malého výkonu na jednom vozidle v masovej miere zabezpečí dostatočný regulačný potenciál už pri penetrácii elektromobilmi na úrovni 10-15 % z celkového počtu vozidiel v SR a Európe,“ dopĺňa Zuštiak.

Takéto masové rozšírenie však so sebou prináša aj potrebu zabratia verejného priestoru a nemalým spôsobom tak ovplyvní vizuálny charakter verejného priestoru. „V rámci zodpovedného spoločenského prístupu v AgeVolte prinášame nielen ekologicky, technologicky a finančne udržateľné riešenie, ale záleží nám aj na kvalite života v mestách,“ hovorí Jozef Ťapajna, Head of Product Development v AgeVolt, ktorý spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu  STU formou študentskej súťaže pripravil.

„Zámerom tejto súťaže je priniesť nové návrhy riešení študentov a študentiek Fakulty architektúry a dizajnu STU, ktorí sa neboja inovácií a sú naklonení k mobilite budúcnosti. Návrhy majú zároveň rešpektovať urbanistické riešenie miest a  pôsobiť ako súčasť verejného priestoru, ktorý by vhodne dopĺňali, alebo pretvárali prijateľným spôsobom,“ vysvetľuje Ťapajna.

Zadaním súťaže je navrhnúť dizajn nabíjacej stanice rešpektujúci architektonické a urbanistické hodnoty mesta a danej lokality. Predmetom súťaže je spracovanie dizajnovokonštrukčného návrhu nabíjacej stanice ako:

  • Súčasť architektonického a urbanistického riešenia územia
  • Ideové riešenie koncepcie nabíjania – navrhované materiálové riešenie pre masové rozšírenie (35 % parkovacích miest)

Výsledky súťaže budú známe už začiatkom roka 2022 a kritériami hodnotenia budú okrem kvality dizajnového návrhu, jeho originálnosti či realizovateľnosti aj dôraz na recyklované alebo recyklovateľné materiály, multiplikovateľnosť a technické riešenie.

Táto súťaž je pritom len prvým krokom recipročne prospešnej spolupráce spoločnosti AgeVolt s Fakultou architektúry a dizajnu STU, na ktorej sa dnes zhodli obe strany podpisom Rámcovej dohody o spolupráci.

Fakulta architektúry a dizajnu STU vychováva najlepších architektov, urbanistov a dizajnérov, ktorých tvorba prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Naši absolventi pracujú v najlepších svetových architektonických a dizajnérskych ateliéroch. Ponúkané študijné programy sú prepojené s praxou, s možnosťou získania cenných skúseností už počas štúdia. Verím, že naši študenti prispejú nielen kvalitnými návrhmi v tejto súťaži, ale že svojou tvorbou aj pomôžu k celkovému formovaniu miest a prostredia, ktoré nás obklopuje,“ hodnotí prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Cieľom spolupráce je vzájomne propagovať činnosť a odborné výsledky výskumu a vývoja v oblasti architektúry, urbanizmu a produktového dizajnu s dôrazom na udržateľnosť, energetickú efektívnosť a redukciu emisií skleníkových plynov. Prepojenie teórie s praxou prispeje k skvalitňovaniu univerzitného vzdelávania.

Foto – Podpis Rámcovej zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťou AgeVolt a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vľavo Ján Zuštiak, vpravo prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.