Terno rozširuje distribučné centrum o sklad s čerstvými potravinami

Terno rozširuje distribučné centrum o sklad s čerstvými potravinami

Spoločnosť TERNO real estate začala od druhej polovice roka 2019 výrazne expandovať. Narastajúci počet predajní Terno a KRAJ vyústil do prevádzky nového distribučného centra v Ivanke pri Dunaji. Po roku sa logistické centrum rozšírilo o sklad s čerstvými potravinami, vďaka čomu sa ušetria náklady na distribúciu, zefektívni sa celý logistický proces a ešte viac sa zlepší dostupnosť tovaru pre zákazníkov.

Minulý rok sa otvorila prvá časť nového distribučného centra. Išlo o sklad trvanlivých potravín,  tzv. suchý sklad, s plochou 7 119 m2, čo predstavuje kapacitu približne 6 000 europaliet. Takmer po roku ho rozšírili aj o druhú časť – sklad s čerstvými potravinami, v rámci ktorého pribudne nová skladová plocha o rozlohe 4 559 m2, čo predstavuje kapacitu 983 europaliet. Samozrejmosťou sú kancelárske a úžitkové priestory, ktoré sa rozprestierajú na ploche 1 073 m2. Celkové priestory tak predstavujú 12 751 m2. Všetky priestory boli vybavené novými modernými technickými a technologickými zariadeniami, pričom v časti chladiaceho skladu bola použitá technológia nepriameho chladenia s malým objemom ekologického chladiva. Súčasťou riešenia bude aj postupný plán obnovy manipulačnej techniky celého skladu s Li-ion technológiou (nabíjateľné batérie) a monitorovací portál Mikroklíma na sledovanie teploty a vlhkosti prostredia v celom distribučnom centre. Jednotlivé pracovné operácie bude v modernom prostredí zabezpečovať 115 pracovníkov. Oproti predchádzajúcemu skladu v Rači sa tak celková skladovacia kapacita zvýšila o 50 %. Zásobovanie predajní Terno a KRAJ prebieha na dennej báze. Z distribučného centra zásobujú nielen všetky predajne, ale aj veľkoobchodných zákazníkov, ktorých je už viac ako 200.

„Teší ma, že máme tovar pod jednou strechou. Vďaka tomu vieme maximálne zefektívniť distribúciu pre maloobchod i veľkoobchod, čím prispievame aj k šetreniu nákladov spojených s dopravou. Považujem to tiež za dôležitý krok na našej ceste k celoštátne fungujúcemu reťazcu. V nových moderných skladových priestoroch sme pripravení zvládnuť nielen organický, ale aj akvizičný rast,“ uviedol riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Stanislav Čajka.

Nový sklad má na streche množstvo svetlíkov, vďaka čomu je v ňom dostatok denného svetla. LED osvetlenie sa tak počas dňa používa v minimálnej miere, čím sa šetrí spotreba elektrickej energie. Samozrejmosťou je i triedenie odpadu.

„Vzhľadom na náš cieľ byť celoslovenský pôsobiaci reťazec, je len otázka času, kedy podobná logistická platforma vyrastie niekde na strednom a východnom Slovensku. To je naša stratégia, termíny realizácie závisia od rýchlosti expanzie a situácie na trhu. Na západe nás už zákazníci dobre poznajú a takúto pozíciu si chceme získať aj u zákazníkov v ostatných častiach krajiny,“ vysvetľuje Ľubomír Petrík, riaditeľ centrálnych služieb TERNO real estate.

Slávnostné otvorenie nového skladu s čerstvými potravinami sa konalo 22. septembra za prítomnosti vedenia spoločnosti. Kompletné zásobovanie predajní Terno a KRAJ trvanlivými, ale aj čerstvými potravinami sa bude zabezpečovať už len z Ivanky pri Dunaji.