PROJEKT PODPORA DETÍ | NADÁCIA INTEGRA

PROJEKT PODPORA DETÍ | NADÁCIA INTEGRA

Slováci pomáhajú v Afrike: „Mnohé deti žijú v nepredstaviteľných podmienkach a vzdelanie im zabezpečuje cestu z chudoby.“

Predstavte si, že dostanete 25 eur. Na čo by ste ich minuli?

25 eur mesačne zabezpečí pre chudobné deti z africkej Kene a Etiópie prežitie a lepšiu budúcnosť, v akú kedy mohli dúfať. Do projektu podpory vzdelania detí, ktorý vytvorila a koordinuje Nadácia Integra, sa zapojilo už 970 slovenských darcov a pomáhajú tak meniť svet k lepšiemu. Spolu podporujú takmer 1 000 detí z tých najchudobnejších rodín v Keni a Etiópii. Len 25 eur mesačne zabezpečí dieťaťu jedlo, pitnú vodu, školské pomôcky, výučbu, zdravotnú starostlivosť a v prípade potreby aj bývanie. Neskôr si vie vďaka získaným vedomostiam a zručnostiam nájsť prácu a postarať sa o seba a svoju rodinu. „Je úžasné, keď vidíte, ako sa taká malá finančná čiastka mení na svetlú budúcnosť niekoho iného,“ hovorí Lucia z Bratislavy, ktorá sponzoruje vzdelanie 15-ročnej Miriam z Kene.

Vzdelanie dokáže zásadným spôsobom meniť životy

Nadácia Integra už 25 rokov hľadá cesty pre lepšie životné podmienky v krajinách, kde to ľudia najviac potrebujú. Podpora vzdelania detí v Afrike vznikla v roku 2006 a vďaka 6 školám a 2 detským domovom vytvára nadácia most medzi Slovenskom a africkou Keňou a Etiópiou.

Deti, ktorým slovenskí darcovia pomáhajú so vzdelaním, pochádzajú z veľmi chudobných rodín. „Keďže ich rodičia ledva zarobia na jedlo či bývanie a výdavky na vzdelanie sú vysoké, deti ostávajú doma a sú odsúdené na zotrvávanie v bludnom kruhu chudoby. Niektoré z nich však rodičov už nemajú a ak sa o ne nestarajú príbuzní, žijú na ulici. Ich život sa zásadne mení, keď doň vstúpia podporovatelia,“ hovorí Lucia Pagáčová, koordinátorka projektu Podpora detí Nadácie Integra a dodáva: „Vďaka vzdelaniu majú deti nádej nájsť si v budúcnosti stabilnú prácu, žiť plnohodnotný život a poraziť chudobu. Škola zároveň vytvára bezpečný priestor, kde deti trávia dni, rozvíjajú sa a hrajú sa s rovesníkmi.“

Ako funguje program Podpora detí?

Základom projektu je spolupráca s darcami, ktorí prispievajú pravidelným mesačným darom 25 eur na kvalitné vzdelanie konkrétneho dieťaťa. Vďaka tomu môže dieťa chodiť do školy, dostane školské pomôcky, v škole pravidelné výživné jedlo, zdravotnú starostlivosť a prípadne aj ubytovanie v detskom domove či internáte. Podporovatelia si s deťmi píšu listy a o vývoji situácie a vzdelania sú informovaní aj priamo z nadácie.

Lucia Pagáčová: „Proces začína prijatím dieťaťa naším lokálnym partnerom do programu Podpora detí a ihneď sa stáva súčasťou školy či detského domova. Následne dostaneme o ňom informácie, o jeho rodine a životnej situácií a snažíme sa mu nájsť čo najskôr podporovateľa, ktorý by sa za neho postavil a pomáhal mu vo vzdelávaní. Deti prijímame do programu na základe ich životnej situácie bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie či pohlavie.“

Mentoring a poradenstvo pre absolventov

Aby mala pomoc zmysel, dieťa ostáva v programe až do ukončenia štúdia – či už vysokoškolského alebo stredoškolského s odborným kurzom. Mladý absolvent má tak v rukách odbornosť alebo remeslo, ktoré mu pomôže v jeho pracovnom živote. „Každý rok končí školu čoraz viac „našich detí” a vstupujú do dospelého života. Pre týchto mladých ľudí je to obrovská výzva, pretože väčšina z nich nikdy nevidela, ako má fungovať zdravý život dospelého človeka, ako narábať s peniazmi a mať zdravé vzťahy. Preto sa spolu s našimi partnermi snažíme deti mentorovať, organizovať malé inšpiratívne školenia a venovať im osobitnú pozornosť,“ vysvetľuje L. Pagáčová z Nadácie Integra.

Ako nadácia pracuje s peniazmi?

Z darovaných peňazí je 80 % posielaných priamo na podporu a vzdelanie detí a 20 % ide na organizačné a personálne zabezpečenie projektu v Bratislave, Keni a Etiópii. Okrem toho je nadácia financovaná z rôznych grantov a darov. Lucia Pagáčová: „Naším dlhodobým plánom je budovať udržateľnosť našich partnerských škôl. Darí sa nám to vytváraním aktivít, ktoré generujú zisky. Školy tak nie sú závislé len na darcoch a vedia si časť príjmu vytvoriť. Napríklad, súčasťou školy v Kibere je krajčírska dielňa, v ktorej vyučené krajčírky šijú uniformy aj do ďalších vzdelávacích centier, a tak si škola dokáže privyrobiť na svoju činnosť.“

Pohľad slovenského podporovateľa: „25 eur viete premeniť na naozaj zmysluplnú vec“

Lucia Pekaríková z Bratislavy začala 15-ročnú Miriam z Kene podporovať pred rokom: „Prečítala som si o projekte článok a onedlho som napísala do Nadácie Integra e-mail so záujmom stať sa sponzorom. Naozaj ma prekvapilo, že 25 eur stačí na to, aby sa niekomu zmenil život tak zásadným spôsobom. Pomáhať sa dá rôzne a ja som si vybrala tento spôsob.“ Na nadáciu však mala veľa otázok: „Chcela som vedieť, ako s peniazmi pracujú, ako vyberajú deti do vzdelávacieho programu a aj to, aké majú uplatnenie po skončení školy. Dnes je to už rok, čo sme s Miriam takto na diaľku prepojené a teším sa z jej napredovania.“ Lucia, 36-ročná špecialistka na marketingovú komunikáciu, napísala podpore Miriam blogový článok 2x väčšie srdce pre Afriku, ktoré získalo pre projekt ďalších sponzorov. Následne začala s nadáciou užšie spolupracovať pro bono vo svojom odbore. „Projekt Podpora detí mi dáva naozaj veľký zmysel, pretože mnohé deti žijú v nepredstaviteľných podmienkach a vzdelanie im zabezpečuje cestu z chudoby. 25 eur viete premeniť na naozaj zmysluplnú vec. Vzdelanie je budúcnosť a tú tvoríme práve teraz. Podporou vzdelanej spoločnosti, kdekoľvek na svete.“

Viac o projekte Podpora detí sa dozviete na www.integra.sk.