Vy a vaše dospelé dieťa. Sprievodca pre rodičov dvadsiatnikov a tridsiatnikov

Vy a vaše dospelé dieťa. Sprievodca pre rodičov dvadsiatnikov a tridsiatnikov

Rodičia dospelých detí, žiaľ, nemajú k dispozícii také množstvo zdrojov informácií a rád, aké majú k dispozícii rodičia dojčiat, predškolákov alebo tínedžerov. Je pravda, že raz za čas človek nájde knihu určenú pre zúfalých rodičov – prípadne ju napísal priamo jeden z nich –, ktorí sa odcudzili vlastným deťom.
Vy a vaše dospelé dieťa je užitočný sprievodca pre rodičov dvadsiatnikov a tridsiatnikov z pera popredného vývinového psychológa.

Vaše dieťa je už dospelé, no vaša práca v úlohe rodiča sa ani zďaleka nekončí. Práve naopak, ako rodič sa musíte ďalej vyvíjať, aby ste dokázali napĺňať potreby svojich potomkov, pretože aj tie sa postupom času menia.
O aké potreby ide?
A prečo je dnes všetko úplne iné ako vtedy, keď ste vkročili do dospelosti vy?

Tento sprievodca je prvý komplexný návod určeným rodičom detí, ktoré sa práve nachádzajú v dvoch azda najkritickejších dekádach svojho života. Popredný americký psychológ Laurence Steinberg rozoberá rozličné problémy, napríklad:

  • či a ako sa angažovať na priebehu synovho či dcérinho vysokoškolského štúdia

  • ako reagovať, keď sa dieťa náhle musí nasťahovať späť do rodičovského domu

  • ako vyjadriť názor na jeho partnera či partnerku

  • čo robiť v prípade, že sa ako rodič nestotožňujete s výchovnými metódami svojho dieťaťa

  • aké pravidlá uplatniť, ak sa mu chystáte prispieť na nové bývanie či na rozbeh podnikania

Laurence Steinberg zasvätil celú štyridsaťpäťročnú kariéru výskumu vzťahu medzi rodičmi a deťmi. V tejto jedinečnej knihe vysvetľuje základné princípy, ktoré pomôžu rodičom dospelých detí racionálne premýšľať o každodenných problémoch, vyhnúť sa „nášľapným mínam“ vo vzťahu k dospelým deťom, zvládnuť bežné výkyvy vo vzťahovej sínusoide a v neposlednom rade si vytvoriť pevnejšie, šťastnejšie a spoľahlivejšie puto so svojím potomkom.

Vychádzam v nej z vlastného výskumu a čerpám aj z prelomových prác svojich kolegýň a kolegov. Opieram sa aj o vyše štyri desaťročia výučby študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia a napokon aj o svojich tridsaťosem rokov rodičovstva,“ tvrdí autor v knihy Vy a vaše dospelé dieťa.

Jeden z hlavných motívov knihy je fakt, že mladí dospelí sú dnes úplne iní, ako sme boli my v ich veku. Na určitej úrovni si to zrejme uvedomujete aj sami – je takmer nemožné prehliadnuť to, lebo v médiách už toho zaznelo na tému generácie ypsilon, respektíve mileniálov (ľudí narodených od polovice osemdesiatych do polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia), a generácie zet (ročníky od druhej polovice deväťdesiatych rokov, niekedy zvané aj „postmileniáli“) naozaj veľa. Len málo sa však spomína, čo spoločenské a hospodárske zmeny v ostatných štyroch desaťročiach znamenajú pre vás ako rodiča alebo ako prispôsobiť svoje očakávania, prístup a správanie dnešným časom.