V Šuranoch vznikne gigatováreň na batérie

V Šuranoch vznikne gigatováreň na batérie

V priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave sa v stredu 22. novembra 2023 uskutočnil podpis Memoranda o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou Gotion InoBat Batteries (GIB) pri výstavbe továrne na batérie v Šuranoch. GIB sa v memorande zaviazal, že výstavba továrne by sa mala začať v roku 2024, vláda Slovenskej republiky, zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, sa zaviazala poskytnúť dotácie, vysporiadať pozemky, pripraviť stavebnú parcelu a zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti. Továreň v Šuranoch by mala stáť na ploche 65 hektárov a vytvorí tisíce pracovných miest. V prvom vývojovom štádiu dosiahne kapacitu 20 GWh, má však potenciál dosiahnuť kapacitu až 40 GWh. S jej plným spustením sa počíta v roku 2026.

Rozhodnutie investora postaviť batériu na Slovensku je podľa predsedu vlády SR Roberta Fica dôkazom, že naša krajina sa vracia na mapu investične zaujímavých krajín.

“Zahraničné investície sú pre našu ekonomiku nevyhnutným katalyzátorom. Prinášajú nielen kapitál, ale aj pracovné príležitosti a technologické inovácie. Naša vláda je garantom stabilného a predvídateľného politického a právneho prostredia aj garantom profesionality pri riadení krajiny. Príchod zahraničných investícií, tvorba pracovných miest, technologický transfer a prílev kapitálu do krajiny sú preto priamym potvrdením vzájomnej dôvery,“ skonštatoval premiér.

Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková ocenila výber lokality. Továreň do Šurian okrem nových pracovných miest prinesie aj špičkovú technológiu. „Pomoc pri výstavbe gigafabriky v Šuranoch je naplnením zmyslu partnerstva štátu s inovatívnou, špičkovou a najmä svetovou spoločnosťou, ktorá má korene na Slovensku. Vďaka nej máme príležitosť opäť zažiariť na mape krajín s technologicky vyspelým priemyslom, pričom výroba batérií pre elektrické vozidlá ide ruka v ruke so silnou tradíciou automotive výroby, ktorú na Slovensku máme.“

Predseda predstavenstva Gotion High-tech Li Zhen uviedol, že v novej ére energetických médií sú batérie hlavným pilierom prechodu k energetickému skladovaniu. “S podporou vlády Slovenskej republiky má Gotion ambíciu vybudovať tento projekt ako najvyspelejšiu továreň na batérie s nulovou uhlíkovou stopou nielen v Európe, ale dokonca aj na celosvetovej úrovni. Dúfame, že v budúcnosti bude Slovensko nielen svetovou jednotkou v produkcii áut na obyvateľa, ale aj v produkcii batérií na obyvateľa. Dokončenie továrne bez uhlíkovej stopy výrazne posunie proces udržateľného rozvoja v Európe a prispeje k novej globálnej energetickej transformácii.”

“GIB predstavuje spoločné úsilie spoločností InoBat a Gotion High Tech pri vybudovaní gigafabriky na batérie na Slovensku. GIB je jedinečným príkladom silného partnerstva medzi rýchlo sa rozvíjajúcim startupom so špičkovými skúsenosťami v rozvoji projektov a znalosťami slovenského kontextu, a technologickým lídrom schopným poskytnúť plný rozsah technológie a výrobné kapacity na zvýšenie výroby. Spoločne sme schopní urýchliť úsilie o dekarbonizáciu a umiestniť Slovensko a Európu do stredu zelenej ekonomiky,“ zdôraznil CEO spoločnosti InoBat Marián Boček. „Sme nadšení a hrdí, že vláda Slovenskej republiky ukázala silnú podporu a dôveru voči spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB),“ vyhlásil.

GIB je spoločným podnikom slovenského InoBat a čínskeho Gotion High-Tech. Gotion High-Tech je jedným z TOP 3 globálnych batériových konglomerátov a exkluzívnym dodávateľom pre Volkswagen mimo Číny. VW zároveň vlastní 24,77 % podiel v Gotion High-Tech a je najväčším akcionárom spoločnosti.


Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie

Vybudovanie gigafabriky na Slovensku, okrem iného, podporí aj udržateľnosť a cirkularitu celého výrobného procesu v lokálnom meradle, a to od základných materiálov, až po recykláciu batérií. Zároveň, v celom dodávateľskom reťazci gigafabriky sa môže uplatniť aj veľké množstvo slovenských firiem. Od výroby materiálov, cez komponentov, IT riešení, až po recykláciu batérií.

Veľký priestor vidím aj v oblasti vzdelávania a osvety v rámci realizácie rôznych aktivít spojených s propagáciou nových technológií, inovácií a ich implementácie do vzdelávacích procesov na všetkých stupňoch. Práve aj to môže vznik tejto gigafabriky jednoznačne urýchliť. V spolupráci s univerzitami (STU, UPJŠ, TUKE, UNIZA) a združením SK EBA sa nám už podarilo s podporou Ministerstva školstva spustiť aj Slovenskú batériovú akadémiu, kde budeme školiť a rekvalifikovať zamestnancov a záujemcov o prácu v takýchto oblastiach, kde sa vyrábajú a využívajú batérie.“

Rudolf Sihlovec, CEO slovenskej spoločnosti INO-HUB Energy

Správa o podpísaní MOU na úrovni autorít Slovenskej republiky, Gotion a InoBat je veľkou správou pre celý startupový trh. Je dobré, že slovenské spoločnosti, ako napr. InoBat, dokážu nájsť silného strategického partnera pre svoj budúci rozvoj a ďalšiu expanziu, čo nepriamo do budúcna vytvára priestor etablovať sa v očiach medzinárodných hráčov aj iných začínajúcich spoločností. Je dôležité si uvedomiť, že za každým takýmto príbehom sa skrýva veľa hodín tvrdej práce, odriekania a nadčasov. Prajem celému tímu InoBat veľa odolnosti a chuti ďalej pracovať na ich ceste za dosiahnutím ďalších míľnikov svojej, zdá sa, vhodne nastavenej stratégie.“

Zdroj ilustračného rendra: Inobat