Daňový poradca Bratislava – viete, čo je jeho náplňou práce?

Daňový poradca Bratislava – viete, čo je jeho náplňou práce?

Hoci väčšina daňových priznaní je podaná, sú aj takí, ktorí požiadali o odklad a posunutie daňového priznanie. Najčastejšie v období daňových priznaní je oslovovaný daňový poradca, aby im pomohol v oblasti daní. Oslovujú ho nielen právnické osoby, ale taktiež fyzické osoby. Daňový poradca Bratislava nie je len osobou, ktorá je expert v oblastí daní, ale aj je to finančník a má veľmi veľa kompetencií, ktoré využijú tak začínajúci podnikatelia, ako aj podnikatelia, ktorí už sa venujú podnikateľskej činnosti nejaký ten čas. Viete, aké sú jeho kompetencie a kto sa môže stať daňovým poradcom?

Kto sa môže stať daňovým poradcom?

Na výkon a poskytovanie poradenstva musí daňový poradca Bratislava mať požadované vzdelanie a musí vykonávať činnosť, ktorá bude v súlade so zákonom. Ak sa niekto chce stať daňovým poradcom, je to náročnejšie, pretože nemôžete mať len absolvovaný kurz či byť absolventom vysokoškolského vzdelania. Práve to, že na daňového poradcu sú kladené vysoké nároky, tak je veľká pravdepodobnosť, že daňový poradca bude naozaj kvalifikovanou osobou, ktorá vám bude schopná pomôcť s akýmkoľvek problémom. Daňový poradca Bratislava je absolventom vysokoškolského vzdelania, následne musela táto osoba absolvovať prax v trvaní päť rokov v oblasti práva či ekonómie. Až po tomto čase je možné požiadať o vykonanie odbornej skúšky a po jej absolvovaní sa môžete byť daňovým poradcom. Keďže daňový poradca Bratislava musí prejsť tak dlhou cestou, máte istotu, že poradca bude mať vzdelanie, aké je potrebné.

Začínajúci podnikatelia ocenia služby poradcu

Daňové priznania a pomoc pri príprave podkladov nie je jediná náplň daňového poradcu. Daňový poradca Bratislava poskytuje svoje služby aj začínajúcim podnikateľom, napríklad pri zakladaní firmy vám pomôže nájsť optimálne riešenie na platenie daní. Ak viete, že vás, respektíve vašu firmu čaká kontrola, neváhajte osloviť daňového poradcu, ktorý vás dokonca môže zastúpiť aj počas kontroly. Súdne spory, ktoré riešia dane, sú v kompetencii daňového poradcu v zmysle, že daňový poradca Bratislava vám poskytne konzultáciu, poradenstvo, pomôže nájsť riešenie, aby súdny spor dopadol tak, ako si želáte. Ak sa potrebujete dozvedieť viac, potrebujete daňového poradcu, ktorý vám pomôže, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.  . Máte tak záruku, že získate informácie, ktoré potrebujete prípadne nájdete profesionálnu osobu, ktorá vám pomôže vyriešiť problém alebo odpovedať na otázky, na ktoré potrebujete odpoveď.