CBRE: Budúcnosť logistických nehnuteľností na Slovensku vyzerá aj napriek koronakríze nádejne

CBRE: Budúcnosť logistických nehnuteľností na Slovensku vyzerá aj napriek koronakríze nádejne

  • Dopyt po industriálnych priestoroch na Slovensku v 3. kvartáli 2020 poklesol oproti rovnakému obdobiu v minulom roku na úroveň 75 000 m².
  • Odborníci však očakávajú, že 4. kvartál roku bude silný.
  • Požadovaný výnos ostáva aj napriek poklesu stabilný, a to na úrovni 6,25 %.
  • Na Slovensku bola v 3. kvartáli 2020 ukončená výstavba 3 projektov, pričom úroveň pred-prenájmov je približne 50 %.
  • Celková miera neobsadenosti logistických a priemyselných nehnuteľností na Slovensku sa ku koncu 3. kvartálu 2020 zvýšila na úroveň 9,05 %.

 

Celková prenájmová aktivita na trhu priemyselných a logistických priestorov na Slovensku dosiahla v 3. kvartáli tohto roku úroveň 75 000 m². Renegociácie predstavovali z tohto počtu len 9 650 m². Objem celkovej prenájmovej aktivity sa tak v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku znížil. Hlavným dôvodom tohto poklesu sú pritom nielen odložené rozhodnutia nájomníkov, ale aj zvýšený podiel transakcií v rámci skladov triedy B. Celková zásoba priemyselných a logistických priestorov na prenájom v štandarde A pritom ku koncu 3. kvartálu tohto roka dosiahla na Slovensku úroveň 2 865 000 m². Takmer polovica (48 %) týchto priestorov je situovaná vo vzdialenosti do 30 km od hlavného mesta Bratislava.

Hlavným hnacím motorom prenájmovej aktivity v 3. kvartáli 2020 boli hlavne skladové priestory pre maloobchod, a to s podielom vo výške 38 % z celkovej aktivity. Druhou najväčšou kategóriou nájomcov, z hľadiska prenajatých plôch v 3. kvartáli tohto roku, boli poskytovatelia komplexných logistických služieb (3PL provideri). Takmer 85 % transakcií, z celkového objemu prenájmovej aktivity 75 000 m², bolo realizovaných v Bratislave a jej blízkom okolí do 30 km. Druhou najdominantnejšou lokalitou boli Košice.

Časť  priemyselných a logistických priestorov je aktuálne, aj napriek koronakríze, vo výstavbe. V súčasnosti prebieha realizácia 3 projektov s celkovou prenajímateľnou plochou o rozlohe 143 560 m². Úroveň pred-prenájmov je pritom 50-percentná.

Vplyvom dodania špekulatívnych projektov na trh sa celková miera neobsadenosti priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku ku koncu 3. kvartálu 2020 zvýšila na úroveň 9,05 %. Miera neobsadenosti priestorov situovaných v Bratislave a blízkom okolí do 30 km sa zvýšila na 7,57 %.

Požadovaný výnos (yield) v rámci priemyselných a logistických priestorov zostáva aj napriek aktuálnej situácii stabilný, a to na úrovni 6,25 %. “Sektor priemyselných a logistických nehnuteľností v rámci celej Európy aj USA zažíva v tejto dobe neistoty pomerne silný boom. Rast tohto sektoru je pritom ovplyvnený hlavne dopytom zo strany nájomcov, záujmom developerov o nákup pozemkov a výstavbu nových priestorov na prenájom, ako aj záujmom investorov o kúpu projektov generujúcich stabilný cash flow,“ uzatvára Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností, CBRE Slovensko.