Kategória: Právo a právne služby

Právne služby a investovanie – kedy ich spojiť?

Aj keď v ideálnom prípade by ste mali právne rady hľadať pri všetkých možnostiach investovania – veď predsa istota je istota, existujú situácie, kedy to nie je také akútne. Snáď najlepším príkladom sú bankové vklady, ktoré sú na Slovensku bežné a volí ich väčšina ľudí na bežné zhodnocovanie svojich úspor. Reálne k nim nepotrebujete špeciálne

PARTNERS GROUP SK SPÚŠŤA BIOMETRICKÉ PODPISOVANIE ZMLÚV AKO PRVÁ SPOLOČNOSŤ V OBLASTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

„Inovácie služieb pri poskytovaní finančného sprostredkovania sú jeden z mnohých cieľov, ktoré sme si v PARTNERS GROUP SK stanovili. Spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste a zavedením elektronického podpisu pri uzatváraní zmlúv sa komfort našich služieb pre klientov výrazne zvyšuje,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK. Zavedenie biometrického (vlastnoručného digitálneho) podpisu

Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné

Mnoho podnikateľov sa zaoberá otázkou využívania vozidla v biznise hneď na začiatku podnikania. Vozidlo v biznise šetrí podnikateľom nie len čas, ale je to najmä výborný prostriedok na zníženie nákladov. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania miezd, účtovníctva a daňového poradenstva, vám prináša prehľad ako postupovať pri odpočte DPH, výdavkoch na

Zmeny v Zákone o sociálnom poistení – na čo sa treba pripraviť?

Zvýšenie odvodovej výnimky pri študentoch Podľa aktuálnej legislatívnej úpravy si môžu dohodári, ktorí pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov, uplatniť u jedného zamestnávateľa výnimku z dôchodkového poistenia, pričom limit pre študentov do 18 rokov je 68 eur a pre študentov starších ako 18 rokov je 159 eur. Od januára 2015 sa hranica zjednotí

Aké zmeny prináša plánovaná novela zákona o dani z príjmov?

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania po novom Od 1. januára 2015 sa plánuje novela ustanovenia §49 ods. 3 Zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. Plánované znenie upravuje, že správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o

Chceli by ste začať podnikať v Poľsku? Povieme vám aká právna forma je najvýhodnejšia

Novely Zákonov o DPH a dani z príjmov, ktoré vstúpili do platnosti od januára 2014, zaviedli mnoho zmien, ktoré podnikateľským subjektom značne skomplikovali život a mali negatívny dopad aj na atraktívnosť Slovenska ako miesta pre nové investície. V nadväznosti na novoprijaté opatrenia premýšľa viacero podnikateľov o premiestnení svojej podnikateľskej činnosti do niektorého zo susedných štátov.

Mzdári pozor: od januára vstúpilo do platnosti viacero zmien

V októbri roku 2013 bola schválená Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorej väčšina zmien a opatrení vstúpila do platnosti od 1. januára 2014. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša hlavné zmeny a ich dopad ako aj aktuálny prehľad hlavných

Slovenská republika zavádza ako posledný štát EÚ tzv. pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb

V januári sa skončilo pripomienkovacie konanie k návrhu zákona o tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb na Slovensku, ktorý má priniesť rozšírenie trestov pre právnické osoby a pomôcť zamedziť skrývaniu trestných činov za činnosť firiem. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2015 a Slovenská republika si tak splní svoje záväzky voči viacerým zahraničným inštitúciám.

Zdaňovanie výnosov fyzických osôb z podielových listov

Daňová legislatíva upravujúca zdanenie výnosov fyzických osôb plynúcich z investovania do podielových listov sa v priebehu posledných rokov viackrát zmenila. Mnohí investori vložili v priebehu minulých rokov svoje peniaze do podielových listov za dnes už neplatných podmienok zdaňovania pričom správcovské spoločnosti im zrážajú pri ich redemácií zrážkovú daň a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy

Prehľad kľúčových zmien platných od roku 2014

Daň z pridanej hodnoty Medzi najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH patrí rozhodne zavedenie tzv. kontrolných výkazov, rozšírenie režimu tuzemského samozdanenia o ďalšie vybrané druhy tovarov a nové paragrafové znenie ustanovení o oprave základu dane. Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz by mal slúžiť najmä na spárovanie vzájomných operácii medzi platiteľmi dane, t.j. slúžiť na zefektívnenie výberu daní,