Kategória: Právo a právne služby

Slovenská republika zavádza ako posledný štát EÚ tzv. pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb

V januári sa skončilo pripomienkovacie konanie k návrhu zákona o tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb na Slovensku, ktorý má priniesť rozšírenie trestov pre právnické osoby a pomôcť zamedziť skrývaniu trestných činov za činnosť firiem. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2015 a Slovenská republika si tak splní svoje záväzky voči viacerým zahraničným inštitúciám.

Zdaňovanie výnosov fyzických osôb z podielových listov

Daňová legislatíva upravujúca zdanenie výnosov fyzických osôb plynúcich z investovania do podielových listov sa v priebehu posledných rokov viackrát zmenila. Mnohí investori vložili v priebehu minulých rokov svoje peniaze do podielových listov za dnes už neplatných podmienok zdaňovania pričom správcovské spoločnosti im zrážajú pri ich redemácií zrážkovú daň a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy

Prehľad kľúčových zmien platných od roku 2014

Daň z pridanej hodnoty Medzi najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH patrí rozhodne zavedenie tzv. kontrolných výkazov, rozšírenie režimu tuzemského samozdanenia o ďalšie vybrané druhy tovarov a nové paragrafové znenie ustanovení o oprave základu dane. Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz by mal slúžiť najmä na spárovanie vzájomných operácii medzi platiteľmi dane, t.j. slúžiť na zefektívnenie výberu daní,

Novela Zákona o ERP – na čo je potrebné sa pripraviť?

1. Januára 2014 vstúpi do platnosti Novela Zákona o elektrických registračných pokladniciach (ďalej len „ERP“), ktorá prináša nové povinnosti pre predajcov ERP ako aj pre podnikateľov a servisné organizácie. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša prehľad zmien, ktoré predstavila novela a na ktoré

Zavedenie daňových licencií – aké zmeny prinesú?

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, vysvetľuje účel a riziká avizovaných daňových licencií a prináša prehľad výšky sadzieb a výnimiek pre oslobodenie od ich platenia. Ministerstvo Financií SR avizovalo, že plánuje zaviesť tzv. daňové licencie, ktoré budú musieť platiť všetky spoločnosti, bez ohľadu na to

Aké zmeny prináša Novela zákona o ochrane osobných údajov?

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, prináša prehľad zmien a sankcií, ktoré predstavil nový Zákon o ochrane osobných údajov, a zároveň vysvetľuje práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Nový Zákon o ochrane osobný údajov 1.júla 2013 vstúpil do platnosti nový zákon č. 122/2013 Z.z. o

Zákon o ochrane osobných údajov sa stal postrachom. Koľko zaplatíte?

Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2013, je pre mnohé firmy strašiakom. Sankcie za jeho porušenie môžu po novom dosiahnuť až 331 tisíc eur. S osobnými údajmi pracujú najmä konatelia, personalisti, účtovníčky a správcovia informačných systémov. Väčšina firiem narába s množstvom osobných údajov o zákazníkoch, obchodných partneroch a zamestnancoch. Ako náhle

Záväzné stanovisko vytiahne z vreciek firiem ďalšie peniaze

Novela Daňového poriadku Od januára 2014 by mala do platnosti vstúpiť novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), ktorú predkladalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) z vlastného podnetu. Cieľom novely daňového poriadku je vytvoriť lepšie a atraktívnejšie podnikateľské prostredie, zefektívniť správu daní

Využívanie auta v podnikaní: Poradenská firma prináša najčastejšie otázky a odpovede, ktoré vás budú zaujímať

Cestovné náklady a využívanie auta na podnikanie Najdôležitejšími predpismi, ktoré upravujú používanie motorových vozidiel v podnikaní z daňového hľadiska, je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) a zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (ďalej len

ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU ROKA JE TAYLOR WESSING

Advokátska kancelária Taylor Wessing získala ocenenie Law Firm of the Year (Advokátska kancelária roka) na slávnostnom ceremoniáli The Lawyer Awards, ktorý každoročne organizuje britský právnický časopis The Lawyer. Na odovzdávaní jedného zo svetovo najuznávanejších ocenení v advokátskej brandži sa v Londýne zúčastnilo viac ako 1400 právnikov. Porota ocenila inovatívny prístup kancelárie ku klientom a odvážnu