Expandovaný polystyrén má všestranné využitie aj v čase pandémie koronavírusu

Expandovaný polystyrén má všestranné využitie aj v čase pandémie koronavírusu

Počas prebiehajúcej koronavírusovej krízy vyzdvihla Európska asociácia spracovateľov expandovaného polystyrénu (EUMEPS), ktorej členom je aj slovenské Združenie EPS SR, univerzálnosť expandovaného polystyrénu ako obalového materiálu, ale tiež jeho nepostrádateľnosť v prípade použitia v oblasti medicíny. Okrem využitia na potravinárske a medicínske účely má EPS široké uplatnenie aj v stavebníctve pri zatepľovaní budov.

Expandovaný polystyrén (EPS), známy aj pod názvom Airpop, sa už dlhší čas používa ako obalový materiál pre základné potraviny, ale aj na lekárske účely, napríklad na prenos orgánov určených na transplantáciu. Polystyrén nevytvára živnú pôdu pre baktérie a má vynikajúce izolačné vlastnosti, vďaka čomu možno čerstvý i mrazený obsah v obale z EPS bezpečne doviezť na požadované miesto. V súčasnosti sa tieto jeho vlastnosti osvedčili aj pri preprave liekov a odobratých vzoriek do laboratórií, v ktorých sa testuje ochorenie COVID-19.

„Ak sa potrebujete vyhnúť kontaminácii a udržať vzorky počas tranzitu v chlade, bezpečí a sterilné, neexistuje lepší materiál ako EPS. Odľahčený polystyrén dokonca niektorým ľuďom pomáha udržať improvizované masky určené pre pracovníkov nemocníc na správnom mieste,“ uviedol Paolo Garbagna, predseda EUMEPS.

Okrem použitia na potravinárske a medicínske účely má EPS široké využitie aj v stavebníctve pri zatepľovaní budov. „Expandovaný polystyrén má v stavebníctve už dlhé roky svoje pevné miesto a široké možnosti uplatnenia. Tento materiál disponuje vlastnosťami, vďaka ktorým ho možno efektívne použiť na fasádach objektov, strechách, podlahách či v základoch budov. Môže významne prispieť k vytváraniu zdravotne neškodného vnútorného prostredia z hľadiska teplotných a vlhkostných podmienok pri zlepšovaní energetickej hospodárnosti budov a tiež k redukcii emisií skleníkových plynov,“ uvádza Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Rovnako má využitie aj pri výrobe cyklistických prilieb, detských autosedačiek a plávacích viest. Súvisí to najmä s dobrými izolačnými vlastnosťami polystyrénu a jeho schopnosťou tlmiť nárazy, a to aj napriek jeho nízkej objemovej hmotnosti. EPS tvorí až 98 % vzduchu a patrí k takmer nekonečne recyklovateľným materiálom.

„Teší nás, že zatvorenie a následne opätovné otváranie komunálnych recyklačných parkov naprieč celou Európou, poskytlo mnohým miestnym orgánom a recyklačným závodom príležitosť pripomenúť ľuďom, ako jednoducho sa dá EPS recyklovať,“ dodal P. Garbagna.