Ako možno využiť biely a sivý expandovaný polystyrén v procese zatepľovania

Ako možno využiť biely a sivý expandovaný polystyrén v procese zatepľovania

Budova so správne zvoleným tepelnoizolačným materiálom dokáže priniesť značné úspory. Aby sa dosiahlo účinné zateplenie, je nevyhnutné zveriť jeho návrh do rúk skúseného projektanta. Ten navrhne najvhodnejší tepelnoizolačný materiál i jeho hrúbku. Pri súčasnom vývoji cien energií predstavuje  najrýchlejšiu návratnosť investícií expandovaný (penový) polystyrén (EPS).

Expandovaný polystyrén je materiál, ktorý je environmentálny, praktický a spoľahlivý  a zároveň 100 % recyklovateľný. „Je vyrábaný v rôznych podobách. Najznámejší je klasický biely polystyrén, ale rastúce požiadavky investorov na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností jednotlivých konštrukcií nútia do vývoja stále účinnejších typov tepelných izolácií. Z tohto vývoja vznikol sivý polystyrén s pridaním grafitových častíc,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu. Zateplenie s využitím EPS vo vonkajšom kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) si zachováva svoje deklarované tepelnoizolačné vlastnosti pri reálnej vlhkosti stavby, nezaťažuje fasádu a má nízku nasiakavosť. Okrem toho je zdravotne neškodný a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky.

Mimoriadny výkon za výbornú cenu

Expandovaný polystyrén (sivý aj biely) je  vhodný pre fasády budov, ale aj pre podlahy a strechy. Používa sa aj v náročných klimatických podmienkach, predovšetkým kvôli svojej nízkej tepelnej vodivosti, vďaka ktorej má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti  a možno s ním dosiahnuť lepší komfort života i vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie. Expandovaný polystyrén je ľahký, čo napomáha k jeho jednoduchej manipulácii na stavbe. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe, dobrú bodovú zaťažiteľnosť a veľmi nízku nasiakavosť. Biely polystyrén sa používa predovšetkým kvôli svojej nízkej tepelnej vodivosti, hodnota lambda (λ) je 0,038 W/mK. Nezanedbateľnou prednosťou je jeho nízka cena, čo prispieva k jeho obľúbenosti u zákazníkov.

Sivý polystyrén pre ultranízkoenergetické domy 

Sivý expandovaný polystyrén (grafitový) na rozdiel od toho bieleho obsahuje grafitové častice. Uhlík dodáva polystyrénu lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke, ako má biely EPS, a to približne o 20 %. Úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Nižšou hrúbkou  tepelnej izolácie  sa ušetrí nielen na jej objeme, ale aj na nákladoch na ďalšie stavebné materiály (postačia kratšie kotviace prvky, užšie klampiarske prvky či zakladacie lišty). Dokonale tak chráni budovy pred stratami energií  potrebnými na vykurovanie a chladenie. „Od 1. 1. 2021 by mali byť všetky budovy postavené s takmer nulovou potrebou energie. Na dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt je pri zohľadnení energetických požiadaviek domov nákladovo optimálna hrúbka  tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm. Sivý polystyrén splní rovnaké tepelnoizolačné požiadavky už pri hrúbke 20 cm,“ vysvetľuje M. Strapková.

Správny spôsob aplikácie sivého EPS

V prípade sivého polystyrénu je nevyhnutné dodržať správny postup jeho aplikácie, aby sa v dôsledku nevhodného zaobchádzania s týmto materiálom, nevyskytli v budúcnosti problémy. Dosky zo sivého EPS  sa na slnku viac zahrievajú, a preto je potrebné ich chrániť pred priamym slnečným žiarením. Počas aplikácie sa preto pred lešenie odporúča zavesiť zakrývaciu sieť. Pri nedodržaní tejto požiadavky  môže dôjsť vzniku  deformácií a  dilatačných medzier medzi doskami. Na lepenie sa odporúča používať lepidlá schválené výrobcom tepelnoizolačného systému na lepenie sivých (grafitových) dosiek z  EPS. Menej kvalitné tmely nemusia mať potrebnú priľnavosť. Nie je potrebné používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky či nástroje, keďže je zdravotne neškodný. Zateplenie by však mala realizovať kvalitná firma s licenciou, ktorá bude dodržiavať postupy a používať iba komponenty, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu.

O bielom a sivom expandovanom polystyréne ako aj o ich správnej aplikácii môžu realizačné firmy získať viac informácií na stránke www.epssr.sk alebo na www.polystyren.men.