PORAZTE DYSKALKÚLIU VZDELÁVACIOU HROU ROKA

PORAZTE DYSKALKÚLIU VZDELÁVACIOU HROU ROKA

Hra High Voltage (Vysoké napätie) získala titul Vzdelávacia hra roka 2019. Okrem toho, že je zábavná, pomáha precvičovať matematické zručnosti hráčov. Ako je prospešná v boji proti dyskalkúlii, poruche matematických schopností?

Poruchy učenia matematiky sa po prvý raz objavujú už v detstve, významne sa začínajú prejavovať počas predškolskej prípravy a školskej dochádzky, píše portál mentalup.co. U detí sa prejavujú ťažkosti so základnými matematickými operáciami ako sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, aj keď je zadanie jednoduché.

Aké ťažkosti majú deti s matematikou?

Pri dyskalkúlii deti nevedia vytvoriť postupnosť matematických operácií, aby vypočítali výsledok. Majú problémy s pamäťou, mýlia si matematické symboly, nedarí sa im naučiť jednoduché geometrické tvary, nezvládajú pojmy času, dátumu a hodín, majú ťažkosti spočítať mince, robia veľa chýb v logických a strategických hrách. To všetko sú príznaky matematických ťažkostí.

Prvým krokom je odborne diagnostikovať dyskalkúliu, poruchu matematických schopností, ktorá však neznižuje všeobecné rozumové schopnosti. V knihe Čo vieme a nevieme o poruchách učenia sa uvádza, že dyskalkúlia sa vyskytuje asi u 6 % školskej populácie.

Cvičte matematiku hravou formou

Dyskalkúlia patrí popri dyslexii (porucha čítania) a dyzortografii (porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa pravopis) medzi najrozšírenejšie poruchy učenia. Odborníci radia pravidelne s deťmi cvičiť matematiku prostredníctvom rôznych matematických úloh, najmä vo forme hry, predovšetkým takej, ktorá je zameraná na rozvoj matematických zručností.

Jednou z nich môže byť Vzdelávacia hra roka 2019 – spoločenská hra High Voltage z dielne rakúskeho výrobcu Piatnik. Je určená pre dvoch až šiestich hráčov od 10 rokov a podporuje matematické zručnosti hráčov.  „Formou zábavnej hry si školáci nenápadne precvičujú svoje matematické znalosti, postreh a rýchlosť, pričom to celé vnímajú ako oddych a čas strávený s kamarátmi a rodinou,” hodnotí hru Štěpánka Zoubková zo spoločnosti Piatnik.

Hra High Voltage má jednoduché pravidlá, hrá sa s hracími kartami a cieľom hry je zbaviť sa všetkých kariet, ktoré má hráč v ruke. Vrchná karta z balíčka určuje, akej karty sa hráči môžu zbaviť. Vždy sú dve možnosti, buď im to povie hodnota karty alebo číslice so znamienkom plus a mínus. Vyhráva ten hráč, ktorý sa svojich kariet zbaví ako prvý.

Hra High Voltage získala prestížnu cenu

„Spoločenská hra prešla v novembri 2019 tvrdým štvordňovým testovaním počas Veľtrhu hier v nemeckom Stuttgarte. Kritériom bola zábava, efekty, učenie aj optika. To všetko hra High Voltage splnila a od časopisu Familie & Co si vyslúžila prestížnu cenu,“ dodáva Lenka Terpáková z agentúry Kharisma. Autori hry Maureen Huron a grafik Antje Stephan vyrobili pútavú hru s jednoduchými pravidlami, no vysoko zábavnú a so vzdelávacím podtónom.

Tipy, ako pomôcť deťom pri dyskalkúlii

  • Rodičia by mali zo svojho slovníka a správania vyradiť akékoľvek prejavy obviňovania a naopak, deti pozitívne motivovať.
  • Jednou z ciest pomoci je pravidelné precvičovanie prostredníctvom rôznych matematických úloh, najmä vo forme hry.
  • Podporte učenie detí napríklad hrami, ktoré sú zamerané na rozvoj matematických zručností.
  • Venujte pozornosť cvičeniu pamäte, hrajte s deťmi hry zamerané na pozornosť a pamäť.
  • Buďte veľmi trpezliví a nepodliehajte hnevu či únave, ak dieťa nedokáže vypočítať jednoduchú matematickú úlohu.