Retro Trnava – ako vyzerala kedysi?

Retro Trnava – ako vyzerala kedysi?

Retro Trnava je virtuálny knižný návrat do rokov socializmu 1948 – 1989 cez dobové pohľadnice. Tie zaujmú nielen Trnavčanov, ale krásne na nich vidieť, ako sa slovenský Rím menil, rozvíjal a pretváral. V knihe nájdete zábery na známe i menej známe miesta Trnavy. A tiež momenty, keď sa mesto budovalo, ale i búralo.

Retro Trnava patrí ku knižným titulom, ktoré v uplynulých rokoch priniesli pohľad na tri desiatky slovenských miest a regiónov takisto prostredníctvom pohľadníc, avšak predovšetkým z medzivojnového obdobia, z čias prvej republiky i staršie.
„Uvedomili sme si však, že aj pohľadnice z rokov budovania socializmu sú už v podstate historické a majú svoju výpovednú hodnotu. Tak vznikla nová edícia Retro a v nej pred Trnavou Bratislava a Vysoké Tatry,“ uviedol šéf vydavateľstva Dajama a spoluautor knihy Daniel Kollár.

Pri zostavovaní knihy použili autori Simona Jurčová a Daniel Kollár zbierku trnavského zberateľa Jozefa Benka. „Bola to ťažká úloha, mali sme pred sebou na výber tisícku záberov na mesto,“ uviedol Kollár.
Išlo o farebné zábery, mnohé iba kolorované, no veľká väčšina bola ideologicky podfarbená, so snahou ukázať, ako sa v Trnave úspešne buduje socializmus.
Najviac fotiek tam nájdete z historického centra – vtedy bolo pomerne zanedbané a krásne vidieť jeho postupné premeny. Nechýba dominanta Trnavy mestská veža, ale aj ďalšie cenné budovy.

Kniha Retro Trnava je rozdelená na kapitoly ako Ulice, Námestia, Pamätihodnosti, Socialistická moderna, Šport, či Kuriozity.
V socializme vychádzali hlavne tzv. okienkové pohľadnice s viacerými zábermi aj na menej všedné či nečakané témy. Napríklad sa dala kúpiť pohľadnica s kúpaliskami a športovou halou, s novými sídliskami, s domom revolučného hnutia, z výskumného ústavu kukurice, spotrebného družstva Jednota, z priemyselných objektov či vtedy veľmi úspešného futbalového klubu Spartak, aj s podpismi hráčov.

Milan Buno, knižný publicista